08
04 2015
1116

Sectorul care atrage tot mai mulți angajați în Moldova

Tot mai mulți moldoveni preferă să lucreze în sectorul agricol. Din distribuţia ocupării după activităţile din economia naţională rezultă că, anul trecut, în sectorul agricol au activat peste 361 mii persoane sau 30,5% din totalul persoanelor ocupate. Faţă de 2013, numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 23,2 mii sau cu 6,9%, arată date ale Biroului Național de Statistică. În activităţile non-agricole au fost ocupate pste 823 mii persoane, în scădere cu 11,1 mii sau cu 1,3% faţă de 2013. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,3% şi în construcţii- 5,6%. Faţă de nivelul anului precedent numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut cu 2,2%, iar în construcţii - cu 2,1%. În sectorul servicii au activat 51,6% din totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind în descreştere faţă de anul precedent cu 1,9%. Biroul Naţional de Statistică arată că în anul 2014 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit 1,2 milioane de persoane, fiind în descreştere cu 0,3% faţă de anul 2013. Numărul şomerilor, estimat conform definiţiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 47,5 mii, fiind cu 15,6 mii mai mic faţă de 2013. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii - 60,8% din total şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban - 61,9%. Rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,9%, fiind mai mică faţă de 2013 (5,1%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 4,6% iar la femei - de 3,1%. Disparităţi semnificative au fost înregistrate între medii: 5,2% în urban, faţă de 2,7% în rural. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 9,8%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 7,2%.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.