Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ion Chitoroagă

inspector superior, Direcția metodologia impozitelor indirecte, IFPS
26
04 2016
1728

Об особенностях зачета НДС при импорте материальных активов

Разрешается ли зачет НДС при импорте материальных активов, которые впоследствии будут поставлены на территории Республики Молдова с применением освобождения от НДС на основании п. 29) ч. (1) ст. 103 НК?

С учетом положений п. 29) ч. (1) ст. 103 НК, долгосрочные материальные активы, используемые непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, предназначенные для включения в уставный капитал в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, освобождаются от уплаты НДС.
Detalii
26
04 2016
1680

О налоговом режиме для поставок непереработанного молока

Распространяется ли действие ч. (3) ст. 101 НК на поставки непереработанного молока?

С учетом предписаний ч. (3) ст. 101 НК, при наличии превышения суммы НДС на приобретаемые предприятиями, производящими хлеб и хлебобулочные изделия, и предприятиями, перерабатывающими молоко и производящими молочные продукты, товарно-материальные ценности и услуги над суммой НДС на поставки хлеба, хлебобулочных изделий
Detalii
26
04 2016
1747

О документировании не облагаемых НДС поставок

Как надлежит поступить поставщику, в случае если поставка, не облагаемая НДС, была задокументирована налоговой накладной, а не накладной, и покупатель отказывает в возвращении экземпляра налоговой накладной?

На основании предписаний лит. а) п. 2 Приказа Министерства финансов № 47 от 31.03.2010 об утверждении Типовой формы первичного документа строгой отчетности «Накладная», при не облагаемых НДС поставках активов и услуг (работ) заполняется накладная, которая является типовой формой первичного документа строгой отчетности.
Detalii
26
04 2016
1666

Cu privire la scutire de T.V.A. în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 12) din CF pentru unele servicii

Urmează oare a fi scutite de T.V.A., în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 12) din CF, serviciile de fidejusiune (prima de asigurare) pentru garantarea obligațiilor vamale față de organele ale Uniunii Vamale? Facturarea cheltuielilor fidejusorului (prima de asigurare), care conform acordului privind prestarea serviciilor de fidejusiune urmează a fi compensate de către debitor (Titular) poate fi efectuată prin refacturare cu înscrierea cheltuielilor compensate într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru serviciile de fidejusiune prestate?

Conform art. 1146 alin. (1) din Codul Civil, prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului.
Detalii
26
04 2016
1561

О применении нулевой ставки НДС в отношении твердого биологического топлива

Надлежит ли применять нулевую ставку НДС в отношении твердого биологического топлива, в соответствии с предписаниями лит. b1) ст. 104 НК?

Согласно лит. b1) ст. 104 НК, древесная, травянистая и фруктовая биомасса, предназначенная для производства тепла и горячей воды, облагаются по нулевой ставке НДС.
Detalii
26
04 2016
1672

Unele aspecte aferente achitării accizelor la articole giuvaiere din metale prețioase și pietre prețioase

Urmează oare să calculeze și să achite accizele agenții economici care achiziționează de la persoane fizice articole giuvaiere din metale prețioase și pietre prețioase supuse accizelor, inclusiv articole importate fără documente justificative la comercializarea ulterioară a acestora?

Conform art. 4 alin. (41) din Legea pentru punere în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, agenții economici în adresa cărora persoanele fizice şi juridice livrează articole giuvaiere din metale prețioase şi pietre prețioase supuse accizelor
Detalii
26
04 2016
1637

Despre obligația de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. pentru teatrele publice/private

Urmează oare să se înregistreze în calitate de plătitor al T.V.A. în conformitate cu art. 112 alin. (1) din CF, instituțiile de cultură și anume teatrele publice/private?

Conform art. 112 alin. (1) din CF, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art. 51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art. 511
Detalii
25
04 2016
1819

О применении условного коэффициента при осуществлении поставок, не являющихся объектом обложения НДС

Обязан ли хозяйствующий субъект применять условный коэффициент при осуществлении поставок, не являющихся объектом обложения НДС (предусмотренных ч. (2) ст. 95 НК)?

На основании положений лит. а) ч. (2) ст. 95 НК, поставка товаров, услуг, осуществляемая внутри зоны свободного предпринимательства или в рамках режима таможенного склада, не являются объектами налогообложения.
Detalii
25
04 2016
1765

Despre aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. pentru turoperator/ agenția de turism

Urmează oare a se lua în considerație la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din CF, comisionul aplicat la formarea pachetului turistic pentru serviciile de comercializare a pachetelor turistice prestate de către turoperator/agenția de turism?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 10) din CF, T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii impozabili
Detalii
25
04 2016
3108

Cu privire la impunerea cu T.V.A. și reflectarea de către un agent economic a carnetelor de muncă, transmise angajaților cu compensarea cheltuielilor aferente

Urmează oare a se impune cu T.V.A. și cum trebuie a fi reflectate de către agentul economic carnetele de muncă, transmise angajaților cu compensarea cheltuielilor aferente?

Conform, art. 93 pct. 6 din CF, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii