Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ion Chitoroagă

inspector superior, Direcția metodologia impozitelor indirecte, IFPS
26
05 2021
259

TVA pentru serviciile de evacuare a deșeurilor prestate rezidentului ZEL

Urmează oare a fi scutite de TVA cu drept de deducere serviciile de evacuare și transportare a deșeurilor prestate unui rezident al zonei economice libere de către un nerezident al ZEL ce își are sediul pe teritoriul RM?

 

Conform art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în ZEL din restul teritoriului vamal al RM se scutesc de TVA cu drept de deducere. Astfel, în vederea aprecierii regimului fiscal aferent serviciilor specificate, urmează a fi stabilit locul efectiv de prestare a acestor servicii.

 


Detalii

25
05 2021
640

Aplicarea mecanismului taxării inverse. Completarea declarației privind TVA

Conform art 94 lit.f) din Codul fiscal, subiecţi impozabili cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, şi procură pe teritoriul RM proprietatea gajată, proprietatea ipotecată, proprietatea sechestrată de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA.
 
Astfel, subiecții impozabili specificați în art.94 lit.f) din CF, în conformitate cu prevederile pct.3.9 liniuța 4 și 3.91 din Ordinul SFS nr.1164/2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, indică
Detalii
14
05 2021
955

Taxa pentru poluarea mediului: ambalajul din carton

Urmează a fi impozitate cu taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, importul untului în cutii de carton, reieșind din volumul ambalajului?
 
Potrivit art.3 din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, ambalaj primar este cel în care se conţine nemijlocit produsul şi care este conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare pentru utilizatorul sau consumatorul final.
Detalii
13
05 2021
404

Mărimea adaosului comercial în cadrul lanțului valoric

Urmează a fi limitat adaosul comercial la mărfurile social importante, atât de import, cât și la cele produse pe teritoriul RM? În acest sens, ținând cont de numărul de unități comerciale, în cadrul lanțului valoric urmează a se limita adaosul comercial?
 
Potrivit pct. 3 din Hotărârea  Guvernului nr. 774/2016, preţul de achiziţie reprezintă preţul producătorului/distribuitorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial acordat indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate (cu excepţia TVA, care se va trece în cont),
Detalii
27
04 2021
894

Utilizarea e-facturii de către neplătitorii TVA

Sunt obligați agenții economici care nu sunt înregistrași în calitate de plătitori ai TVA și care nu efectuează livrări impozabile cu TVA să utilizeze, în temeiul art.117 alin.(12) din Codul fiscal, e-factura?
 
Conform art.117 alin.(12) din CF, începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
22
04 2021
1527

Factura fiscală. Întrebări și răspunsuri

Conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de CF. Pentru livrările impozitate1 conform art.104 lit.a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 
 
La moment pe teritoriul RM sunt în circulație 3 tipuri de facturi fiscale cu aceeași forță juridică, obligații/drepturi privind TVA:


Detalii

26
01 2021
1287

TVA pentru mărfurile ce urmează a fi distruse

Urmează a se impozita cu TVA mărfurile cu termenul de valabilitate expirat (inclusiv din cauza sistării activității pe perioada pandemiei) care urmează a fi distruse?
 
Potrivit art.95 alin.(1) din Codul fiscal (CF), obiecte impozabile cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, aceasta reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în RM.
 

Detalii
21
01 2021
497

Regimul TVA al vinului prin prisma art.96 lit.b)

Urmează a fi aplicate prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal, conform căruia se stabilește cota redusă TVA, în mărime de 12%, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, pentru vin?
 

Detalii