Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Marina Caldare

jurnalist
16
09 2019
3

Delegarea funcționarilor publici se va efectua în baza actului administrativ intern

Funcționarii publici din cadrul ministerelor și altor autorități ale administrației publice centrale vor fi delegați în străinătate prin actul administrativ al conducătorului autorității respective, fără coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului. Potrivit cadrului normativ actual, delegarea în străinătate a funcționarilor publici se efectuează, în cazul reprezentării statului la diferite evenimente internaționale, doar după coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului.

În Cancelaria de Stat este înregistrat un proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.
Detalii
13
09 2019
66

Planul anual al Guvernului: dezvoltarea economiei

Consolidarea platformei pentru examinarea proiectelor investiționale strategice, revizuirea și aplicarea moratoriului asupra Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție, eficientizarea activității de întreprinzător și promovarea competiției loiale prin revizuirea Legii cu privire la comerțul interior sunt câteva din acțiunile prevăzute pentru componenta Economie și infrastructură în Planul anual de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, publicat astăzi în MO.

Componenta economie și infrastructură include domeniile mediului de afaceri, administrării proprietății publice, securității și eficienței energetice, amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, transportului și infrastructurii și cel al tehnologiilor informaționale.
Detalii
13
09 2019
112

Statul oferă mijloace financiare pentru asigurarea cu spațiu locativ

Ministerul Finanţelor va aloca autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019, mijloace financiare în sumă de 614,0 mii lei în vederea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare, care astăzi, 13 septembrie, este publicat în MO. Astfel, mijloacele financiare vor fi repartizate la nouă autorități publice locale.
Detalii
13
09 2019
110

Medicii care lucrează în tura de noapte vor fi remunerați suplimentar

Personalul care îşi desfăşoară activitatea pe timp de noapte, între orele 22.00 şi 6.00, va beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de supliment în sumă fixă, integral pentru 8 ore de muncă, în funcție de complexitatea activității care este determinată de categoria/nivelul instituției și de profilul medical sau specialitatea medicală în care activează angajații.
Guvernul a aprobat în ședința din 11 septembrie curent hotărârea pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Documentul este publicat astăzi, 13 septembrie, în MO.
Detalii
13
09 2019
90

Auditul intern în sectorul public. Proiectul TWINNING, la final

Acum doi ani, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului TWINNING ”Sprijin pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, unul din vorbitori menționa că auditul intern este ca mirosul de gaz, rareori agreabil, dar poate, de regulă, să evite explozii, făcând referire la rolul auditului în asigurarea bunei activității a oricărei instituții.

Ieri, 11 septembrie curent, a avut loc conferința de încheiere a programului, fiind trecute în revistă principalele rezultate.

În acest context, ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, a menționat că prin acest proiect s-a adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea sistemului de control financiar public intern.
Detalii
13
09 2019
174

Anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să iniţieze procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru două perioade fiscale consecutive.
Astăzi, 13 septembrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial Ordinul cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat.

Astfel, la constatarea corespunderii criteriilor de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize, SFS dispune efectuarea controlului fiscal la fața locului în vederea stabilirii lipsei mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum și a constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare sau producere a mărfurilor supuse accizelor.
Detalii
10
09 2019
88

Indicele prețurilor de consum, în scădere cu 0,03%

În luna august 2019 prețurile s-au diminuat cu 0,03%, informează Biroul Național de Statistică, indicele prețurilor de consum (IPC) în luna august 2019 faţă de iulie 2019 constituind 99,97%.

Scăderea preţurilor medii de consum a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,6%. Astfel, în luna august 2019 faţă de iulie 2019 au scăzut preţurile la legume proaspete cu 10,0%, în special la vinete – cu 43,4%, pepeni verzi și galbeni – cu 36,2%, morcovi – cu 28,4%, ardei graşi și gogoșari – cu 28,3%, tomate – cu 20,3%, sfeclă roșie – cu 14,4%, ceapă uscată – cu 12,0%, usturoi – cu 9,8%, varză – cu 1,6%, la fructe proaspete – cu 4,7%, precum și la cartofi – cu 6,5%, slănină neprelucrată – cu 2,1%, făină de grâu și zahăr tos – cu câte 0,2%.
Detalii
11
09 2019
90

Creșterea veniturilor populației va fi asigurată din surse durabile

Autoritățile preconizează ca până în anul 2030 nivelul de sărăcie absolută, dar și sărăcia în toate dimensiunile sale, să fie redus cu 50%. Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice este una din măsurile incluse în proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030.

Potrivit documentului, majorarea veniturilor populației va fi atinsă prin impulsionarea acumulării de venituri din activitatea salarială și cea economică, astfel încât presiunea pe sistemul de asistență socială să fie, pe cât e posibil, minimă.
Detalii
10
09 2019
803

CNAM ar putea achita persoanei asigurate cheltuielile pentru serviciile medicale neprestate

În cazul confirmării refuzului sau imposibilității de acordare a serviciilor medicale de către instituția medico-sanitară, Compania Națională de Asigurări în Medicină ar putea achita persoanei asigurate toate cheltuielile necesare suportate, indiferent de mărimea primelor de asigurare achitate.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune modificarea art.11 și 14 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, care la momentul actual nu conține reglementări ale cazurilor în care serviciile solicitate nu sunt prestate.
Detalii