12
10 2016
852

Volumul producţiei industriale din Moldova a crescut în ianuarie-august 2016 cu 0,1% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în august, volumul producţiei industriale a crescut cu 6,9% faţă de luna similară din anul trecut. Industria extractivă în ianuarie-august 2016 comparativ cu ianuarie-august 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producției cu 18%, iar în industria de prelucrare – a fost o creştere de 1,9%. În ianuarie-august 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 0,7%. Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 68,4%; distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 17,1%; fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 10,2%; fabricarea produselor lactate – cu 5,3%; fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 3,2%. Creşterea producţiei, prelucrării şi conservării cărnii şi produselor din carne a fost de 1,2%, a vinului – 0,7%. În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 34,9%; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 24,7%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 9,9%. Potrivit BNS, în ianuarie-august 2016 faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 43,8%; fabricarea de mobilă – cu 31,6%; fabricarea produselor textile – cu 26,4%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 20,3%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 15,5%; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 15,5%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 14,7%. Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-august 2015 la activităţile: fabricarea echipamentelor electrice – cu 18,8%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 14,5%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 10,4%; fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 4,9%, articolelor din tutun – cu 4,3%. În ianuarie-august 2016 faţă de ianuarie-august 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 6,1%. Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 5,0% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 10,4%. În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-august 2016 faţă de ianuarie-august 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău s-a redus cu 2,5%, regiunea Nord – cu 3,3%, regiunea Centru – a crescut cu 1,1%, regiunea Sud – cu 8,0% şi UTA Găgăuzia – cu 24,6%.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.