Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

16
07 2021
120

Carnetul TIR: cadrul juridic național necesită ajustări

Serviciul Vamal (SV) propune crearea cadrului juridic național care va asigura aplicabilitatea suportului pe hârtie a Carnetului TIR și a procedurilor electronice aferente și a sistemului internațional e-TIR, până la momentul în care procedura e-TIR va deveni omniprezentă.
 
Autoritatea vamală a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR (Convenţia TIR), care urmează a fi analizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
 


Detalii

12
07 2021
265

Vămuirea mărfurilor: aprobarea Listei actelor necesare va exclude interpretările

Aprobarea și implementarea Listei actelor necesare la vămuirea mărfurilor va exclude diferite interpretări ale normelor juridice respective atât de funcționarii vamali, cât şi de agenții economici, consideră autorii proiectului ordinului cu privire la aprobarea Listei.
 
Serviciul Vamal a inițiat consultarea publică a proiectului documentului, în care vor fi incluse actele necesare la vămuirea mărfurilor, ținând cont de particularităţile tranzacţiei şi ale destinației/regimului vamal solicitat, care la rândul său, confirmă oportunitatea solicitării/prezentării actelor către organele vamale la momentul perfectării declarațiilor vamale în detaliu.


Detalii

09
06 2021
299

Administrarea riscurilor în Serviciul Vamal

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituție parte componentă a sistemului de drept şi securitate al statului, cu misiunea de a asigura securitatea economică a țării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerțului internațional legitim şi protejarea societății, aplicând uniform şi imparțial legislația vamală.


Detalii

04
06 2021
199

Изменен Приказ Таможенной службы №346-О

Таможенная служба утвердила приказ о внесении изменений в приложение №11 к Приказу №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации».  В документе уточняется описание освобождений, предоставляемых по кодам «8843» и «8943» в рамках таможенной процедуры «8».
 
В частности, по коду «8843» предусмотрено помещение иностранных товаров в Международный свободный порт «Giurgiulești» или Международный свободный порт «Mărculești» для импорта иностранного сырья, материалов, аксессуаров, первичной упаковки и комплектующих изделий, которые являются объектом продления срока уплаты НДС
Detalii
07
06 2021
177

Transportarea mărfurilor în regim vamal. În ce condiții ar putea fi extins termenul de tranzit

La transportarea mărfurilor în regim vamal de tranzit cu mijloace de transport auto, în anumite situații (transportatorul nu se încadrează în termenul de tranzit acordat iniţial sau este obligat, conform Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele, să se odihnească după parcurgerea unui interval anumit de timp, evenimente neprevăzute etc.), termenul de tranzit acordat inițial poate fi ulterior prelungit. 


Detalii

14
05 2021
174

Transportul de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. Proiectul noilor reglementări

În cazurile în care suma drepturilor de import exigibile pentru mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR va depăşi suma garanţiei sau dacă vor exista motive de a presupune că transportatorul nu poate garanta respectarea prevederilor legislaţiei vamale a Republicii Moldova, vor putea fi aplicate proceduri de garantare suplimentară, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), înaintat pentru consultări publice de Serviciul Vamal.
 


Detalii

04
05 2021
286

Изменен Приказ Таможенной службы №346-О

Таможенная служба утвердила два приказа о внесении изменений в приложение №11 к Приказу №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации».  Оба приказа опубликованы в «МО» 30 апреля.
 
В частности, уточняются описание освобождения «143» и аргументирующая законодательная база для налоговых и таможенных льгот, предоставляемых для таможенной процедуры «42» (приложение №11). Так, начиная с 20 апреля, по коду «143» от уплаты таможенных сборов, таможенных пошлин и НДС освобождается импорт товаров, ввозимых в страну в качестве помощи на основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ.
Detalii
20
04 2021
207

Facilități fiscale și vamale la importul vaccinului anti-COVID-19

La importul vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse financiare ale statului, pe perioada stării de urgență și/sau a stării de urgență în sănătate publică vor fi aplicate scutiri de taxe pentru procedurile vamale, taxe vamale, precum și TVA fără drept de deducere.
 
În acest sens, în Monitorul Oficial din 17 aprilie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 96-O din 9 aprilie 2021 cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.


Detalii

08
04 2021
195

Poșta Moldovei a obținut statutul de Operator Economic Autorizat

Parteneriatul Strategic între Serviciul Vamal și Poșta Moldovei în domeniul facilitării comerțului și digitalizării economiei a fost încheiat în cadrul evenimentului desfășurat astăzi, 8 aprilie 2021. Obiectivele acestui parteneriat țin de impulsionarea digitalizării economiei naționale și include mai multe acțiuni, cum ar fi: simplificarea procedurilor vamale, îmbunătățirea securității corespondenței, sporirea schimbului de date electronice, aprobarea unor formulare poștale în calitate de declarații vamale, facilitarea prelucrării datelor în cadrul trimiterilor poștale, inclusiv  obținerea de către autoritatea poștală a statutului de AEO, care a devenit prima instituție de stat care a obținut statutul AEO.
 
Cu această ocazie,  Sergiu Burduja, directorul Serviciului Vamal, a menționat că instituțiile
Detalii
26
03 2021
191

Facilitarea comerțului transfrontalier: valoarea în vamă, e-commerce și originea preferențială a mărfurilor

Experți din domeniul vamal (atât din țară, cât și internaționali) s-au întrunit astăzi, 26 martie, în cea de-a doua zi a conferinței dedicate facilitării comerțului transfrontalier, în care au fost puse în discuție aspectele ce țin de determinarea valorii în vamă, logistica transfrontalieră în e-comerț, instrumente de stimulare a acestuia din perspectivă publică și corporativă, precum și asigurarea conformării la reglementările vamale.

 

Evenimentul este organizat de Serviciul Vamal, Delegația UE în Republica Moldova, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova în parteneriat cu Asociația Businessului European.


Detalii