Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Svetlana Slobodeanu

auditor, contabil certificat internațional CIPA, dr. ec.
05
08 2020
1021

Некоторые аспекты операций с подарочными сертификатами

Всем людям нравится получать подарки. При нынешнем развитии торговых отношений, нам повсеместно предоставляется возможность преподнести практически любой подарок кому-либо при помощи подарочного сертификата. Эти сертификаты (именуемые также ваучерами) стали неотъемлемой частью современной жизни, а поставщики разнообразной продукции и услуг готовы отвечать нашим пожеланиям и потребностям.
 
Однако, если абстрагироваться от приятной стороны вопроса, местные компании сталкиваются с множеством проблем, касающихся юридической подоплеки сделок с сертификатами, а также их учета.

Detalii
18
06 2019
1151

Activitate de construcții în ZEL – aspecte fiscale privind TVA și impozitul pe venit

Entitatea, rezident al zonei economice libere, desfășoară activitate de construcție a unei secții de producție pentru un alt rezident al aceleiași zone economice libere. Contractul de antrepriză a fost semnat în februarie 2019, termenul de executare a lucrărilor fiind stabilit decembrie 2019. Entitatea deține o secție de producție în mun. Chișinău, în care se confecționează construcții metalice, care ulterior se utilizează la construcția obiectelor contractate. Cum urmează a fi impozitate la antreprenor operațiunile legate de construcția secției de producție pe teritoriul zonei?
Detalii
18
12 2018
1269

Servicii și antrepriză în parteneriatul public privat – aspecte contabile și fiscale

În ultima perioadă s-a răspândit fenomenul parteneriatului public-privat (PPP) în diferite domenii de activitate economică. Acest tip de cooperare dintre mediul public şi cel privat atât sub aspect financiar, cât şi managerial, are menirea de a îmbunătăți infrastructura socială a anumitor domenii particulare şi de a spori calitatea serviciilor prestate populației.
Detalii
23
04 2018
1031

Cовместная строительная деятельность с физическим лицом – что и когда облагать?

В последнее время все чаще дает о себе знать проблема обложения доходов физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, полученных в результате участия в совместной деятельности (простом товариществе) по договорам, заключенным с целью создания объектов строительства.
Detalii
24
10 2017
2661

Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) de către instituțiile de învățământ

Specificul raportării fiscale privind impozitul pe venit al instituțiilor de învățământ şi, ca rezultat, multiplele neclarități care apar la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) (în continuare – Declarație) de către aceste entități, este determinat de acțiunea art. 513 din Codul fiscal care prevede scutirea instituțiilor de învățământ publice, prin derogare de la art. 51, şi instituțiile de învățământ private, de impozitul pe venitul obținut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației.
Detalii
10
08 2017
7612

Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată: Declararea impozitului pe venit reținut la sursa de plată

Impozitul reținut conform art. 88–91 din CF se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile.

Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reținut la sursa de plată (IRV14) se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial până la data de 25 a lunii următoare luni în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă anuale, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.
Detalii
29
11 2016
3306

Producția în curs de execuție și influența acesteia asupra procesului de calculație

Procesul de producție, fiind o activitate complexă și multilaterală, închegată în dimensiunea de timp numită perioadă de calculație, nu întotdeauna se soldează cu produse finite.

Producția nefinisată (producția în curs de execuție) este un element inerent procesului de fabricație care nu întotdeauna se finisează în totalitate la finele perioadei de calculație.
Detalii
20
07 2016
3889

Aspecte privind contabilitatea pierderilor în producție și influiența lor asupra procesului de calculație

Este incontestabil că activitatea de producție, fiind un proces complex și individualizat prin specificul operațiunilor desfășurate, reprezintă piatra de temelie a existenței unei entități productive, în particular, și a economiei unui stat, în general.

Din acest motiv, importanța poziționării clare și adecvate a principiilor de recunoaștere, evaluare și prezentare a costurilor, precum și a modalităților de contabilizare a operațiunilor legate de procesul de producție și, în final, de calculație a costului produselor finite, serviciilor prestate, lucrărilor executate, devine tot mai accentuată.
Detalii