Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

03
09 2019
62

Таможня пополняет госбюджет

Таможенная служба РМ сообщает, что за восемь месяцев текущего года администрируемые ею доходы в государственный бюджет составили 14,31 млрд леев, что на 5,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, только по итогам августа месяца в результате обработки более 50 тыс. таможенных деклараций поступления превысили 2 млрд леев.

За этот же период сотрудники ТС предотвратили 841 попытку нарушения таможенного законодательства, по которым обстоятельства и суммы ущерба еще устанавливаются. В 305 случаях составлены протоколы о правонарушениях, а сумма начисленных по ним штрафам достигла 1,3 млн леев.
Detalii
29
08 2019
61

Moldova-Ucraina: colaborare la frontiera dintre state

Perspectivele de implementare a regimului micului trafic de frontieră și optimizarea statutului punctelor de trecere a frontierei de stat moldo-ucraineană au reprezentat principalele subiecte de discuții în cadrul unei întrevederi ai reprezentanților Serviciului Vamal și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu autoritățile respective din Ucraina. Evenimentul a fost organizat la Odesa, Ucraina, sub egida Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).
Detalii
20
08 2019
148

Statistica încasărilor vamale

Veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal, pe parcursul săptămânii trecute, au constituit 510,7 mil. lei (în creștere față de perioada precedentă cu 57,2 mil. lei), în total fiind perfectate 11 860 declarații vamale.

După cum a relatat Serviciul Vamal, la capitolul combaterea fraudelor, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 221 de încălcări ale legislației vamale, dintre care 173 se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine. Totodată, au fost întocmite 60 de procese-verbale și aplicate amenzi în sumă de circa 225 mii lei.
Detalii
20
08 2019
210

Directorul Serviciului Vamal va fi selectat prin concurs

Ministerul Finanțelor a înaintat spre consultări publice Regulamentul de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal. Ministerul încurajează pe cei interesați să prezinte propuneri pentru îmbunătățirea textului Regulamentului la adresa de email cancelaria@mf.gov.md până vineri, 23 august, ora 10:00, cu subiectul ”Propunere — Regulament Concurs Serviciul Vamal”.
Detalii
19
08 2019
486

Новый Таможенный кодекс будет применяться с 2022 г.

Министерство финансов вынесло на публичные консультации проект нового Таможенного кодекса (ТК). Он вступит в силу с 1 января 2022 г., за исключением ряда статей, для которых предусмотрен переходный период, и заменит действующий ТК, принятый в 2000 г.

Законопроект разработан с целью приведения в соответствие национального таможенного законодательства с европейскими стандартами, модернизации системы регулирования таможенных правил и новых методов таможенного контроля. Новый ТК ориентирован на содействие международной торговле путем применения упрощенных таможенных процедур. Он предусматривает либерализацию некоторых правил таможенного оформления грузов, унификацию ряда требований. Обновленная версия ТК систематизирует национальное законодательство и охватывает действующий ТК, Законы о таможенном тарифе и о порядке ввоза в РМ и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.
Detalii
17
08 2019
143

Modernizarea infrastructurii vamale

Serviciul Vamal a demarat implementarea Proiectului de reabilitare și modernizare a punctelor de trecere „Sculeni-Sculeni”, „Leușeni-Albița” și „Giurgiulești-Giurgiulești”, care reprezintă cele mai traversate posturi vamale din țară, înregistrând, pe tot parcursul anului, valori mari de trafic. Proiectul este integrat în Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernele celor două state.
Detalii
06
08 2019
116

Serviciul Vamal majorează volumul transferurilor la bugetul de stat

În primele șapte luni ale anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat 12,3 mld. lei, depășind cu 817 mil. lei încasările pentru aceeași perioadă a anului 2018.

Conform datelor oficiale, în luna iulie 2019, veniturile colectate de Serviciul Vamal la bugetul de stat au crescut cu 182,5 mil. lei sau 10% față de indicatorii din perioada similară a anului trecut, însumând peste 2 mld. lei. Numărul declarațiilor vamale perfectate în această perioadă se cifrează la 52 mii.
Detalii
01
08 2019
214

Procedura de vămuire la domiciliu - măsură de facilitare a comerțului legitim

Serviciul Vamal anunță despre dezvoltarea și implementarea procedurii de vămuire la domiciliu (PVD).

Procedura de vămuire la domiciliu permite ca plasarea mărfurilor sub un regim vamal să se desfășoare la sediul agentului economic sau în alte locuri desemnate sau aprobate de organul vamal, prin depunerea declarației vamale și a actelor necesare vămuirii doar în format electronic.
Detalii
29
07 2019
123

Serviciul Vamal: sinteza săptămânii

În perioada 22-28 iulie 2019, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 451,5 milioane de lei, fiind perfectate 12.020 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 218 de încălcări ale legislației vamale, dintre care 156 se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine. Totodată, au fost întocmite 56 de procese-verbale și aplicate amenzi în sumă de circa 814 mii de lei.
Detalii
24
07 2019
329

Valoarea în vamă: royalty și taxa de licență la import

Serviciul Vamal comunică că, pornind de la definiția valorii de tranzacție, care cuprinde „toate plățile efectuate sau care urmează să fie efectuate de cumpărător către vânzător sau către o persoană terță, care are rolul să îndeplinească obligația vânzătorului, ca o condiție de vânzare a bunurilor importate”, atât redevențele, cât și taxele de licență constituie parte a plății pe care o efectuează cumpărătorul pentru mărfuri.

Astfel, la determinarea valorii în vamă, în baza prețului efectiv plătit sau de plătit, se includ redevențele și taxele pentru licențe referitoare la mărfurile de evaluat, pe care cumpărătorul este obligat să le achite, direct sau indirect, în situația în care:
sunt legate de mărfurile supuse evaluării; şi
• constituie o condiţie a vânzării acestor mărfuri.

Detalii