Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Tatiana Staicova

şef al Serviciului de presă Î.S.«Fiscservinform»
23
03 2015
2264

A fost lansată forma UNIF 14 şi integrată cu servicii electronice fiscale

Anul curent, întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA — urmează să prezintă autorităţii fiscale darea de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit în baza unei noi forme: UNIF14.
Detalii
19
03 2015
5029

Fii onest, fii modern - depune on-line declaraţia privind impozitul pe venit

Corespunzător legislaţiei fiscale a Republicii Moldova, persoanele fizice care au mai multe surse de venit sunt obligate să prezinte anual declaraţia cu privire la impozitul pe venit (CET08).

Campania declarării veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2014 a luat start în ianuarie, iar termenul limită de prezentare a acestora şi pentru achitarea impozitelor aferente este 25 martie.
Detalii
10
03 2015
1598

Workshop „Italian food and wine” - savoarea bucătăriei italiene în Moldova

Workshop „Italian food and wine” — savoarea bucătăriei italiene în Moldova
„Bucătăria moldovenească este foarte diversă, iar moldovenii știu să aprecieze produsele de calitate, gustoase, dar şi sănătoase”, a specificat Cristina Maimescu (fondator al companiei „Sarm Comunicare” ) în cadrul workshop-ului „Italian food and wine”, desfăşurat la 6 martie curent şi organizat de către compania de consultanţă în investiţii „Sarm Comunicare”.

Detalii
06
03 2015
1065

Businessul apreciază iniţiativele guvernului de unificare a procesului naţional de raportare

Sistemul actual de raportare din Republica Moldova este unul complex şi presupune un efort sporit din partea entităţilor. Astfel, pentru anul 2014 indicatorul Băncii Mondiale – Efortul de Timp pentru Calcularea şi Achitarea Impozitelor (Time to Prepare and Pay Taxes) pentru Republica Moldova a constituit 185 de ore pe an, plasându-ne pe locul 70 pe plan global.
Vizualizează 2 fotografii →
25
02 2015
1901

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod.
Detalii
11
02 2015
1123

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” a semnat un Acord de cooperare cu AO „Ecofin Consult”

Investiţiile în relaţii de colaborare pe termen lung reprezintă o abordare corectă pentru a obține cele mai bune performanţe în activităţile desfăşurate. Reieşind din această idee, PP „Monitorul Fiscal FISC.md” şi Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „Ecofin Consult” au semnat recent un Acord de cooperare.
Detalii
11
02 2015
1177

Va fi simplificat procesul de raportare

Activitatea de antreprenor în Republica Moldova, ca și în alte țări, implică o interacţiune permanentă cu diverse instituţii publice, printre care: Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Biroul Naţional de Statistică etc. Persoanele juridice prezintă acestor instituţii diverse rapoarte cu calcule la taxe şi impozite, precum şi multiple informaţii statistice.
Detalii
03
02 2015
1732

Retrospectiva: Activitatea în cifre a Î.S. „Fiscservinform” pentru anul 2014

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este o entitate specializată în administrarea tehnico-tehnologică a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, implementarea tehnologiilor informaţionale avansate în procesul de administrare fiscală, optimizarea procesului de gestiune şi procesare a datelor cu caracter fiscal, facilitarea schimbului de informaţii şi documente între contribuabili, autorităţile publice şi SFS.
Detalii