Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Dorel Noroc

Policy manager, American Chamber of Commerce in Moldova
28
03 2022
406

Ajutorul umanitar extern (motorină) acordat de către România. Aspecte contabile și fiscale

Conform art.18 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.8 alin.(1) lit.b). Modul de contabilizare a stocurilor şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare este stabilit în SCN „Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2013, cu modificările ulterioare.
 


Detalii

31
12 2021
2590

Măsurile politicii fiscale și vamale pentru anul 2022

Contextul economic global, precum și cel național, a reflectat necesitatea efectuării unor intervenții pe dimensiunea reglementărilor fiscale și vamale în vederea promovării unui sistem de impozitare care să asigure:
  • consolidarea veniturilor bugetare necesare finanțării cheltuielilor publice, în special urmare majorării cheltuielilor pe domeniul sănătății și protecției sociale;
  • creșterea veniturilor disponibile ale populației, în special a familiilor cu copii;
  • echitate și simplitate în procesul de conformare, raportare și achitare a impozitelor.
 


Detalii

15
11 2021
7221

Politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Principalele propuneri de măsuri

Ministerul Finanțelor a inițiat pe data de 11 noiembrie 2021 procedura de consultare a propunerilor de măsuri fiscale și vamale pentru anul 2022.

 

Acestea în mare parte au rezultat din discuțiile preliminare cu reprezentanții asociaților de afaceri și alți actori la data 30 septembrie 2021, fiind incluse doar măsurile care nu erodează substanțial veniturile bugetare pentru anul 2022 și au un nivel înalt de consens. Restul propunerilor, care au un impact bugetar mai sporit și/sau necesită identificarea unor soluții de consens între toți actorii implicați vor fi discutate în următorul exercițiu. 

 


Detalii

01
10 2021
1224

HoReCa: perioada de aplicare a cotei TVA în mărime de 6%

Astăzi, 1 octombrie 2021, în MO a fost publicată Legea nr.123 din 23 septembrie curent, prin care sunt operate modificări la Legea nr. nr.76/2021 cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităţilor atribuite la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei  (în continuare – Legea nr.76/2021).
 
Astfel, în conformitate cu ultimele ajustări ale cadrului normativ ce vizează impozitarea sectorului HoReCa, urmează a fi aplicată o nouă cotă a TVA aferentă sectorului respectiv. În continuare oferim o descriere a aspectelor care vizează aplicabilitatea în timp a prevederilor Legii nr.76/2021.
 


Detalii

09
09 2021
1024

Obiectivele noului Cod vamal al Republicii Moldova

Proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova (CV) a fost aprobat în lectură finală în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 24 august curent și urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2023. Adoptarea documentului derivă din necesitatea executării angajamentelor asumate de RM în partea ce vizează armonizarea cadrului vamal național la Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013, precum și la alte 8 acte normative ale Uniunii Europene.
 
Implementarea noului act normativ are obiectiv principal intensificarea comerțului internațional prin:
  • armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene;
  • reducerea costurilor legate de declararea mărfurilor;
  • utilizarea tehnologiilor informaționale pentru toate procedurile vamale;

  • Detalii
18
08 2021
1847

Particularitățile reglementărilor aferente operațiunilor de încasări și plăți în numerar

Ținând cont de ajustările efectuate în textul Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (în continuare Legea nr.845/1992), în partea ce vizează măsurile de plafonarea a plaților/încasărilor efectuate în numerar în cadrul activităților economice, în prezentul articol se propune examinarea principalelor întrebări aferent noilor reglementări prevăzute la art.6 din lege, în partea ce vizează drepturile și obligațiile  întreprinderilor.

 

 

Este necesară deschiderea conturilor curente de către plătitor în vederea onorării obligațiilor de plată?

 


Detalii

05
08 2021
553

ККО: сертификация и обмен данными между АИС «ЭМП»

Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовому оборудованию № 26-11/1-19/01-2021 от 10.06.2021 (Решение) было опубликовано в «Официальном мониторе» 25 июня 2021 г., которым были утверждены:

1. Положение об обмене данными между контрольно-кассовым оборудованием и Автоматизированной информационной системой «Электронный мониторинг продаж»;
2. Положение о сертификации контрольно-кассового оборудования;
3. Положение о функционировании Центра сертификации контрольно-кассового оборудования;
4. Номенклатура услуг и тарифов по сертификации контрольно-кассового оборудования.


Detalii

25
06 2021
1114

ECC: certificarea și schimbul de date cu SIA MEV

Astăzi, 25 iunie, în MO al RM a fost publicată și a intrat în vigoare Decizia nr. 26-11/1-19/01-2021 a Comisiei  interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control din 10 iunie 2021, prin care au fost  aprobate:
1. Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul  informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”;
2. Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control;
3. Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de  control;
4. Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea echipamentelor de casă și de control. 
14
06 2021
2164

Gestionarea bateriilor, acumulatorilor și deșeurilor lor: aspecte fiscale și contabile

Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2020 (Regulament), reglementează categoriile de deșeuri de baterii și acumulatori, în scopul prevenirii sau al reducerii impactului asupra mediului înconjurător și a sănătății populației, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a societății și la punerea în aplicare a prevederilor art. 12 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
 
Acesta stabilește condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor (BA), precum sunt producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați
Detalii
31
05 2021
858

Mecanismul de contorizare netă a energiei electrice din surse regenerabile. Aspectele fiscale

Utilizarea surselor regenerabile de producere a energiei reprezintă o tendință care capătă amploare atât la nivel internațional, cât și național. Dezvoltarea sectorului respectiv este în plină expansiune în contextul inovațiilor realizate în domeniul energetic, precum și din perspectiva aspectelor benefice pentru mediul înconjurător și necesitatea asigurării unui viitor durabil.
 
Republica Moldova dispune de resurse energetice regenerabile și își orientează eforturile spre dezvoltarea sectorului respectiv. În acest sens, un pas semnificativ a fost adoptarea Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care a intrat în vigoare la data de 25 martie 2018
Detalii