03
05 2016
1018

Remitențele în Moldova efectuate prin bănci, în scădere

În luna martie 2016, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 92.13 mil. USD (în scădere cu 2.2 la sută față de martie 2015). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit cu 1.3 puncte procentuale la scăderea totală a transferurilor în martie 2016, în timp ce diminuarea efectivă a transferurilor (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent) a constituit 0.9 la sută Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (rezidente şi nerezidente) reprezintă sumele de bani remise în ţară prin intermediul sistemului bancar naţional, inclusiv prin sistemele de transfer internaţional de bani. Transferurile nete conțin datele pe sistemele de remitere de bani în bază de clearing dintre sistem şi banca licenţiată (soldul dintre intrări şi ieşiri). Datele sunt comparabile cu cele publicate anterior (anii 2007-2013). Transferurile brute conțin sumele transferurilor prin sistemele de remitere de bani eliberate persoanelor fizice. Sumele sunt recalculate din valuta originală a transferului în dolari SUA la cursul oficial al BNM la data efectuării transferului. De menţionat că atât provenienţa, cât şi destinaţia acestor sume pot fi diferite. Ele includ, pe lângă remiterile migranţilor moldoveni ce muncesc peste hotarele ţării, şi alte transferuri valutare. Datele nu includ decontările băncilor din partea stângă a Nistrului.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.