31
07 2015
1016

Profitul băncilor comerciale s-a majorat cu 30%

Banca Națională menționează că situația din sectorul bancar este puternic distorsionată de activitatea băncilor aflate în administrare specială. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul băncilor comerciale s-a majorat cu 30%. Totodată creditele neperformante au fost în creștere cu 1,38 miliarde lei, pe parcursul ultimelor șase luni. Evoluţia indicatorilor agregați pe sectorul bancar în semestrul I al anului 2015 per ansamblu rămâne puternic distorsionată de activitatea băncilor aflate în administrare specială (BANCA SOCIALĂ, Banca de Economii și UNIBANK). Astfel, activele totale pe sector au constituit 101.17 miliarde lei, majorându-se comparativ cu finele anului precedent cu 7.26 miliarde lei (7.7%). E de menționat că, creșterea activelor în primele 6 luni ale anului la cele 11 bănci (fără băncile aflate în administrare specială) a constituit 6.58 miliarde lei (11.0 %). Totodată, activele celor 3 bănci la care a fost instituită administrarea specială s-au majorat cu 678.6 mil. lei (2.0 %). La situaţia din 30 iunie 2015, capitalul de gradul I a constituit 9.36 miliarde lei și pe parcursul semestrului I al anului 2015 a înregistrat o creștere de 677.7 mil. lei (7.8 %). Creşterea capitalului de gradul I a fost determinată de obținerea profitului pe parcursul semestrului I în mărime de 605.4 mil. lei. Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor licenţiate la 30 iunie 2015 se menține la un nivel înalt, constituind 77.5%. Portofoliul de credite brut la 30 iunie 2015 a constituit 42,780.0 mil. lei, majorându-se pe parcursul semestrului I al anului 2015 cu 1.93 miliarde lei (4.7 %). Soldul creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în valoare absolută s-a majorat cu 1.388miliarde (29.0 %), constituind 6,179.2 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a sporit cu 2.7%. față de finele anului precedent, constituind 14.4 % la 30 iunie 2015. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 1.9 % și a înregistrat 16.2 % la 30 iunie 2015. E de menționat că ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor la cele 11 bănci a constituit 9.5% și este cu mult mai favorabilă față de ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor la cele 3 bănci aflate în administrare specială, care a constituit 60.3%, fiind în creștere comparativ cu finele anului precedent cu 19.6%. Respectiv, indicatorul celor 3 bănci aflate în administrare specială a influențat negativ indicatorul pe sectorul bancar. Concomitent, indicatorul credite neperformante nete la capitalul normativ total pe sector, care a constituit 16.2%, a fost influențat de indicatorul celor 3 bănci aflate în administrare specială, acesta constituind 29.3%. Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul semestrului I al anului 2015 s-a diminuat cu 13.4% faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 12.81 miliarde lei. Concomitent, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 21.79 miliarde lei sau cu 16.9 % mai mult. La 30 iunie 2015, profitul aferent exercițiului pe sectorul bancar a însumat 605.4 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 30% din contul majorării veniturilor neaferente dobânzilor cu 130.7% și a veniturilor din dobânzi cu 22.3 %. E de menționat că la 30 iunie 2015 profitul la 11 bănci ale sectorului bancar a constituit 895.8 mil. lei, iar la cele 3 bănci aflate în administrare specială au fost înregistrate pierderi în mărime de 290.3 mil. lei (cauzate preponderent de pierderile înregistrate de Banca de Economii. în mărime de 166.8 mil. lei și BANCA SOCIALĂ în mărime de 135.6 mil. lei), care au influențat profitul obținut pe sectorul bancar.via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.