Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Marina Caldare

jurnalist
08
12 2021
329

Suplimentul de solidaritate și reexaminarea pensiei de dizabilitate

Modificările operate prin  Legea nr. 127/2021 au introdus la sistemul public de pensii suplimentul de solidaritate, care este definit ca diferența dintre cuantumul pensiei calculate și cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă de prestație. Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 8 decembrie, proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin HG nr. 165/2017.
 
Astfel, se precizează că, în cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mică de 50% din pensia minimă.


Detalii

09
12 2021
31

Actul de identitate sau permisul de conducere?

Persoanele care dețin dreptul de a conduce vehicule înregistrat în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule ar putea conduce vehicule din categoria/subcategoria corespunzătoare indiferent de faptul dacă dețin asupra sa permisul de conducere, cu condiția deținerii unui act de identitate. Este important de menționat că această prevedere nu se va extinde asupra persoanelor care conduc vehicule în traficul internațional. Comisia protecția socială, sănătate și familie a votat pentru a fi prezentat în prima lectură proiectul de lege ce vizează modificarea Legii privind siguranța traficului rutier.
 
Potrivit notei proiectului, evidența centralizată a permiselor de conducere în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule este o practică implementată de mai multe țări, printre care: Letonia, Marea Britanie, Norvegia, Finlanda, Olanda, Ucraina etc.


Detalii

08
12 2021
2908

Pensia anticipată: perioadele necontributive sunt excluse din stagiu

În Republica Moldova se va institui pensia anticipată pentru stagiu lung, de care vor putea beneficia persoanele cu stagiul contributiv de cotizare mai mare decât cel prevăzut în lege cu 5 ani pentru bărbați și cu 3 ani – pentru femei. Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul de lege ce prevede modificarea unor acte normative, printre care și în Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, care se va completa cu un articol ce va reglementa acordarea dreptului la pensia anticipată pentru stagiu lung.
 

Este important de menționat că, la calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate, nu se iau în considerare perioadele necontributive
Detalii

08
12 2021
56

Introducerea produselor petroliere prin frontiera de est: termenul se extinde până în iunie 2022

Produsele petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan vor putea fi vămuite la postul vamal Bender-2 până la 30 iunie 2022.
 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est, ce este propus pentru consultări publice până la data de 13 decembrie curent.
Detalii
07
12 2021
112

Prestarea serviciilor publice la distanță, prioritară

Lansarea, lichidarea și prestarea serviciilor publice prestate cetățenilor se va efectua în baza unei legi speciale. În cadrul ședinței din 3 decembrie curent, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege ce are ca scop crearea unui cadru juridic pentru sistemul de prestare a serviciilor publice, ceea ce va asigura accesibilitatea, calitatea și eficiența prestării lor, cu realizarea unui echilibru între satisfacerea necesităților și intereselor beneficiarilor de servicii publice și a interesului public.
 
Astfel, serviciile vor fi incluse în Registrul de stat al serviciilor publice, ce va fi instituit de Guvern, iar cele ce nu vor fi înregistrate în acest registru, nu vor fi premise pentru a fi prestate. Totodată, documentul prevede prestarea serviciilor publice electronic sau la ghișeu, însă se va urmări, în mod prioritar,
Detalii
06
12 2021
165

Licitație funciară în mun. Chișinău

Pe data de 22 decembrie 2021, la ora 10.00, la sediul Preturii sectorului Centru, Primăria municipiului Chișinău anunță desfășurarea   licitației funciară „cu strigare” privind vânzarea-cumpărarea și acordarea dreptului de superficie a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău. La licitație vor fi expuse 20 loturi de pământ, al căror preț inițial variază între 500 mii și 35 mil. lei.
 
La licitație vor fi admise persoane fizice și juridice din RM, precum și persoanele fizice și juridice străine integral private, apatrizi și asociațiile persoanelor menționate. Pentru a participa la licitație, doritorii urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 ore până la licitație următoarele acte:


Detalii

06
12 2021
178

Garanții sociale pentru moldovenii care au muncit legal în Italia și în Grecia

Cetățenii Republicii Moldova care au activat legal în Italia, la atingerea vârstei de pensionare vor beneficia de pensie calculată acest stat, precum și vor fi asigurați cu prestații sociale în cazul producerii unui accident de muncă sau boală profesională. Legile ce țin de ratificarea acordurilor au fost publicate în Monitorul Oficial din 3 decembrie curent.
 
Astfel, Legea nr. 182 din 18 noiembrie 2021 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale prevede că persoanele eligibile vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensie de urmaș,  precum și de pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale.
Detalii
03
12 2021
1219

Amendamentele la proiectele legilor bugetare pentru anul 2022, aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat astăzi, 3 decembrie,  proiectele hotărârilor pentru aprobarea avizului amendamentelor la proiectele legii bugetului de stat,  legii bugetului asigurărilor sociale de stat  și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022.
 
Potrivit ministrului Finanțelor, Dumitru Budianschi, la proiectul legii bugetului de stat au fost înregistrate 51 de amendamente, care conțin 337 de propuneri, fiind solicitate resurse financiare suplimentare în sumă de circa 504,5 mil.lei și redistribuiri de alocații în sumă de 24 mil. lei, precum și propuneri de ordin redacțional. Dintre acestea au fost susținute integral 2 amendamente ce se referă la domeniul salarizării în sectorul bugetar.


Detalii

03
12 2021
336

Politica fiscală și vamală pentru anul 2022: din 117 propuneri au fost susținute 5

Astăzi, 3 decembrie, cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea avizului la amendamentele proiectului de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2022. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, proiectul a fost elaborat în rezultatul examinării amendamentelor propuse de deputați și de Direcția general juridică a Parlamentului.
 
Astfel, au fost înregistrate 25 de amendamente ce conțin 117 propuneri, dintre care au fost susținute integral 5, parțial – 2, iar de ordin tehnic – 11.
Detalii
03
12 2021
107

Simplificarea casării plantațiilor perene

Casarea plantației perene se va efectua de proprietar sau deținător, în baza  acordului proprietarului, prin actul întocmit de către Comisia pentru casarea plantației, din care vor face parte proprietarul/deținătorul plantației și doi specialiști în agronomie și, respectiv, în contabilitate.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului prin care propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705/1995. Proiectul este inclus pe agenda ședinței din 7 decembrie curent Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzători.


Detalii