Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victoria Cerlinca

30
12 2019
1280

Contractul de creditare nebancară. Astecte fiscale și contabile

Este necesar de a elibera facturi persoanelor fizice ce procură marfă prin intermediul entităților de creditare nebancară? În aceste condiții, cumpărătorul care este persoana fizică are posibilitatea, în sediul magazinului, sa contracteze acest împrumut pentru achitarea procurării, iar ulterior își onorează obligațiie față de entitatea nebancară. Conform legislației în vigoare, factura fiscală se eliberează la cerința persoanei fizice, dar cum se va calcula TVA din sumele achitate prin intermediul entității de creditare nebancară? Cum se face corespondența?
Detalii
26
04 2018
721

Despre dreptul la trecerea în cont a TVA pentru un agent economic nou-înregistrat în baza reorganizării

Două întreprinderi sunt în proces de reorganizare. Întreprinderea reorganizată conform Declaraţiei privind TVA are înregistrată o anumită sumă a TVA, care se permite la deducere. Va avea oare dreptul la deducerea TVA agentul economic nou-înregistrat în
baza reorganizării?

Detalii
25
04 2018
2784

О составлении акта выполненных работ в случае оформления накладной посредством системы «e-Factura»

Фирма «Y» предоставляет услуги по чистке ковров. На оказание услуг она выдавала налоговую накладную, выполненную типографским способом, и составляла акт выполненных работ. Предприятие решило выдавать электронные налоговые накладные посредством системы «e-Factura».
Detalii
24
04 2018
889

Despre lipsa obligaţiilor privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului la livrarea producției autohtone

Compania „Z” produce mobilă care nu se impune cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, la a cărei producere şi ambalare utilizează în calitate de materie primă şi ambalaj mărfuri care se regăsesc şi care nu se regăsesc în anexa nr. 8 la Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998.
Detalii
18
04 2018
595

О неприменении освобождения от НДС для комиссионного вознаграждения

Предприятие «Z» – посредник на основании договора о посредничестве, плательщик НДС предлагает посреднические услуги по аренде жилья на on-line платформе. В случае предварительного бронирования съемщик переводит на счет посредника полную сумму за аренду, а посредник переводит стоимость аренды на счет владельца сдаваемого жилья. В дальнейшем посредник удерживает у съемщика комиссию за посреднические услуги. Освобождается ли от НДС без права вычета в соответствии с п. 1) ч. (1) ст. 103
Налогового кодекса удержанная комиссия?

Detalii
18
04 2018
678

Privind aplicarea scutirii de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

În unul din localurile bisericii se desfăşoară activitate didactică cu copii din familii social vulnerabile, cărora li se acordă o dată în zi un mic dejun din contul ajutorului financiar umanitar acordat de către Operaţiunea mobilizatoare Fundaţia şi Fundaţia DORCAS AID INTERNATIONAL. În condiţiile acţiunii art. 11 alin. (6) lit. c) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, aceasta este scutită de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
Detalii
22
06 2017
1063

Referitor la impozitarea serviciilor prestate de către un angajat angajatorului

Întreprinderea „X” lunar calculează şi achită salariu angajatului său, cetățean al Federației Ruse, în baza unui contract individual de muncă. Se califică oare serviciul prestat de către angajat angajatorului ca import de servicii și ce obligații privind TVA apar la angajator în cazul descris? Dacă angajatorul achită persoanei fizice nerezidente venituri sub formă de salariu pentru activitatea desfășurată în baza contractului individual de muncă, aceste venituri urmează a fi impozitate?
Detalii
20
06 2017
950

О налоговом периоде для зачета НДС по коммунальным и другим услугам

В каком налоговом периоде покупатель имеет право на зачет сумм НДС за электрическую энергию, тепловую энергию, природный газ, услуги телефонной связи, коммунальные услуги?
Detalii
14
04 2017
1347

Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 2

Как отражаются в Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17), операции, освобожденные от уплаты сбора, если в отчетном месяце предприятие осуществляло операции как с товарами, подлежащими обложению, так и с товарами, освобожденными от сбора?
Detalii