Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

24
09 2018
65

Serviciul Vamal a încasat peste 450 mil. lei, într-o săptămână

Conform unui comunicat al Serviciului Vamal, în perioada 17 — 23 septembrie 2018 veniturile încasate la bugetul de stat de către autoritatea vamală au constituit 451,3 mil. lei, cu 18,6 mil. lei în creştere faţă de săptămâna precedentă, fiind perfectate per total 10 870 de declarații vamale.

Totodată, pe parcursul săptămânii trecute au fost relevate 154 de încălcări ale legislației vamale. Cele mai frecvente încălcări se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine,
Detalii
11
09 2018
156

Nomenclatura combinată a mărfurilor, suplinită

În Monitorul Oficial din 7 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor dispozitive denumite „brățări fitness” și „ceasuri inteligente”.

Normele metodologice au fost elaborate în scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova și identificării lor în corespundere cu Nomenclatura combinată a mărfurilor.
Detalii
11
09 2018
124

Правила проведения конкурса на замещение должностей в Таможенной службе

Специалистов на службу в таможенные органы будут принимать только после проведения конкурса. В «Monitorul Oficial» 7 сентября опубликовано Положение о замещении на конкурсной основе должности в Таможенной службе. Этот документ устанавливает процедуру организации и проведения конкурса; полномочия участников, вовлеченных в процесс его организации и проведения, а также порядок учреждения и состав Конкурсной комиссии.

Предусмотрено, что конкурс организует управление или отдел управления персоналом Таможенной службы.
Detalii
10
09 2018
115

Procedura de obținere a numerelor de înmatriculare neutre, publicată

În Monitorul Oficial de vineri, 7 septembrie curent, a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal cu privire la procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova în vederea obținerii numerelor de înmatriculare neutre.

Acesta stabileşte modul de obținere a numerelor indicate în baza unui nou formular tipizat.
Detalii
10
09 2018
263

Добровольное декларирование в действии

Согласно данным Таможенной Службы, Закон №180 о добровольной декларации и налоговом стимулировании, который вошел в силу только 17 августа текущего года, уже принес в государственный бюджет, посредством админисирируемых Таможенной службой доходов, более 7 млн леев.

По сообщению пресс-службы ведомства, в результате добровольной уплаты таможенных обязательств в бюджет поступило поряжка 7,09 млн леев.
Detalii
04
09 2018
109

Veniturile bugetului de stat au crescut cu 11,3%

Ministerul Finanţelor comunică că, în perioada ianuarie — iulie 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 20 388,7 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a fost înregistrată o creștere de 11,3 % sau cu 2 070,0 mil. lei.
Detalii
03
09 2018
108

ТС обработала за неделю более 8,4 тыс. деклараций

Поступления в госбюджет от деятельности Таможенной службы за предыдущую неделю составили 355 млн леев, сообщила пресс-служба ведомства.

За период с 27 августа по 2 сентября было обработано более 8,4 тыс. таможенных деклараций.
Detalii
31
07 2018
625

Rolul taxelor vamale în politica comercială

Măsurile de politică comercială sunt stabilite prin acte normative la nivel naţional şi se aplică la importul şi exportul anumitor categorii de mărfuri. Politica comercială include şi restricţiile cantitative şi interdicţiile comerciale în probleme de politică externă (embargouri şi sancţiuni). Unele dintre acestea acoperă toate aspectele relaţiilor comerciale, altele vizează numai anumite produse sau grupe de produse.
Detalii
30
07 2018
318

Изменения в Приказе ТС № 346-О о порядке заполнения таможенной декларации

В «Monitorul Oficial» 27 июля опубликовано два документа, которые предусматривают внесение изменений в Приказ ТС № 346-О от 24.12.2000 «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации».

Первым документом внесены изменения в приложение №11 данного приказа («Коды таможенных процедур»). Они вступили в силу и применяются с 13 июля 2018 г.
Detalii