Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Olga Donciu — contabil practician, magistru în drept
17
08 2022
2229

Увольнение работника за неудовлетворительный результат испытательного срока/Concedierea salariatului pentru rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă

În următorul articol, redat sub formă de scheme, sunt descrise particularitățile concedierii salariatului pentru rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă. Materialul este disponibil în limbile română și rusă.


Detalii

16
08 2022
2296

Garanţii de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi

Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi au la bază principiul egalității de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. Statul garantează excluderea oricărei forme de discriminare pe criteriu de dizabilitate.


Detalii

08
08 2022
2716

Правовые гарантии при направлении работников в служебные командировки

При документальном оформлении направления работника в служебную командировку возникает множество сопутствующих вопросов в контексте обоснования фактических расходов в связи с выполнением временных служебных поручений работодателя.        

 

Особый практический интерес вызывает правомерность предоставления работодателем гарантий откомандированным работникам исходя из норм трудового законодательства в условиях выполнения своих трудовых обязанностей вне постоянного места работы.     


Detalii

27
06 2022
2395

Трудовые гарантии для работников в возрасте до 18-ти лет

 Стороной индивидуального трудового договора (ИТД) в качестве работника может быть физическое лицо, достигшее возраста 15-ти лет, в соответствии с установленными трудовым законодательством условиями. Далее представлена таблица действующих правовых норм относительно трудовых гарантий работникам в возрасте до 18-ти лет. В рамках трудовых отношений не является дискриминацией в сфере труда установление различий, исключений, предпочтений или отдельных прав для несовершеннолетних работников в связи особой заботой государства об этих лицах, нуждающихся в повышенной правовой защите.


Detalii

17
06 2022
1356

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Аванс и материальный ущерб

Как погашается неизрасходованный и своевременно не возвращенный аванс, выданный в связи со служебной командировкой или переводом в другую местность либо на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает основания и размера удержаний; специфика бухгалтерского учета обязательств предприятия подотчетным лицам, общие правила учета дебиторской задолженности предприятия по возмещению материального ущерба, порядок бухгалтерского учета условной дебиторской задолженности предприятия, раскрытие соответствующей информации в бухгалтерском балансе и многое другое заитересованные лица узнают из нижеследующей статьи.


Detalii

14
06 2022
2645

Последствия несоблюдения сроков расчета при прекращении ИТД/ Consecinţele nerespectării termenelor de efectuare a achitărilor în caz de încetare a CIM

Angajatorul este obligat să compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci și această obligaţie survine, în particular, în caz de reținere a tuturor plăților sau a unora din ele în caz de eliberare din serviciu (lit. f) alin. (1) art. 330 din CM).

Din următorul articol, elaborat sub formă de scheme, aflați mai multe aspecte despre consecinţele nerespectării termenelor de efectuare a achitărilor în caz de încetare a CIM. Materialul e disponibil în limba română și rusă.


Detalii

10
06 2022
2693

Garanţii de muncă în legătură cu maternitatea și paternitatea

 Salariaţii cu obligaţii familiale nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă în legătură cu maternitatea și paternitatea. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă.


Detalii

09
06 2022
2809

Правовая база организации учета рабочего времени работников

 (Продолжение. Часть I – в № 2 (72), часть II – в № 3 (73), 2022 г.)

 

7. В каких случаях допускается установление режима неполного рабочего времени работников?

 

Кроме нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени, трудовое законодательство предусматривает режим неполного рабочего времени, т.е. частичную занятость работника либо в течение рабочего дня или рабочей смены, либо в течение недели. Установление режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели допускается по соглашению сторон ИТД, если трудовым
Detalii

24
05 2022
2012

(ro/ru) Штрафы за нарушение правил трудоустройства иностранных граждан/ Amenzile pentru încălcarea regulilor de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor străini

Из нижеследующей статьи работодатели узнают об ответственности за трудоустройство иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих в РМ, не имеющих вида на жительство с целью трудовой деятельности.

 

Din articolul ce urmează angajatorii vor afla despre răspunderea pentru  plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor  străini sau a apatrizilor, aflaţi provizoriu în RM, fără permis de şedere în scop de muncă.


Detalii

19
05 2022
1527

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Avansurile și prejudiciul material

Creanţele personalului cuprind avansurile acordate în contul salariului, precum și sumele acordate titurilor de avans și alte creanţe ale personalului.

 

În articolul ce urmează, intitulat ”Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme” sunt prezentate mai multe detalii privind avansurile și prejudiciul material.

 


Detalii