Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Daniela Dan

avocat stagiar
01
04 2016
3506

În Monitorul Oficial nr. 79-89 din 01.04.2016 a fost publicată Legea nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat

Astfel, legiuitorul a instituit moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului
Detalii
25
01 2016
1530

Au întrat în vigoare modificările la HG nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 18.01.2016 publicată în MO nr. 13-19 din 22.01.2016, au fost aprobate modificările la HG nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.
Detalii
21
12 2015
11127

În Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015 a fost publicată Legea nr. 205 din 20.11.2015 pentru modificarea și completarea Codului Muncii

Astfel, alin. (1) art. 33 din Codul Muncii – Acțiunea contractului colectiv de muncă, a fost completat cu prevederea că, un exemplar al contractului colectiv de muncă se remite de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la inspecţia teritorială de muncă.
Detalii
07
12 2015
5707

Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016

În Monitorul Oficial nr. 324-329 din 04.12.2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016, care prevede că, începînd cu 01.01.2016 (data intrării în vigoare a ordinului nr. 180 din 12.10.2015) se va aplica o Clasificație economică nouă.
Detalii