28
07 2015
851

Producția animalieră crește cu 6%, iar acea vegetală scade cu 15%, în prima jumătate a anului curent

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2015 s-a majorat cu 2,8% faţă de perioada respectivă a anului 2014. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 88% din total producţia agricolă) cu 6,0%, producţia vegetală marcând o descreştere cu 15,6%.

In ianuarie-iunie 2015 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei animaliere,cu excepţia producţiei de ouă.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor a crescut cu 10,9%, din care: în întreprinderile agricole — cu 19,4%, în gospodăriile populaţiei — cu 5,3%. Această majorare a fost determinată de creşterea productivităţii vitelor şi mărirea efectivului mediu de animale.

Producţia de lapte s-a majorat cu 2,1 %, din care: în întreprinderile agricole — cu 15,0% în rezultatul creşterii efectivului mediu de vaci (cu 12%) şi productivităţii acestora (cu 3%); în gospodăriile populaţiei volumul producţiei de lapte a crescut nesemnificativ ( cu 1,5%) drept urmare a creşterii productivităţii vacilor cu 2,8%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,8 % în rezultatul micşorării volumului de ouă în întreprinderile agricole — cu 18,7%, ca urmare scăderii productivităţii găinilor ouătoare.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor Biroului Național de Statistică.


via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.