27
01 2016
925

Producţia globală agricolă în anul 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2015, conform estimărilor preliminare, a marcat 86,2% faţă de anul 2014. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,6%, producţia animalieră fiind în creştere cu 2,2%. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel: Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2015 faţă de anul 2014 indică, că o influenţă negativă mai semnificativă a avut-o descreşterea producţiei de rapiţă (cu 76,3%), sfeclă de zahăr (cu 60,5%), soia (cu 56,2%), cartofi (cu 41,0%), cereale şi leguminoase boabe (cu 25,2%), legume (cu 24,0%) şi floarea soarelui (cu 11,9%), care a generat micşorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 1,0%, cu 1,7%, cu 1,1%, cu 1,5%, cu 5,9%, cu 1,7% şi cu 1,0%. În anul 2015 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 58% (în anul 2014 – 65%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 20,4% (23,4%), culturi tehnice – 11,7% (14,9%), cartofi – 2,6% (3,7%), legume – 6,3% (7,2%), fructe, nuci şi pomuşoare – 6,5% (5,4%), struguri – 7,0% (6,1%). Producţiei animalieră i-a revenit 42% (în anul 2014 – 35%), din care de vite şi păsări – 26,0% (21,2%), lapte – 10,7% (9,4%), ouă – 3,4% (3,2%). Descreşterea producţiei vegetale (şi respectiv a ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2015 faţă de anul precedent a fost generată de micşorarea roadei medii la majoritatea culturilor agricole (cu excepţia strugurilor şi fructelor sîmburoase), ca impact a condiţiilor climaterice extrem de nefavorabile (secetei). Astfel, producţia medie la un hectar de soia a scăzut cu 65%, de sfeclă de zahăr - cu 50%, de cartofi – cu 39%, de porumb – cu 34%, de rapiţă – cu 20%, de grîu – cu 16%, de legume de cîmp – cu 13%. Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 2,2% a avut loc îndeosebi datorită majorării volumului producţiei de vite şi păsări în masă vie cu 5,6%, totodată, producţia de ouă şi de lapte s-a diminuat, respectiv, cu 8,1% şi cu 1,4%. Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 37% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 16% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 47% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animaliere în aceste gospodării (circa 72% din total producţia zootehnică pe ţară). În anul 2015 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr şi rapiţă – a cîte 93%, tutun – 80%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) şi soia – a cîte 75%, floarea soarelui – 72%. Totodată, 86% din volumul total de cartofi şi legume, 77% de struguri, 75% de porumb pentru boabe, 96% de lapte, 63% de vite şi păsări în masă vie şi ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier). Note: 1 Conform estimărilor preliminare. 2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile. 3 În masă după finisare.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.