Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Marina Caldare

jurnalist
29
11 2019
2288

Cum se va răsfrânge ajustarea claselor de salarizare ale bugetarilor asupra veniturilor acestora

În cadrul ședinței Guvernului din 27 noiembrie curent a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Proiectul, pe lângă acordarea premiului anual bugetarilor, mai prevede și ajustarea claselor de salarizare.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, se propune unificarea claselor de salarizare pentru profesori, învățători, educatori, în total fiind vorba de 25560 unități de personal. Ca urmare, salariul pentru aceste unități, luând în considerare și majorarea valorii de referință, va crește de la 750 până la 980 lei lunar.
Detalii
29
11 2019
1174

Taxa fixă pentru asigurare individuală la BASS se va majora

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se aprobă atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 23,4 mld. lei, veniturile fiind în creștere cu 9,6% comparativ cu cele precizate pentru anul curent, iar cheltuielile – cu 7,3%. După cum a anunțat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în structura veniturilor de stat resursele generale ale BASS vor constitui 63,6%, iar transferurile din cadrul bugetului de stat – 36,4%.

Potrivit proiectului, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) se stabilește în mărime de 10740 de lei, pentru anul curent aceasta a fost stabilită în mărime de 9456 lei.
Detalii
29
11 2019
213

Este stabilit cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu vârsta de până la 23 ani cu dizabilităţi severe

Cuantumul alocaţiei persoanelor cu dizabilităţi severe până la vârsta de 23 de ani va constitui 100% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe stabilit anual de către Guvern. Executivul a dat aviz pozitiv unei inițiative legislative ce are ca scop sporirea gradului de protecţie socială şi asigurarea incluziunii sociale a acestor persoane.

Astfel, va fi completat art.8 din Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
Detalii
28
11 2019
182

Mijloace suplimentare pentru protecția socială

Pentru implementarea măsurilor din subprogramul Protecția persoanelor în etate vor fi acordate mijloace suplimentare în sumă de 7637,3 mii lei, iar cheltuielile pentru subprogramul Protecţia familiei şi copilului vor fi majorate cu 29797,7 mii lei. Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, redistribuirile au loc în contextul examinării executării BASS pentru anul 2019, precum și a necesarului de mijloace financiare estimate pentru plata unor prestații pentru următoarele luni și luând în calcul analiza dinamicii contigentului de beneficiari și mărimea medie a prestației.
Detalii
28
11 2019
1554

Legea nr.270 va conține noi prevederi

Personalul din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, vor beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, acesta urmează a fi completat cu art. 211 ce va reglementa acordarea premiului anual.
Detalii
28
11 2019
565

Guvernul a votat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020

Bugetul de stat pentru anul 2020 se aprobă la venituri în sumă de 44,1 mld. lei, cu 8,6% în creștere față de anul curent, iar la cheltuieli – în sumă de 51,5 mld. lei, fiind mai mari cu circa 11% față de cheltuielile precizate pentru anul 2019. Deficitul se preconizează în sumă de 7,4 mld. lei. În cadrul ședinței de ieri, 27 noiembrie, Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020.

După cum a anunțat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul este fundamentat pe o creștere economică de 3,8%, nivelul inflației de 5,7%, o majorare a exportului de 9%, a importului – cu 7,1%, creșterea salariului mediu pe economie cu 8,7%.
Detalii
27
11 2019
776

Politica fiscală și vamală 2020 a trecut de Guvern

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost astăzi aprobat de Guvern.

Astfel, în anul următor vor fi implementate o serie de măsuri noi, printre care: modificarea tratamentului de impozitare a donațiilor, permiterea la deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei cu termenul de expirare mai mare de trei ani, aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili, aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți etc.
Detalii
27
11 2019
215

Pe piața muncii sunt solicitate persoanele cu nivel de instruire secundar

În baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt înregistrate 12406 locuri de muncă vacante, practic la același nivel cu luna octombrie, când angajatorii erau în căutarea a 12448 angajați. Potrivit datelor, cele mai multe locuri vacante sunt înregistrate în Chișinău – 5287 și Bălți – 1828, iar cele mai puține – în Fălești (29). În UTAG agenții economici declară vacante 171 locuri de muncă.

Din numărul total de locuri libere 2239 sau 18% sunt destinate persoanelor cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate.
Detalii
27
11 2019
2827

Dreptul la scutire personală va fi oferit doar persoanelor cu un venit anual sub 360 mii de lei

Dreptul la scutirea personală în mărime stabilită de art.33 din Codul fiscal (CF) îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 mii de lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal1.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Executivului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor ministerelor, ce va avea loc mâine, 28 noiembrie curent.
Detalii
27
11 2019
415

Proiectul legii FAOAM, actualizat

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultare publică proiectul actualizat al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020.

Potrivit proiectului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense va rămâne la nivelul de 9,0% – câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori. Totodată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă rămâne la nivelul anilor 2014-2019 și va constitui 4056 de lei.
Detalii