Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

24
02 2021
101

Formularul tipizat TV-25: condițiile de eliberare

Formularul tipizat TV-25 se eliberează pentru mijloacele de transport importate în Republica Moldova conform destinaţiei vamale import”, cu condiţia declarării şi achitării plăţilor vamale, precum și pentru mijloacele de transport supuse confiscării. Pentru eliberarea TV-25 este necesar de a prezenta: paşaportul tehnic cu inscripţia radierii din circulaţie a mijlocului de transport, actul ce confirmă legalitatea procurării mijlocului de transport și formularul tipizat TV-14. În cazul confiscării, vor fi prezentate actele prin care a fost supus confiscării mijlocul de transport (procesul verbal cu privire la contravenție, decizie asupra cazului de contravenție vamală etc.).

Detalii
22
02 2021
75

Изменен Приказ Таможенной службы №346-О

Таможенная служба внесла дополнения в приложение №11 к Приказу №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации». В документе уточняются описание освобождения «013» и аргументирующая законодательная база для налоговых и таможенных льгот, предоставляемых для таможенной процедуры «042» (приложение №11 к Техническим правилам о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации).
  

Detalii
22
02 2021
131

Bunurile sechestrate de organele vamale vor fi transmise SFS pentru comercializare

În cazul în care plătitorul vamal nu şi-a stins obligaţia vamală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor în contul stingerii acesteia nu au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare din data sechestrării, organul vamal va transmite bunurile sechestrate Serviciului Fiscal de Stat pentru comercializare, prevede Ordinul cu privire la modificarea Anexei nr. 32 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.30-O/2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amânarea sau eşalonarea plăţilor”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării acestuia în „Monitorul oficial” din data de 19 februarie curent.

Detalii
17
02 2021
96

Дополнен Приказ Таможенной службы №346-О

Таможенная служба внесла дополнения в приложение №11 к Приказу Таможенной cлужбы №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (Правила).
 
В частности, кодификация налоговых и таможенных льгот, предоставляемых для таможенной процедуры «42» к Правилам, дополнена новыми кодами освобождения -  «605» (для таможенных процедур «4200» и «4289») и «054» (для таможенных процедур «4200» и «4271»).

Detalii
26
01 2021
183

Autorizația de antreprozit vamal va fi eliberată online

Procedura de eliberare a Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului) se va desfășura doar în format electronic, începând cu 1 februarie curent, anunță Serviciul Vamal. Cererea de obținere a actului permisiv poate fi depusă aici.La cerere vor fi anexate și actele necesare pentru prestarea serviciului:
1. Actul ce demonstrează rațiunea economică privind necesitatea înființării antrepozitului vamal (business-plan, calculul economic al eficienței depozitului, etc.)

Detalii

19
01 2021
297

ТС: изменен код освобождения 013

С 1 января 2021 г. от уплаты таможенных сборов и процедур, а также акцизов и НДС освобождаются вещи, приобретенные для личного пользования (за исключением автомобилей), в период выполнения функций, ввозимые членами персонала дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членами их семей при возвращении в Республику Молдова по окончании функций.
 
В Регламент по таможенному оформлению имущества, перемещаемого через таможенную границу Республики Молдова физическими лицами, и некоторых типовых бланков, утвержденный Приказом ТС № 56-O/2008, внесены поправки.
Detalii
18
01 2021
220

Таможенная процедура «42»: изменения в кодах освобождения

Учитывая положения ст. VII, IX, LV Закона №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, в том числе внесение поправок в Налоговый кодекс и Закон о таможенном тарифе, которые вступили в силу с 1 января 2021 г., приказом директора Таможенной службы внесены изменения в приложение №11 к Приказу №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (Приказ ТС №346/ 2009).
 
Так, поправками в п. с1 ст. 104 Налогового кодекса («Поставки, освобожденные от НДС с правом вычета») установлено, что с 1 января 2021 г.
Detalii
04
11 2020
252

Декларация DV-6 будет храниться в таможне три месяца

Таможенная служба внесла изменения в Регламент по таможенному оформлению имущества, перемещаемого физическими лицами через таможенную границу Республики Молдова, а также в нормы по заполнению декларации DV-6.
 
Так, декларация DV-6 будет заполняться в двух экземплярах, с указанием идентичных данных владельца товара или лица, действующего по его доверенности, при каждом пересечении границы и при каждой отправке/получении из-за границы несопровождаемого багажа.

Detalii
06
10 2020
192

Serviciul Vamal: bugetul de stat, suplinit cu 16 mld. lei

Serviciul Vamal, mulțumind agenților economici pentru cooperare și atitudine responsabilă, a comunicat că încasările veniturilor administrate de autoritate în primele 9 luni ale anului curent au atins cifra de 16 mld. lei. Peste 2,1 mld. lei. dintre acestea au fost colectate în luna septembrie, fiind perfectate 47,3 mii de declarații vamale.
 
Totodată, au constatate 338 de încălcări ale legislației vamale, cele mai frecvente ținând de nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum, încălcarea termenelor de tranzit sau de depunere a declarației vamale și depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor introduse și declarate prin acțiune.
Detalii
17
08 2020
400

Оформление импорта из Беларуси переведено в ВТП Крикова

Таможенная служба изменила место таможенного оформления товаров, импортированных из Беларуси: начиная с 14 августа 2020 года,  экономические агенты, зарегистрированные в мун. Кишинэу, для таможенного оформления товаров из Беларуси и Украины должны обращаться на таможенный пост 2080 КИШИНЭУ 2 (ВТП, Крикова).  

Detalii