Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

16
07 2019
84

Serviciul Vamal a încasat în I semestru 10,3 mld. lei

Încasările la bugetul de stat asigurate de Serviciul Vamal în primele șase ale anului curent constituie 10,3 mld. lei, cu 635 mil. lei mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Ponderea cea mai mare o dețin plățile provenite din administrarea TVA, urmate de accize și taxe vamale. Referitor la categoriile de mărfuri supuse accizelor, cel mai mare contribuabil rămâne a fi sectorul petrolier, inclusiv pentru combustibilul mineral și gaze, cu o pondere de 20% din totalul veniturilor încasate de instituție. Acesta este urmat de mașini și dispozitive mecanice, care generează 9%, și autovehicule cu o cotă de 7%.

Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe, în care birourile vamale au raportat indicatorii pentru semestrul I, precum și au trasat obiectivele de referință pentru următoarea perioadă de activitate.
Detalii
08
07 2019
139

Mărfurile care prezintă suspiciuni vor fi verificate de LV

Probele și mostrele de mărfuri supuse reglementărilor vamale recepționate de la organele vamale și alte autorități publice vor fi verificate de Laboratorul Vamal (LV). Scopul verificării este determinarea corectitudinii clasificării acestora conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor pentru identificarea corespunzătoare a celor ce sunt supuse accizelor, pentru asigurarea sănătății oamenilor și animalelor, precum și protecției mediului înconjurător și în vederea identificării componenței chimice a mărfurilor.

În Monitorul Oficial din 5 iulie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 140-O din 29.03.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei privind prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator.
Detalii
03
07 2019
116

Promovarea avantajelor și beneficiilor statutului de AEO

Ieri, 2 iulie 2019, s-a desfășurat o sesiune de informare cu privire la avantajele și beneficiile statutului de Agent Economic Autorizat (AEO), la care au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri ce dețin statutul de AEO, dar și cei interesați de simplificarea procedurilor vamale.

Evenimentul a fost organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID) și contribuția Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI). Sesiunea a avut drept scop informarea companiilor implicate în comerțul internațional de mărfuri despre avantajele statutului AEO, care permit reducerea costurilor și a timpului necesar vămuirii, precum și sporirea securității în traficul transfrontalier.
Detalii
28
06 2019
84

Serviciul Vamal: încasări suplimentare și proiecte de modernizare

Directorul Serviciului Vamal a depus ieri, 27 iunie, o cerere de demisie. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, în care au fost prezentate realizările autorității vamale în ultimii trei ani (2016–2019), perioadă în care funcţia de director general al Serviciului Vamal (SV) a fost deținută de Vitalie Vrabie.

Astfel, conform informației prezentate, SV a adus suplimentar în bugetul de stat încasări de peste 11,7 mld. lei. În ultimii trei ani au fost realizate o serie de proiecte importante ce au avut ca scop modernizarea autorității vamale.
Detalii
21
06 2019
141

Mecanismul de declarare prealabilă a coletelor livrate prin poșta rapidă

Serviciul Vamal asigură că operațiunile de vămuire a bunurilor livrate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale vor fi mai sigure, dar și mai rapide. Autoritatea vamală, cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, a elaborat mecanismul de declarare prealabilă a coletelor livrate prin poșta rapidă. Noul sistem este prevăzut pentru procesarea prealabilă a trimiterilor poștale internaționale.

Potrivit instrucțiunii elaborate și prezentate în cadrul unei ședințe care a avut loc zilele trecute, noul mecanism va funcționa în baza schimburilor de informații dintre organul vamal și operatorii poștali.
Detalii
19
06 2019
121

Оплата таможенных пошлин станет проще

Таможенная служба сообщает о предоставлении в ближайшее время возможности оплаты онлайн или через терминалы cash-in всех таможенных пошлин.

ТС впервые вводит возможность уплаты импортных и экспортных таможенных пошлин посредством правительственной платежной службы электронных платежей MPay. Таким образом, физические и юридические лица, независимо от гражданства, смогут воспользоваться любым доступным платежным инструментом для оплаты таможенных пошлин – онлайн, посредством банковской карты или наличными. В случае оплаты наличными или банковской картой, платежи можно будет проводить через терминалы cash-in.

Detalii
18
06 2019
161

Aplicarea metodelor de determinare a valorii în vamă „în baza tranzacției cu mărfuri identice” și „în baza tranzacției cu mărfuri similare”

Sistemul de determinare a valorii în vamă stabileşte principiul aplicării consecutive a celor şase metode de determinare a valorii în vamă. Pornind de la această regulă, metoda de determinare a valorii în vamă ,,în baza valorii tranzacției cu marfă identică” (Metoda 2) se va aplica în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor importate nu poate fi determinată „în baza valorii tranzacției, respectiv în baza prețului efectiv plătit sau de plătit”(Metoda 1). Iar metoda ,,în baza valorii tranzacției cu marfă similară” (Metoda 3) se va aplica doar atunci când valoarea în vamă a mărfurilor importate nu poate fi determinată potrivit prevederilor de aplicare a metodei ,,în baza valorii tranzacției cu marfă similară”.
Detalii
10
06 2019
519

Descrierea unor coduri din Declarația vamală în detaliu, modificată

Se modifică descrierea unor coduri ale documentelor prevăzute în anexele nr.1 și nr. 14 ale Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul nr. 366-O/2009. Ordinul Serviciului Vamal nr. 246-O din 28 mai 2019 cu privire la modificarea acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial din 7 iunie curent.

Astfel, codul documentului 062 va avea descrierea Autorizație de funcționare a antrepozitului vamal, denumirea anterioară fiind Autorizaţie de antrepozit vamal. Totodată, se modifică descrierea codului documentului 063 în Acord de perfecționarea activă, iar descrierea codului 064 – în Acord de perfecționare pasivă.
Detalii
07
06 2019
133

Результаты деятельности ТС за пять месяцев

Таможенная служба РМ сообщает, что за первые пять месяцев текущего года администрируемые ею доходы, поступившие в государственный бюджет, составили порядка8,5 млрд леев, что на 609 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом, только в мае 2019 г. таможенный орган обеспечил поступления в размере 1,92 млрд леев, начисленные в результате обработки 45 502 таможенных деклараций. Эта сумма примерно на 60 млн леев превышает доходы мая месяца прошлого года.

За последний месяц было зарегистрировано 757 нарушений таможенного законодательства. Наиболее частые их них касаются превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными номерами,
Detalii
03
06 2019
241

Периодическая таможенная декларация для местных экспортеров

Малые и средние предприятия, которые экспортируют небольшое количество товаров посредством международных почтовых отправлений, могут быть освобождены от необходимости подавать таможенные декларации по каждой сделке. Таможенная служба предлагает, чтобы экономические агенты, которые экспортируют товары стоимостью до 1 тыс. евро, подавали одну таможенную декларацию по всем сделкам, произведенным в течение месяца. Это предусматривает разработанный ведомством проект Инструкции о процедуре периодического декларирования товаров, экспортируемых с территории Молдовы юридическими лицами посредством международных отправлений. Упрощенная процедура, как ожидается, может применяться уже с 1 июля текущего года.
Detalii