14
12 2016
868

Volumul producţiei industriale în ianuarie-octombrie 2016

Volumul producţiei industriale s-a redus în ianuarie-octombrie 2016 cu 0,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în octombrie 2016, volumul producţiei industriale s-a redus cu 2,2% faţă de aceeaşi lună din anul trecut. În total, în ianuarie-octombrie 2016, volumul producţiei în industria extractivă s-a redus cu 16,5%, iar în cea de prelucrare – a crescut cu 0,7%. Potrivit BNS, întreprinderilie din industria alimentară au redus volumul producţiei în 10 luni din acest an, faţă de perioada similară din anul trecut, cu 0,6%. Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 57,5%; fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 7,7%; fabricarea produselor lactate – cu 6,3%; fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 2,8%; producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 1,6%, producţia de făină, crupe, amidon şi produse din amidon - cu 0,7%, băuturi alcoolice tari - cu 0,8%, vin – cu 0,6%. În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 36,3%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 21,6%; fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 18,1%. Volumul prelucrării şi conservării fructelor şi legumelor s-a redus cu 21,6%. Potrivit BNS, în ianuarie-octombrie 2016 faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 54,3%; fabricarea de mobilă – cu 27,8%; fabricarea produselor textile – cu 24,2%; fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie – cu 21,4%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 16,3%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 16,2%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 10,3%; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 7,2%. Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-octombrie 2015 la activităţile: fabricarea echipamentelor electrice – cu 19,8%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 12,2%fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 8,6%; fabricarea altor produse din minerale nemetalice – cu 8,0%; fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 5,3%. În ianuarie-octombrie 2016 faţă de ianuarie-octombrie 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 5%. Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 5% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 4,8%. În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-octombrie 2016 faţă de ianuarie-octombrie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău – s-a redus 3,4%, regiunea Nord – 1,5%, regiunea Centru – a crescut cu 1,8%, regiunea Sud – cu 5,1% şi UTA Găgăuzia – cu 16,3%.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.