Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

04
11 2020
161

Декларация DV-6 будет храниться в таможне три месяца

Таможенная служба внесла изменения в Регламент по таможенному оформлению имущества, перемещаемого физическими лицами через таможенную границу Республики Молдова, а также в нормы по заполнению декларации DV-6.
 
Так, декларация DV-6 будет заполняться в двух экземплярах, с указанием идентичных данных владельца товара или лица, действующего по его доверенности, при каждом пересечении границы и при каждой отправке/получении из-за границы несопровождаемого багажа.

Detalii
06
10 2020
133

Serviciul Vamal: bugetul de stat, suplinit cu 16 mld. lei

Serviciul Vamal, mulțumind agenților economici pentru cooperare și atitudine responsabilă, a comunicat că încasările veniturilor administrate de autoritate în primele 9 luni ale anului curent au atins cifra de 16 mld. lei. Peste 2,1 mld. lei. dintre acestea au fost colectate în luna septembrie, fiind perfectate 47,3 mii de declarații vamale.
 
Totodată, au constatate 338 de încălcări ale legislației vamale, cele mai frecvente ținând de nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum, încălcarea termenelor de tranzit sau de depunere a declarației vamale și depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor introduse și declarate prin acțiune.
Detalii
17
08 2020
324

Оформление импорта из Беларуси переведено в ВТП Крикова

Таможенная служба изменила место таможенного оформления товаров, импортированных из Беларуси: начиная с 14 августа 2020 года,  экономические агенты, зарегистрированные в мун. Кишинэу, для таможенного оформления товаров из Беларуси и Украины должны обращаться на таможенный пост 2080 КИШИНЭУ 2 (ВТП, Крикова).  

Detalii
17
08 2020
409

A fost publicat formularul Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitul vamal în proces de lichidare

În Monitorul Oficial din 14 august curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vmala nr. 263-O din 31.07.2020 cu privire la aprobarea modelului-tip al Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitul vamal în proces de lichidare.

 

Astfel, în darea de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitul vamal în proces de lichidare se va indica denumirea mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, poziția tarifară, poziția tarifară a mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, cantitatea mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, valoarea statistică a mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, numărul declarației vamale de plasare a mărfurilor în regim vamal de antrepozitar și denumirea agentului economic.

Detalii
04
08 2020
226

Supravegherea video a depozitului provizoriu

În cazul amenajării și utilării depozitului vamal provizoriu, va fi obligatorie instalarea sistemului de supraveghere video, care va corespunde următoarelor cerințe :
 
  • numărul de camere video instalate trebuie să asigure supravegherea perimetrului depozitului provizoriu atât din exterior, cât și din interior (minimum 2 camere);
  • camerele video trebuie să reflecte imaginea din interior, în special, în locul unde sunt depozitate mărfurile, inclusiv, căile de acces în/din depozitul provizoriu;
  • parametrii tehnici ai camerelor video trebuie să fie compatibili cu softul „SMART PSS” sau „IVMS” (la decizia deținătorului de depozit provizoriu);

  • Detalii
02
07 2020
243

Таможенная служба: 10 млрд леев перечислено в госбюджет

По сообщению Таможенной службы, за первые шесть месяцев текущего года администрируемые ведомством доходы в госбюджет составлили порядка 10 млрд леев. Так, только в июне в государственный бюджет поступили 1,752 млрд леев в результате обработки 41 253 таможенных деклараций.
 
За истекший месяц  сотрудниками таможного органа были составлены 243 протокола о нарушениях и наложены штрафные санкции в сумме 939 тысяч леев.

Detalii
18
06 2020
347

Evidența mărfurilor înmagazinate de antrepozitele vamale aflate în proces de lichidare

Deţinătorul antrepozitului, în cazul lichidării, prezintă Serviciului Vamal darea de seamă privind mărfurile înmagazinate în termen de trei zile de la data la care i-a fost înmânată hotărârea de lichidare, a expirat termenul de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare, sau, după caz, de la data comunicării biroului vamal a hotărârii de lichidare a antrepozitului vamal. Totodată, în termen de şapte zile acesta efectuează inventarierea mărfurilor păstrate în regim de antrepozit vamal.
 
În scopul asigurării executării uniforme a prevederilor legislației vamale, SV a elaborat proiectul ordinului cu privire la aprobarea modelului-tip al Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitele vamale în proces de lichidare.

Detalii
05
06 2020
551

Avize consultative utilizate în vederea determinării valorii în vamă

Avizele de evaluare în vamă, elaborate de Comitetul tehnic de evaluare în vamă al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și aprobate de Consiliul de cooperare vamală, sunt emise în scopul asigurării unei interpretări uniforme pe plan tehnic al Acordului privind aplicarea articolului VII din Acordul General de Tarife Vamale și Comerţ (GATT) 1994 (Acord). 

Comitetul tehnic de evaluare în vamă este instituit sub auspiciile Consiliului de cooperare vamală, în vederea asigurării, la nivel tehnic, a uniformităţii interpretării și aplicării prevederilor din Acord.


Detalii
06
05 2020
486

A fost lansat un portal de informații comerciale destinat comunității de afaceri naționale și internaționale

Ministerul Economiei și Infrastructurii și Serviciul Vamal au lansat ieri, 5 mai 2020, cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Portalul de Informații Comerciale destinat comunității de afaceri naționale și internaționale. Noul sistem informatic poate fi accesat la adresa www.trade.gov.md.

Prin reformele din domeniul comerțului, Guvernul pune la dispoziție un mediu transparent și previzibil pentru tranzacțiile comerciale transfrontaliere, bazate pe proceduri și practici vamale simple, standardizate, cerințe de documentare, operațiuni de marfă și tranzit, aranjamente comerciale și de transport.
Detalii
05
05 2020
290

Încasările Serviciului Vamal în primele 4 luni

Încasările Serviciului Vamal în primele 4 luni ale acestui an constituie la peste 6,6 mld. lei, fiind în creștere cu 78 mil. lei față de încasările din aceeași perioadă a anului precedent.

Totodată, doar în luna aprilie au fost colectate la bugetul de stat încasări de peste 1 miliard de lei.
Detalii