27
10 2015
789

Producţia vegetală în scădere cu 21,8%

Producţia globală agricolă în perioada ianuarie-septembrie 2015 a înregistrat o scădere de aproape 12%, determinată în mare parte de scăderea producţiei vegetale cu 21,8%. Cea mai mare scădere a roadei la hectar se înregistrează la soia și sfecla de zahăr. În perioada ianuarie-septembrie 2015 producţia globală agricolă din gospodăriile de toate categoriile a fost în scădere cu 11,8% faţă de perioada respectivă a anului 2014. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 21,8%, producţia animalieră fiind în creştere cu 3,3%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. O influenţă negativă semnificativă asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în ianuarie-septembrie al anului curent faţă de perioada corespunzătoare a anului 2014, a avut descreşterea recoltei culturilor agricole, ca impact a condiţiilor climaterice extrem de nefavorabile (secetei). Aşadar, conform datelor preliminare, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (cu excepţia porumbului) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 1107 mii tone, sau cu 20% mai puţin faţă de anul 2014, din care recolta grâului (în greutate după finisare) a constituit circa 906 mii tone, sau cu 18% mai puţin, a orzului - circa 175 mii tone (mai puţin cu 21%). Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) de peste 50 ha, în perioada de recoltare până la 1 octombrie 2015 Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari) indică scăderea recoltei medii pe majoritatea culturilor agricole (cu excepția strugurilor de soiuri tehnice şi fructelor sâmburoase). În ianuarie-septembrie 2015 faţă de perioada respectivă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor şi o diminuare a producţiei de lapte şi de ouă. Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor în masă vie a crescut cu 7,6%, (în întreprinderile agricole - cu 14,3%, în gospodăriile populaţiei - cu 4,2%) în rezultatul majorării efectivului mediu de animale şi păsări. Producţia de lapte s-a diminuat nesemnificativ (cu 0,1%) în rezultatul micşorării volumului producţiei de lapte în gospodăriile populaţiei cu (0,7%). Totodată, producţia de lapte în întreprinderile agricole s-a majorat cu 13,7%. Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 13,4 % în rezultatul micşorării producţiei în întreprinderile agricole2 cu 5,7% şi în gospodăriile populaţiei - cu 18,2% ca urmare a scăderii productivităţii găinilor ouătoare.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.