Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Marina Caldare

jurnalist
12
12 2019
124

(video) Rata de bază va fi diminuată cu 2 puncte procentuale

Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt va fi diminuată cu 2 puncte procentuale și va constitui până la 5,5% anual. Anunțul a fost făcut de Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, în cadrul unui eveniment, fiind prezentate deciziile Comitetului executiv ale BNM din 11 decembrie.

Această decizie vine ca urmare a Raportului asupra inflației din luna octombrie, unde noi deja am prevăzut că, în anul 2020, vom avea un mediu mai dezinflaționist, adică o inflație mică, spre deosebire de anul 2019, când am avut o inflație destul de înaltă, care la sfârșitul lunii noiembrie a constituit 7,1% și, probabil, va mai crește puțin în luna decembrie, a menționat Octavian Armașu.
Detalii
11
12 2019
64

Persoanele cu nivel de instruire secundar sunt cele mai solicitate pe piața muncii

Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 9 decembrie 2019 erau înregistrate 12099 locuri de muncă vacante, mai puține decât au fost la sfârșitul lunii precedente, când erau declarate libere 12406 locuri de muncă. Cele mai multe dintre acestea sunt înregistrate în mun. Chișinău – 4948 și Bălți – 1842, iar cele mai puține – în Soroca (35).

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 2205 locuri de muncă vacante, constituind circa 18% din numărul total.
Detalii
11
12 2019
71

Politicile contabile ale entităților de asigurare/ reasigurare

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare.

Documentul reglementează obligaţia de aplicare a politicilor contabile în vederea îndeplinirii cerinţelor de întocmire a unor dări de seamă incluse în raportările periodice de supraveghere prevăzute de legislație, precum şi obligaţia de transmitere către autoritatea de supraveghere a unor raportări suplimentare în scop statistic şi de supraveghere întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative.
Detalii
11
12 2019
133

Prescripția electronică va asigura accesul mai rapid la medicamente

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce are ca scop îmbunătățirea accesului populației la medicamente sigure și de calitate.

Astfel, se propune completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică cu un articol ce va reglementa funcționarea sistemului național de prescriere electronică. Acesta va fi organizat și administrat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, fiind asigurată interoperabilitatea lui cu toate sistemele informaționale automatizate ale Companiei.
Detalii
10
12 2019
175

Desemnarea procentuală 2019: validarea a 7,6 mil. lei

Suma totală a desemnărilor procentuale pentru anul curent constituie 7,6 mil. lei, de care au beneficiat 504 organizații, potrivit informației Serviciului Fiscal de Stat cu privire la rezultatele desemnării procentuale în anul 2019.

Astfel, 35937 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală, fiind validate desemnările ale 34066 dintre aceștia. Celelalte 3358 de desemnări au fost nevalidate din cauza că beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor publicată de către Agenţia Servicii Publice sau că contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit la data-limită de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
Detalii
10
12 2019
250

SRL rămâne cea mai populară formă de organizare juridică

La 1 decembrie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse, per total, 124 755 entități, potrivit datelor statistice publicate de Agenția Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe întreprinderi sunt societăți cu răspundere limitată – 88344 și întreprinderi individuale – 28278.

Totodată, în Republica Moldova sunt înregistrate 1463 de entități ce activau sub alte forme de asociații, 1453 de cooperative de consum și 1193 de societăți de acțiuni de tip închis.
Detalii
11
12 2019
243

Ce proiecte vor beneficia de facilități fiscale

Suport pentru îmbunătățirea sistemului statisticii agricole, Accesul la Justiție în Moldova, Infrastructura digitală pentru antreprenoriat social rural, Suport pentru aplicarea legislației privind deșeurile în Republica Moldova, precum și o serie de alte proiecte de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare vor beneficia de facilități fiscale.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
10
12 2019
160

În Moldova cele mai multe licențe sunt solicitate pentru activitatea cu metale prețioase

În luna noiembrie curent au fost eliberate/reperfectate, per total, 57 de licențe, potrivit datelor statistice publicate de Agenția Servicii Publice. Pentru comparație, în luna octombrie 2019 numărul acestora a constituit 59. Din numărul total, 37 de acte permisive au fost eliberate sau prelungite, iar 20 de licențe au fost reperfectate.

Cele mai multe licențe eliberate/prelungite au fost pentru domeniul de activitate cu metale prețioase – 13 licențe. Totodată, agenții economici au solicitat eliberarea licențelor pentru activitate în sectoarele de producerea produselor alcoolice autohtone – 8; metale feroase – 4, articole din tutun – 5; importul producţiei alcoolice – 4; articole pirotehnice – 2 și broker vamal – 1.
Detalii
09
12 2019
177

Indemnizațiile pentru tinerii medici vor fi majorate

Începând cu 1 ianuarie 2020, va spori indemnizația unică pentru tinerii specialiști absolvenții ai studiilor postuniversitare de rezidențiat și ai învățământului profesional tehnic medical, care și-au efectuat studiile în bază de contract sau din contul bugetului de stat și care vor fi angajați în baza repartizării eliberate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale.

Astfel, indemnizația pentru medici și farmaciști se va majora de la 45 mii lei la 120 mii lei, iar cea pentru personalul medical și farmaceutic – de la 36 mii lei la 96 mii lei.
Detalii
09
12 2019
129

IMM vor fi susținute în implementarea „economiei verzi”

Întreprinderile mici și mijlocii vor primi granturi pentru implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea și gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă etc. În acest sens se prevede finanțarea nerambursabilă pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din costul proiectului investițional, dar nu va depăși 200 mii lei.

În Monitorul Oficial din 6 decembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 592 din 27 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii.
Detalii