Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

11
11 2019
112

Circa 445 mil. lei colectate într-o săptămână

Serviciul Vamal anunță că, în săptămâna 4-10 noiembrie 2019, veniturile încasate la bugetul de stat de către autoritatea vamală au constituit 444,8 mil. lei, fiind perfectate 11.286 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor, pe parcursul săptămânii trecute au fost relevate 128 de încălcări ale legislației vamale, dintre care 73 se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine. Totodată, au fost întocmite 91 de procese-verbale și aplicate amenzi în sumă de 312 mii lei.
Detalii
30
10 2019
273

Declarația vamală. Detaliile, altfel

Declarațiile vamale se vor perfecta doar cu utilizarea procedurii electronice (informaționale), fără suport de hârtie. Doar în cazuri temeinic justificate se vor perfecta cu utilizarea procedurii electronice și pe suport de hârtie. Această prevedere este inclusă în proiectul ordinului Serviciului Vamal de modificare a Ordinului nr. nr.346-O Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobat de autoritatea vamală la 24 decembrie 2009, care urmează a fi abrogat după punerea în aplicare a noilor prevederi.

Necesitatea rescrierii documentului este condiționată de armonizarea legislației vamale naționale la legislația Uniunii Europene și anume cu Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, încheiată la Interlaken la 20 mai 1987.
Detalii
28
10 2019
193

Cine va deveni director al Serviciului Vamal – Natalia Calenic sau Iurie Gorea?

Vineri, 25 octombrie, a fost desfășurată competiția dosarelor de concurs pentru funcția de director al Serviciului Vamal. Amintim că dosarele au fost depuse de cinci candidați: Vladislav Șveț, Iurie Gorea, Natalia Calenic, Sava Maimescu și Marin Gospodarenco.

În urma competiției, doi candidați – Natalia Calenic și Iurie Gorea, au fost admiși la proba finală a concursului pentru funcția de director al Serviciului Vamal, comunică Ministerul Finanțelor. Decizia a fost adoptată de către Comisia de concurs, din componența căreia fac parte Natalia Gavrilița, ministrul Finanțelor, Igor Talmazan, reprezentantul Cancelariei de Stat, Andrei Balan,
Detalii
24
10 2019
194

Culoarul albastru de vămuire, implementat de Serviciul Vamal

În contextul angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere RM-UE, Serviciul Vamal promovează continuu noi facilități pentru agenții economici conformi, implicați în comerțului internațional, prin simplificarea procedurilor de vămuire. Astfel, în vederea accelerării traficului de mărfuri, începând cu 01 octombrie 2019, autoritatea vamală aplică procedura de validare a declarațiilor vamale pe culoarul albastru de control vamal.
Detalii
21
10 2019
172

Serviciul Vamal: sinteza săptămânii

Serviciul Vamal anunță că în perioada 14-20 octombrie 2019, veniturile încasate la bugetul de stat au constituit 478,6 mil.lei, fiind perfectate 11.895 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 159 de încălcări ale legislației vamale, dintre care 80 se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine. Totodată, au fost întocmite 60 de procese-verbale și aplicate amenzi în sumă de 211 mii de lei.
Detalii
15
10 2019
115

За неделю ТС обеспечила поступление в госбюджет более 452 млн. леев

Таможенная служба представила еженедельный отчет об обеспеченных ею поступлениях в государственный бюджет. Так, в период с 7 по 13 октября доходы, администрируемые таможенным органом, составили 452,6 млн. леев. Согласно информации, за указанный промежуток было обработано более12,4 тыс. таможенных деклараций, а зарегистрированный в пунктах перехода государственной границы поток транспортных средств достиг 79 775 единиц.

В то же время, за прошедшую неделю было выявлено 158 нарушений положений таможенного законодательства, из которых 85 относятся к превышению срока нахождения на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными номерами.
Detalii
15
10 2019
722

Determinarea valorii în vamă: metoda de rezervă

Principiile generale de determinare a valorii în vamă, inclusiv cele specifice metodei de rezervă sunt reglementate de prevederile art. 7 din Acordul General pentru Tarife și Comerţ (GATT, 1994), la care Republica Moldova este parte și Acordului de punere în aplicare a art. 7 al GATT, 1994 (Acord).
Detalii
15
10 2019
130

Serviciul Vamal și mediul de afaceri consolidează parteneriatul

La 30 octombrie curent va intra în vigoare procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenții economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.408-O din 04.09.2019. Acest subiect, dar și multe altele legate de consolidarea parteneriatului dintre Serviciul Vamal și mediul de afaceri au fost discutate pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

În cadrul evenimentului, directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, s-a referit la unele priorități ale organului vamal pentru următoarea perioadă, printre care se regăsesc extinderea declarației electronice pentru toate destinațiile, inclusiv pentru perfecționarea activă, modernizarea ASYCUDA, aprobarea noului Cod vamal, dezvoltarea e-Comerț, implementarea procedurilor vamale simplificate etc.
Detalii
11
10 2019
117

В Таможенной службе будет проводиться аудиозапись собеседования с кандидатами в сотрудники

В пятницу, 11 октября, в «Monitorul oficial» были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ об утверждении положения о замещении на конкурсной основе должности в Таможенной службе, которые уточняют процедуру проведения собеседования кандидатов на занятие вакансий в этом учреждении.

В частности, предусмотрено, что с согласия кандидата конкурсная комиссия будет регистрировать аудиозапись собеседования.
Detalii
02
10 2019
229

Периодическое декларирование товаров, экспортируемых посредством международных почтовых отправлений

В случае, когда один и тот же экономический субъект периодически экспортирует товары (за исключением подакцизных) посредством международных почтовых отправлений, а фактурированная стоимость каждой поставки не превышает 1000 евро и осуществляется не менее двух экспортных поставок в течение 30 календарных дней, то таможня, в пределах сферы деятельности которой находится данный экономический субъект, может разрешить ему подавать единую электронную таможенную декларацию для всех поставок товаров, которые экспортируются в определенный период времени (периодическую таможенную декларацию).
Detalii