Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ion Chitoroagă

inspector superior, Direcția metodologia impozitelor indirecte, IFPS
21
09 2016
1063

Privind regimul TVA în cazul prestării serviciilor (poștale) de trimitere contra ramburs

Urmează a fi scutite de TVA serviciile (poștale) de trimitere contra ramburs?

Conform art. 2 din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016, serviciul de trimitere contra ramburs reprezintă serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale.
Detalii
16
09 2016
612

Privind regimul fiscal aplicat livrărilor de servicii prestate de întreprindere, în baza autorizației pentru practicarea genului de activitate de colectare, transmitere și tratare prin sterilizare a deșeurilor medicale

Cad sub incidența art. 103 alin. (1) pct. 31) din CF serviciile prestate de către agentul economic ce deține autorizație pentru practicarea genului de activitate de colectare, transmitere și tratare prin sterilizare a deșeurilor medicale?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 31) din CF, TVA nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova
Detalii
15
09 2016
1068

Privind aplicarea TVA la energia electrică procurată de la agentul economic aflat în regiunea din partea stîngă a Nistrului care nu are relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova

Poate beneficia entitatea de scutire de TVA la energia electrică procurată de la agentul economic aflat în regiunea din partea stîngă a Nistrului care nu are relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova?

Conform prevederilor stabilite la art. 4 alin. (6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din CF nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997, se scutesc de TVA livrările de energie electrică achiziţionată şi furnizată operatorului reţelei de transport şi de sistem
Detalii
14
09 2016
556

Privind regimul fiscal aplicabil pentru acordarea serviciilor de transport al energiei electrice la export

Ce cotă a TVA urmează a se aplica pentru serviciile de transport al energiei electrice acordate de către operatorul rețelei electrice de transport și de sistem?

Potrivit prevederilor stabilite la art. 104 lit. a) din CF, la cota zero a TVA se impozitează, mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport)
Detalii
08
08 2016
1577

Cu privire la prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova în valoare de pînă la 600 000 lei prin intermediul reprezentanțelor permanente, rezidenților Republicii Moldova ce procură aceste servicii

Reprezintă import de servicii cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acordă, prin reprezentanța sa permanentă situată pe teritoriul Republicii Moldova, servicii unui rezident al Republicii Moldova, pentru care locul livrării se califică a fi teritoriul republicii? Urmează a fi calificate procurările menționate efectuate de către rezidenții republicii ca import de servicii?

În conformitate cu prevederile art. 94 lit. a) din CF, subiecții impozabili sînt persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
Detalii
08
08 2016
985

О применении акцизной марки к табаку для водяной трубки

Следует ли маркировать акцизной маркой табак для водяной трубки?

На основании положений ч. (51) ст. 123 НК, табачные изделия, реализуемые, транспортируемые или хранящиеся на территории Республики Молдова либо импортируемые для реализации на ее территории
Detalii
08
08 2016
1600

Despre obligația de calculare a T.V.A. la diferența dintre valoarea de livrare și valoarea vamală

Survine obligația de calculare a T.V.A. la diferența dintre valoarea de livrare și valoarea vamală, dacă din 01.05.2015 au fost abrogate prevederile art. 94 alin. (4) din CF?

În conformitate cu prevederile art. 97 din CF, valoarea impozabilă a livrării impozabile (cu excepția cazurilor prevăzute la art. 99 din CF), reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.).
Detalii
06
08 2016
1071

Cu privire la emiterea documentului primar de strictă evidență pe serviciile prestate în baza contractelor privind investirea mijloacelor proprii în construirea anexelor supraetajate și aliniate la blocul locativ existent

Urmează a fi eliberată factura fiscală subiecților beneficiari pe volumul lucrărilor la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele încheiate cu fiecare locatar?

Conform prevederilor art. 93 pct. 16) din CF, factura fiscală reprezintă un formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.
Detalii