14
11 2016
737

Volumul producţiei industriale în Moldova în ianuarie-septembrie 2016

Volumul producţiei industriale s-a redus în Moldova în ianuarie-septembrie 2016 cu 0,2% faţă de perioada similară din 2015. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în septembrie 2016, volumul producţiei industriale s-a redus cu 2,7% faţă de luna similară din anul trecut. În ianuarie-septembrie 2016 Industria extractivă în ianuarie-septembrie 2016 comparativ cu ianuarie-septembrie 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producției cu 16,7%, iar cea de prelucrare – o creştere de 1,7%. În ianuarie-septembrie 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,2%). Creșterea volumului producţiei în industria alimentară se datorează creșterii acestuia la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 62,0%; fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 9,1%; distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 6,4%; fabricarea produselor lactate – cu 5,7%; fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 3,1%. În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 35,5%, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 21,9%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 13,7%. În ianuarie-septembrie 2016 faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 61,8%; fabricarea de mobilă – cu 30,0%; fabricarea produselor textile – cu 29,4%; fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 23,8%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 19,8%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 16,3%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 12,9%; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – cu 10,6%. Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-septembrie 2015 la activităţile: fabricarea echipamentelor electrice – cu 19,4%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 13,9%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 10,1%; fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 6,7%. În ianuarie-septembrie 2016 faţă de ianuarie-septembrie 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 7,8%. Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 7,2% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 10,2%. În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-septembrie 2016 faţă de ianuarie-septembrie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău s-a redus cu 3%, regiunea Nord – 1,7%, regiunea Centru – a crescut cu 2,4%, regiunea Sud – cu 6,2% şi UTA Găgăuzia – cu 16%.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.