Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

12
11 2018
30

Serviciul Vamal a aplicat amenzi de peste 162 mii lei

În perioada 05 – 11 noiembrie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 398,9 mil. lei, în descreștere cu 74,4 mil. față de săptămâna precedentă. Per total în perioada vizată au fost perfectate 10 895 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate 155 de încălcări ale legislației vamale.
Detalii
06
11 2018
100

Plasarea în ZEL a mărfurilor neînsoțite de dovada de origine

În Monitorul Oficial din 2 noiembrie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Acesta prevede completarea anexei indicate, la compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrulprocedurii vamale „42”, cu note explicative cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale facilităţilor acordate.
Detalii
30
10 2018
67

Creșterea veniturilor administrate de Serviciul Vamal

Serviciul Vamal comunică că, în perioada 22 — 28 octombrie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către autoritate au constituit 473,3 mil. lei, mai mult cu 71,6 mil. lei decât o săptămână mai devreme. Per total, au fost perfectate 11 695 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute au fost depistate 135 de încălcări ale legislației. Cele mai frecvente încălcări se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine,
Detalii
22
10 2018
123

Serviciul Vamal: sinteza săptămânii

În perioada 15 — 21 octombrie 2018,veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 401,7 mil. lei, fiind perfectate per total 11 336 declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute au fost depistate 142 de încălcări ale legislației. Cele mai frecvente încălcări se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine, încălcarea termenelor de tranzit sau de depunere a declarației vamale, nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum (articole vestimentare și de încălțăminte, produse cosmetice, piese auto de schimb, produse din tutun, produse chimice, legume etc).
Detalii
18
10 2018
292

Principiile controlului ulterior efectuat de organele vamale, aprobate de Guvern

Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale a fost susținut de membrii Cabinetului de miniștri în cadrul ședinței de ieri, 17 octombrie curent.

Activitatea de analiză a riscurilor, de planificare şi realizare a controlului ulterior, conform prevederilor documentul, constă într-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi realizare a controlului, precum şi de valorificare a rezultatelor acestuia şi se exercită de autoritatea vamală prin subdiviziunea de control ulterior din cadrul Autorității Centrale a Serviciului Vamal (SV) şi prin subdiviziunile teritoriale din cadrul birourilor vamale, precum şi la necesitate în comun cu alte subdiviziuni şi/ sau organe de control.
Detalii
16
10 2018
148

Типовой бланк TV-24 для получения нейтрального номерного знака автомобиля

В «МО» опубликованы изменения в приказ директора Таможенной службы № 56-О от 21 февраля 2008 г. «Об утверждении Регламента по таможенному оформлению имущества, перемещаемого через таможенную границу Молдовы физическими лицами, и некоторых типовых бланков». Документ предусматривает введение нового типового бланка TV-24, на основании которого транспортные средства из Приднестровского региона смогут участвовать в международном дорожном движении с номерными знаками нейтрального типа (3 буквы и 3 цифры).
Detalii
15
10 2018
98

Soluţionarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal

Examinarea, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, a contestațiilor depuse de persoanele supuse controlului de către organul vamal, care se consideră vătămate într-un drept prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, acțiunile sau inacțiunile organului vamal, ale colaboratorilor vamali în cadrul procedurilor, dar şi examinarea materialelor aferente cazului, identificarea practicilor defectuoase în domeniul controlului de stat fac parte din atribuţiile Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal (SV).
Detalii
13
10 2018
280

Nomenclatura combinată a mărfurilor: Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn

Introducere

Clasificarea mărfurilor reprezintă un element de bază al activității vamale și e necesară a fi efectuată pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, taxării și perceperii plăților vamale, asigurării statisticii vamale privind comerțul exterior.

Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn este un subiect actual al activității vamale datorită faptului că lemnul reprezintă categoria de marfă pentru care cererea în circuitul comercial rămâne în creștere.
Detalii
09
10 2018
356

Preţul de transfer și impactul acestuia asupra valorii în vamă

Prețurile de transfer se referă la alocarea de către companiile multinaționale a profiturilor sale către membrii grupului corporativ în scopuri fiscale. Astfel, o companie va alege, în mod normal, să transfere profiturile sale în țări cu rate de impozitare mai mici și să raporteze câștiguri mai mici în țările cu rate de impozitare mai mari.
Detalii
09
10 2018
152

Таможенная Служба: отражение налогового стимулирования в базах данных

Налоговое стимулирование по платежам, администрируемым Таможенной службой, осуществляется путем аннулирования сумм штрафов и пеней, отраженных в системе учета Таможенной службы, начисленных за несвоевременное внесение в госбюджет налогов, сборов и других обязательных платежей, не уплаченных на дату введения в действие Закона о добровольном декларировании и налоговом стимулировании № 180 (17 августа 2018 г.), в том числе отсроченных или рассроченных в соответствии с действующим законодательством. Обязательным условием для применения к налогоплательщикам налогового стимулирования по платежам, администрируемым ТС, является внесение в госбюджет до 20 декабря 2018 г. включительно всех основных платежей по налогам, сборам и другим платежам.
Detalii