Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

25
03 2020
579

Termenul de aflare în țară a autovehiculelor cu numere străine, extins

Serviciul Vamal al RM comunică că, în conformitate cu Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport, introduse și declarate prin acțiune, de către persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, în baza articolului 1841 din Codul vamal, precum și articolului 10 din Legea 1569/2002, care expiră în perioada stării de urgență, se întrerupe, urmând a curge de la data încetării stării de urgență.

Declararea prin acțiune este o formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scutește persoana fizică de completarea unor acte vamale,
Detalii
24
02 2020
102

Procedura de declarare a mărfurilor pentru micii exportatori, simplificată de Serviciul Vamal

Serviciul Vamal reamintește că, începând cu 30 octombrie 2019, întreprinzătorii mici și mijlocii, care exportă cantități mici de produse prin intermediul trimiterilor poștale sunt scutiți de necesitatea depunerii declarațiilor vamale pentru fiecare tranzacție.

Astfel, antreprenorii care exportă mărfuri a căror valoare facturală per livrare nu depășește suma de 1 000 de euro, pot depune o singură declarație vamală electronică pentru toate tranzacțiile efectuate în decurs de o lună.
Detalii
21
02 2020
302

Serviciul Vamal va implementa Ghișeul Unic și NCTS

Serviciul Vamal intenționează implementarea unui Ghișeu Unic Vamal, ce va fi lansat după finalizarea modernizării sistemului informational vamal ASYCUDA World. Aplicarea principiului Ghișeului Unic va permite eficientizarea activităților de monitorizare și control a operațiunilor desfășurate, precum și va asigura o mai mare transparență și previzibilitate a acestora.

Ieri, în cadrul ședinței extinse a Comitetului Consultativ de pe lângă Serviciul Vamal și Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, a fost discutat și subiectul implementării Ghișeului Unic Vamal, care reprezintă o facilitate ce va permite părţilor implicate în activitatea de comerţ și transport internațional să depună informaţii standardizate la un singur punct de intrare pentru a îndeplini toate cerinţele de reglementare ce țin de import, export și tranzit.
Detalii
20
02 2020
416

Consiliul Economic: noile prevederi ale declarării valorii în vamă a mărfurilor

La 1 martie curent va intra în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin HG nr.974/2016. Prevederile documentului au fost discutate astăzi în cadrul ședinței extinse a Comitetului Consultativ de pe lângă Serviciul Vamal și Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

După cum au menționat reprezentanții Serviciului Vamal, prin această hotărâre au fost introduse noi prevederi ce au ca scop îmbunătățirea procesului de declarare a valorii în vamă și țin de informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat;
Detalii
17
02 2020
555

Serviciul Vamal a simplificat procedura de declarare a mărfurilor pentru micii exportatori

Serviciul Vamal reamintește că, începând cu 30 octombrie 2019, întreprinzătorii mici și mijlocii, care exportă cantități mici de produse prin intermediul trimiterilor poștale sunt scutiți de necesitatea depunerii declarațiilor vamale pentru fiecare tranzacție. Astfel, antreprenorii care exportă mărfuri a căror valoare facturală per livrare nu depășește suma de 1 000 de euro, pot depune o singură declarație vamală electronică pentru toate tranzacțiile efectuate în decurs de o lună.
Detalii
17
02 2020
224

ТС: обобщающая декларация при экспорте посредством почтовых отправлений

Предприниматели, поставляющие на экспорт товары посредством почтовых отправлений стоимостью до 1 тыс. евро, могут подать единую электронную таможенную декларацию по всем сделкам, осуществленным в течение одного месяца. Об этом напомнила Таможенная служба РМ. Так, экспортеры – мелкие и средние предприниматели – освобождены от необходимости подавать таможенные декларации по каждой транзакции. Об этом напомнила Таможенная служба РМ.

Целью новых правил, одобренных еще в сентябре 2019 г. Приказом ТС №408 и введенных в действие месяцем позже, является поддержка отечественных производителей и стимулирование экспорта, позволяет небольшим экспортерам экономить время и ресурсы.
Detalii
11
02 2020
319

Modificări în Normele tehnice privind completarea declarației vamale în detaliu

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 575-O din 31 decembrie 2019 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu.

Documentul conține modificări operate în anexa nr.11, compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare”, în cadrul procedurii vamale „42”, fiind abrogate o serie de coduri, cum ar fi:
• Codul scutirii 119
• Codul scutirii 128
• Codul scutirii 353
• Codul scutirii 903.
Detalii
10
02 2020
965

Modificări operate la Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor

Actualul Regulament cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin HG nr. 974 în vigoare din noiembrie 2016, stabilește modul de determinare și declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al RM precum și procedura de control al corectitudinii determinării valorii în vamă.

Urmare aprobării Regulamentului au fost oferite un șir de beneficii importatorilor, cum ar fi:
Detalii
10
02 2020
406

Изменения в Приказе ТС №346-О

Таможенная служба внесла дополнения в приложение №11 к приказу ТС №346-О от 24 декабря 2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (далее – ТП). В частности, кодификация налоговых и таможенных льгот, предоставляемых, согласно действующему законодательству, для таможенной процедуры «42» к ТП, в новой редакции изложен код освобождения «719».

Этот код касается льгот по уплате таможенных пошлин и предоставления НДС без права вычета при импорте первичного медицинского сырья, материалов, предметов, первичных и вторичных упаковок, используемых для приготовления и производства лекарственных средств, за исключением этилового спирта и косметических средств. Эти льготы предоставляются на основании ст.28 п.z 1) Закона о таможенном тарифе, ст.103 ч. (1) п.10) Налогового кодекса и Постановления правительства № 1165 от 24 октября 2016 г.
Detalii
04
02 2020
260

Procedura de vămuire la domiciliu

În cadrul procedurii de vămuire la domiciliu, plasarea mărfurilor sub regim vamal poate fi realizată prin depunerea declarației vamale în detaliu în format electronic sau înscrierea în evidență a declarantului. În primul caz, procedura poate fi aplicată pentru regimurile vamale de import, export, admiterea temporară, perfecționare activă, transformare sub control vamal, antrepozit vamal și destinația vamală reexport. Înscrierea în evidență poate fi aplicată doar pentru regimul vamal de import.

În Monitorul Oficial din 31 ianuarie 2020, Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 565-O din 24 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu.
Detalii