Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Daniela Gulea inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
07
06 2021
424

Obligațiile fiscale aferente primelor de asigurare facultativă de asistență medicală

Pe parcursul anului fiscal 2020 și 2021, compania a acordat salariaților săi prime de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului. Care este mecanismul de calculare a cuantumului de 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută și care se admite spre deducere și ce obligații fiscale rezultă în cazul în care suma asigurată depășește cuantumul stabilit de 50% conform legislației în vigoare?


Detalii

27
05 2021
355

Выращивание, закупка грецких орехов и аренда земель сельскохозяйственного назначения: налогообложение и отчетность

Основным видом деятельности предприятия является выращивание и реализация грецкого ореха, а также производной продукции - грецкие орехи в меде, варенье из грецких орехов и т.д. В течение года предприятие также закупало грецкие орехи у лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Одновременно, предприятие арендовало земли сельскохозяйственного назначения у физических лиц. Каков порядок налогообложения выплат, связанных с закупкой грецкого ореха, а также арендой земель сельхозназначения, физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность?
Detalii

05
05 2021
411

Posibilitatea desemnării procentuale de către angajații companiei rezidente a Parcului IT

Vor putea persoanele fizice  angajate în cadrul unei companii rezidente a Parcului pentru tehnologia informației să beneficieze de dreptul la desemnarea procentuală din suma impozitului pe venit calculată aferent veniturilor impozabile obținute, ce nu țin de activitatea desfășurată în cadrul Parcurilor IT?
 
Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 


Detalii

27
04 2021
683

Cultivarea, achiziția nucilor și arenda terenurilor agricole: impozitarea și raportarea plăților aferente

Întreprinderea are ca activitate de bază atât cultivarea și comercializarea nucilor, cât și a produselor derivate din nuci (nuci în miere, dulceață din nuci etc.). Pe parcursul anului aceasta a mai achiziționat nuci de la persoane fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător. Totodată, a luat în arendă terenuri agricole de la persoane fizice. Cum urmează a fi supuse impozitării plățile pentru achiziția nucilor cât și arenda terenurilor agricole, acordate persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător? Cum urmează a fi reflectate plățile menționate în dările de seamă?


Detalii

26
04 2021
386

Reprezentanță permanentă în cazul activității comerciale a unui nerezident

O entitate înregistrată în România intenționează să desfășoare activitate comercială pe teritoriul RM. Este necesar ca aceasta să înregistreze o reprezentanță permanentă pentru a desfășura această activitate?
 
În conformitate cu prevederile art.5 alin. 15) din CF, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: 
 


Detalii

23
04 2021
906

Право на предоставление отчета на бумажном носителе

Вправе ли предприятие предоставить годовой налоговый отчет на бумажном носителе письмом, отправленным по почте? Что является подтверждением о его получении Государственной налоговой службой (ГНС)?
 
В соответствии с ч. (2) ст. 187 Налогового кодекса (НК), за исключением случаев, прямо предусмотренных налоговым законодательством, налогоплательщик обязан представлять отчеты по налогам (пошлинам), сборам, взносам обязательного медстрахования и взносам обязательного государственного соцстрахования ГНС.


Detalii

23
04 2021
531

Deducerea cheltuielilor pentru combustibil în cazul mijlocului de transport înmatriculat în Transnistria

Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale, cheltuielile suportate de către entitate pentru combustibilul utilizat în cadrul activității de întreprinzător, ce se atestă prin foaia de parcurs a mijlocului de transport înmatriculat în Transnistria?
În conformitate cu prevederile OMF nr. 24/36 din 25.03.1998, sunt aprobate trei tipuri de foi de parcurs în funcție de tipul de transport efectuat, după cum urmează:
  1. foaie de parcurs pentru autocamioane;
  2. foaie de parcurs pentru autobuze;
  3. foaie de parcurs pentru autoturisme.


Detalii

22
04 2021
404

Executarea de către administrator a restanțelor salariale și reținerea impozitului la sursa de plată

Administratorul autorizat în calitate de lichidator în procesul de faliment al debitorului insolvabil, a executat restanțele privind salariul neachitat pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, care au fost validate în temeiul titlurilor executorii. La ce cotă urmează a fi supuse impozitării plățile menționate și ce dări de seamă urmează a fi prezentate?
 
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Codul fiscal (CF), pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător,
Detalii
16
02 2021
313

Oтчуждение заложенного недвижимого имущества: налоговые обязательствa

Мое недвижимое имущество было заложено в соответствии с выдачей кредита на основе договора ипотеки от 2015 г. В связи с отсутствием возможности погашения кредита, судебный исполнитель передал в 2019 г. недвижимость во владение кредитора в целях продажи. В 2020 г. недвижимость была продана банком на аукционе. Какие налоговые обязательства, связанные с отчуждением заложенного недвижимого имущества, возникают у меня (физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность)?


Detalii
10
02 2021
1198

Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Întreprinderea „X” nu este plătitoare de TVA și activează de 5 ani, având ca activitate de bază prestarea serviciilor de transportare a pasagerilor pe teritoriul țării, precum și servicii de comercializare a biletelor pentru transportul pasagerilor pe teritoriul țării (livrări scutite de TVA conform art. 103 alin. (17) din Codul fiscal) în valoare de 900 000 lei. Totodată, pe parcursul anului 2020 a mai obținut venit din vânzarea mărfurilor (livrări impozabile cu TVA) în valoare de 400 000 lei. Ce regim de impozitare urmează să aplice entitatea pentru anul 2021? Are oare aceasta dreptul de alegere a regimului de impozitare sau apare obligația de a se înregistra ca subiect al TVA?


Detalii