11
03 2016
951

Vânzările pe piața serviciilor de acces la Internet a depășit cifra de un miliard de lei

În anul 2015, piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a continuat să crească atât după numărul de abonaţi, cât și după veniturile obținute din vânzarea acestor servicii. Datele statistice, publicate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că timp de un an numărul de abonați la serviciile respective a sporit, față de anul 2014, cu circa 25,2 mii (+ 4,9%) și a însumat 534,4 mii, iar volumul total al vânzărilor acestor servicii a crescut cu 110,6 mil. lei (+ 11,8%) și a depășit cifra de 1 miliard 50,4 mil lei. Potrivit datelor prezentate de către 80 de furnizori activi ai serviciilor de acces la Internet fix, rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori ai republicii a crescut timp de un an cu 0,7% și a ajuns la 15%. Conform estimărilor ANRCETI, indicatorul respectiv raportat la 100 de gospodării casnice a alcătuit 45%. Analiza conexiunilor la Internet fix în funcție de vitezele de transfer a datelor, contractate de abonați, arată că cea mai importantă creștere a fost înregistrată pe segmentul conexiunilor care permit viteze cuprinse între 30 Mbps și 100 Mbps. Numărul abonaților care beneficiază de acest tip de conexiuni a crescut, față de anul 2014, cu 86% și a ajuns la 176,2 mii. Din totalul conexiunilor la Internet fix, 46% sunt conexiuni care permit viteze de cel puțin 30 Mbps și mai mici de 100 Mbps, 33,7% - conexiuni cu viteze cuprinse între 10 Mbps și 30 Mbps, 10,1% - conexiuni cu viteze între 2 Mbps și 10 Mbps, 5,7% - conexiuni cu viteze de peste 100 Mbps, restul 4,5% fiind conexiuni cu viteze de până la 2 Mbps. În ceea ce privește infrastructura de acces la abonați, în anul 2015 s-a atestat o creștere cu 11,3% a conexiunilor în baza tehnologiei FTTx (Fiber to the premises), care au depășit cifra de 289,2 mii și o scădere cu circa 4% a conexiunilor în baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber Line), care s-au coborât la 203,4 mii. În același timp, numărul conexiunilor prin cablu coaxial a crescut cu circa 10% și a ajuns la circa 39,4 mii. La finele anului 2015, 54,1% din numărul total de abonaţi utilizau tehnologia FTTx, 38,1% – tehnologiile xDSL, 7,4% – cablul coaxial și 0,4% - alte tehnologii. Creșterea cu circa 12% a veniturilor din vânzarea serviciilor de acces la Internet fixa fost determinată de sporirea vânzărilor de către practic toți operatorii de pe această piață. Cele mai mari volume de vânzări ale acestor servicii au fost înregistrate de companiile Moldtelecom, Starnet Soluţii și Sun Communications. Vânzările Moldtelecom au crescut cu 66,5 mil. lei şi au însumat peste 669,8 mil. lei, ale Starnet Soluții - cu 28,7 mil. lei şi au totalizat 236,8 mil. lei, iar cele realizate de Sun Communications au sporit cu 12,5 mil. lei şi au ajuns la 48,6 mil. lei. În același timp, volumul cumulat al vânzărilor efectuate de ceilalți 77 de furnizori ai serviciilor respective a sporit cu 2,8 mil. lei şi a însumat circa 95,2 mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces la Internet fix a crescut cu 5% şi a alcătuit circa 168,3 lei. În anul 2015, cotele de piață ale celor mai mari furnizori ai serviciilor de acces la Internet fix, în funcţie de cifra de afaceri, nu au suferit schimbări semnificative. Cotele de piaţă ale companiilor Moldtelecom și Starnet Soluţii au alcătuit 63,8% și, respectiv, 22,6%, cota Sun Communications a fost 4,6%, iar cota cumulativă a celorlalţi 77 de furnizori – 9%.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.