Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

19
04 2019
168

Таможня планирует отказаться от физического досмотра посылок

Таможенная служба представила Госкомиссии по регулированию предпринимательской деятельности анализ результатов внедрения проекта приказа о представлении предварительной информации о почтовых отправлениях. В направленном пакете документов отмечается, что введение предварительного информирования Таможенной службы о посылках позволит сократить время на таможенное оформление и общее число проверок, сместив акцент на проведение «целевых» проверок за счет инновационного подхода, основанного на анализе рисков. В ТС уверены, что новые правила не отразятся на получателях посылок и на бизнес-среде.
Detalii
19
04 2019
98

SV a procurat noua versiune a soft-ului Asycuda World

Evoluțiile privind implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și a Ghișeului Unic al Serviciului Vamal au fost prezentate în cadrul celei de-a VI ședințe a Comitetului de supraveghere. La reuniune au mai participat directorul adjunct al SV, Iurie Ceban, Lider de proiect din partea RM, vicedirectorul general al autorității vamale lituaniene, Vytenis Alisauskas, Lider de Proiect din partea Lituaniei, consilierul rezident de Twinning, Valdas Dovydenas, managerul de proiecte al Delegației Uniunii Europene în RM, Ekaterina Yakovleva, precum și alți reprezentanți ai proiectului Twinning.

Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a informat reprezentanții proiectului despre procurarea, de către Serviciul Vamal, a noii versiuni a soft-ului ”Asycuda World”, care va conține și modulele pentru NCTS și Ghișeul Unic.
Detalii
13
04 2019
351

Aplicarea metodei în baza costului unitar al mărfii: principii generale și particularități

Potrivit normelor stabilite de Acordul de aplicare a Articolului VII al Acordului General pentru Tarife Vamale și Comerţ 1994 (GATT 1994), la care RM este parte, și prevederilor Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (Legea nr. 1380/1997), sunt stabilite șase metode de determinare a valorii în vamă.

Astfel, ar fi bine, mai întâi de toate, a clarifica în ce moment apare necesitatea de aplicare a metodei în baza costului unitar al mărfii sau altfel numită — ,,metoda deductivă”, prevăzută de art. 15 din Legii nr. 1380/1997.
Detalii
13
04 2019
98

Ce a raportat Serviciul Vamal pentru trimestrul I

În primele trei luni ale anului curent Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4,6 mld. lei, depășind cu 208,7 mil. lei încasările pentru aceeași perioadă din anul precedent. Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe de bilanț al activității Departamentului venituri și control vamal, convocată de directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

Conform datelor prezentate, în structura veniturilor ponderea cea mai mare o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 70,7%, urmate de accize cu 21% și taxele vamale, care au o contribuție de 5,2%. Cifrele sunt în creștere și în cazul exporturilor, valoarea cărora a crescut, în primul trimestru, cu 516,8 mil. lei, însumând peste 10,5 mld. lei.
Detalii
03
04 2019
92

Еще один шаг к упрощению международной торговли

Вчера состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию модуля TIR-EPD, который позволяет грузоперевозчикам заранее внести данные о грузе в электронные информационные системы таможенных служб на всем пути запланированной перевозки: от точки отправления, через транзитные страны, до точки назначения.

Первые результаты запуска модуля были представлены в присутствии Виталие Врабие, гендиректора ТС Молдовы, руководитель департамента экономического развития USAID в Молдове Стивена Уелкера, директора программы USAID по структурным реформам Дугласа Мюира, президента Международной ассоциации перевозчиков Михаила Усатого, а также представителей автотранспортных предприятий.
Detalii
02
04 2019
186

Поправки в Приказ Таможенной службы №296-О/20

С 1 апреля 2019 г. решение о классификации товаров можно обжаловать первоначально в центральном аппарате Таможенной службы (мун. Кишинев, ул.Старостенко, 30) в течение 10 календарных дней со дня доведения до сведения соответствующего решения. Это предусматривают изменения в Положение о решении о классификации товаров, утвержденное Приказом Таможенной службы № 296-О/2016. Соответствующие поправки внесены и в приложения к этому приказу (№2, №3, №4).
Detalii
02
04 2019
738

Decizia de regularizare se atacă în termen de 10 zile

Începând cu 1 aprilie 2019, decizia de regularizare poate fi atacată inițial la aparatul central al Serviciului Vamal (mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30) în termen de 10 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință a deciziei de regularizare. Aceasta reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale și serveşte drept dovadă a apariţiei şi/sau anulării obligaţiei vamale, a restituirii drepturilor de import sau de export plătite ori percepute în plus şi a măsurilor de politică economică. Actul devine executoriu din momentul aducerii acesteia la cunoştinţă plătitorului vamal și produce aceleaşi efecte juridice ca şi declaraţia vamală.
Detalii
26
03 2019
395

Таможня будет заранее получать информацию о почтовых отправлениях

Таможенная служба (ТС) разработала и вынесла на публичные консультации проект приказа о представлении предварительной информации о почтовых отправлениях, предназначенных для ввоза в Республику Молдова.

В соответствии с проектом документа, таможенный контроль почтовых отправлений, поступающих в Молдову, будет осуществляться на основании анализа рисков, с использованием предварительной информации о почтовых отправлениях. В частности, предложено, чтобы почтовые компании (поставщики почтовых услуг и поставщики универсальных почтовых услуг. Далее – Поставщики) представляли в ТС предварительную информацию о почтовых отправлениях, ввозимых в страну.
Detalii
15
03 2019
107

Sumele colectate din drepturile de import-export

În anul 2017, din drepturile de import-export au fost percepute peste 20372 mii lei. Suma este în creștere cu 2896 mii lei față de cea din anul 2016, când au fost colectate 17 476 mii lei și cu 4547 mii mai mult decât a fost acumulate în anul 2015 (15825 mii lei).

Din taxele vamale, în anul 2017 au fost colectate 1 068 mii lei, cu 85 mii lei mai mult comparativ cu anul 2016, când au fost percepute 983 mii lei. În același timp, indicatorul a crescut cu 160 mii față de suma din anul 2015, când s-au perceput circa 908 mii lei.
Detalii
12
03 2019
347

Scutiri la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

Codurile facilităților fiscale și vamale acordate persoanelor fizice conform legislației în vigoare se completează cu codul scutirii 975. În Monitorul Oficial din 8 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 74-O din 18 februarie 2019 cu privire la completarea anexei nr. 5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formule tipizate”.

Astfel, codul 975 prevede scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cm3 inclusiv) indiferent de termenul de exploatare,
Detalii