Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Daniela Dan

avocat stagiar
13
06 2016
1327

Despre înregistrarea filialelor și reprezentanțelor persoanei juridice străine

În Monitorul Oficial nr.157-162 din 10.06.2016 a fost publicată Legea nr. 96 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, referindu-se în special la înregistrarea filialelor și reprezentanțelor persoanei juridice străine.
Detalii
01
04 2016
2785

În Monitorul Oficial nr. 79-89 din 01.04.2016 a fost publicată Legea nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat

Astfel, legiuitorul a instituit moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului
Detalii
29
02 2016
1751

Unele aspecte privind validarea în calitate de creditor garantat în procesul de insolvabilitate

Persoana juridică poate fi declarată insolvabilă, în temeiul prevederilor alin.(1) al art. 101 din Codul civil al Republicii Moldova, dacă ea nu-și poate onora obligațiile de plată față de creditori. Temeiurile și modul de declarare de către instanța de judecată a persoanei juridice drept insolvabile se stabilesc prin Lege.
Detalii
05
02 2016
3190

Cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 414 din 22.12.2006 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

În Monitorul Oficial nr. 25-30 din 05.02.2016 a fost publicată Legea nr. 239 din 29.12.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
Detalii
03
02 2016
757

Ministerul Economiei al RM a prezentat un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor

Astfel, proiectul de Lege prevede 3 noțiuni noi – garanție, licitație deschisă și reparație. Totodată, art. 18(4) din Lege, va stabili forma și conținutul certificatului de garanție oferit consumatorilor, iar termenul legal de garanție va fi 2 ani.
Detalii
25
01 2016
1037

Au întrat în vigoare modificările la HG nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 18.01.2016 publicată în MO nr. 13-19 din 22.01.2016, au fost aprobate modificările la HG nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.
Detalii
21
12 2015
10104

În Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015 a fost publicată Legea nr. 205 din 20.11.2015 pentru modificarea și completarea Codului Muncii

Astfel, alin. (1) art. 33 din Codul Muncii – Acțiunea contractului colectiv de muncă, a fost completat cu prevederea că, un exemplar al contractului colectiv de muncă se remite de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la inspecţia teritorială de muncă.
Detalii
07
12 2015
4861

Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016

În Monitorul Oficial nr. 324-329 din 04.12.2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016, care prevede că, începînd cu 01.01.2016 (data intrării în vigoare a ordinului nr. 180 din 12.10.2015) se va aplica o Clasificație economică nouă.
Detalii