14
09 2016
635

Volumul producţiei industriale din Moldova în scădere

Volumul producţiei industriale din Moldova din ianuarie-iulie 2016 s-a redus cu 0,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în iulie 2016, volumul producţiei industriale s-a diminuat cu 5,2% faţă de aceeaşi lună din anul trecut. În total, în ianuarie-iulie 2016, volumul producţiei industriale din industria extractivă s-a redus cu 21,3%, iar din cea de prelucrare – a crescut cu 0,8%. În ianuarie-iulie 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 1%. Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 67,4%; distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 21,5%; fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 8,7%; fabricarea produselor lactate – cu 4,6%; fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 2,7%. În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 35,2%; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 24,2%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 7,1%. Volumul producţiei făinii, crupelor, amidonului şi produselor din amidon s-a redus cu 2%, al vinului – cu 0,2%. În ianuarie-iulie 2016 faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 42,3%; fabricarea de mobilă – cu 29,5%; fabricarea produselor textile – cu 27,7%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 19,5%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 17,0%; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 14,1%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 10,5%. În perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-iulie 2015 la activităţile: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 21,1%; fabricarea echipamentelor electrice – cu 20,2%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 11,3%; fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 5,3%, produselor din tutun – cu 1,8%. În sectorul energetic, volumul producţiei s-a redus cu 5%. Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 3,3% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 11%. În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-iulie 2016 faţă de ianuarie-iulie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău – s-a redus cu 3,8%, regiunea Nord – 4,5%, în regiunea Centru – a crescut cu 0,5%, regiunea Sud – 7,7% şi UTA Găgăuzia – 24,1%

via | infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.