Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

24
01 2020
104

Statistica încasărilor vamale în anul 2019

Serviciul Vamal a raportat încasări record la bugetul de stat pentru anul 2019, în sumă de peste 22,8 mld. lei, înregistrând o creștere cu 1,48 mld. lei (+ 7%) comparativ cu anul 2018 și cu 2,5 mld. lei (+12,4%) mai mult față de 2017. Datele au fost expuse în cadrul ședințelor anuale de raportare a activității subdiviziunilor Aparatului central al SV.

În anul 2019, SV a continuat să înregistreze progrese pe segmentul antifraudă, fiind inițiate 123 de cauze penale. Totodată, a fost înregistrată o creștere a valorii mărfurilor stabilite la momentul inițierii urmării penale, care depășesc 88 mil. lei, cu 14% mai mult față de sumele raportate în 2018.
Detalii
22
01 2020
103

Vama 2020: facilitarea comerțului internațional, securitatea economică și financiară a statului

Modernizarea sistemului informațional integrat vamal, implementarea Strategiei de management al riscurilor în Serviciul Vamal (SV), promovarea mecanismelor de cooperare vamală transfrontalieră, dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificate și conformării voluntare în domeniul vizat și alte acțiuni sunt prevăzute în Programul strategic Vama 2020.

Potrivit Programului, cele mai importante direcții de dezvoltare ale organului vamal pentru anul curent sunt facilitarea comerțului internațional, asigurarea securității economice și financiare a statului și dezvoltarea capacității administrative.
Detalii
13
01 2020
503

Внесены изменения в описание некоторых таможенных процедур

Таможенная служба внесла изменения в приложение №11 к Техническим правилам о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации, утвержденным Приказом №346-О от 24 декабря 2009 г. В этом приложении представлена кодификация и описание таможенных процедур.

Изменения, в частности, коснулись 11 кодов.

Процедура 1. Экспорт (10)
1097 – Окончательный экспорт отечественных товаров, ранее помещенных в таможенное назначение «магазин duty-free».
Detalii
10
01 2020
2056

Serviciul Vamal. Graficul controalelor ulterioare pentru anul 2020

În anul 2020, subdiviziunile Serviciului Vamal vor efectua controale ulterioare prin audit postvămuire la132 de agenți economici. Numărul controalelor este în creștere comparativ cu anul 2019, când au fost supuși verificărilor 125 de agenți economici.

Lista entităților incluse în graficul controalelor autorității vamale.

Controlul ulterior se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 17 octombrie 2018.
Detalii
03
01 2020
1344

Новые правила декларирования таможенной стоимости товаров

Документы, представляемые в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости, в совокупности должны будут содержать следующие данные: идентификационные данные продавца и покупателя товаров; наименование товара, количество, цену за каждую единицу и общую стоимость товара; подпись лица, выдавшего документ; номер и дату выписки фактуры; условия и способ оплаты; скидки и условия их применения, по необходимости; условия и срок поставки; характер сделки (коммерческая/ некоммерческая).

Соответствующие поправки в Положение о порядке декларирования таможенной стоимости товаров (Положение), утвержденное постановлением правительства № 974/2016, были опубликованы в «Официальном мониторе» от 31 декабря 2019 г. и вступят в силу через 60 дней.
Detalii
16
12 2019
231

Serviciul Vamal: încasări de peste 503,1 mil.lei

În perioada 09-15 decembrie 2019, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 503,1 mil.lei, fiind perfectate 12.583 de declarații vamale.

Pe parcursul săptămânii trecute, au fost constatate 131 de încălcări ale legislației vamale, dintre care 73 se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine. Tot în perioada vizată, au fost întocmite 59 de procese-verbale cu privire la contravenție și aplicate amenzi în sumă de peste 201 mii de lei.
Detalii
09
12 2019
349

Simplificarea procedurii de certificare a originii preferențiale a mărfurilor

În Monitorul Oficial din 6 decembrie curent, Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 525-O din 20 noiembrie 2019 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Prevederile ordinului vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Instrucţiunea este elaborată în vederea facilitării comerţului extern şi a simplificării procedurii de certificare a originii preferențiale a mărfurilor.
Detalii
05
12 2019
447

Declaraţia valorii în vamă – document pentru declararea valorii în vamă

Ce-ar trebui să cunoască un operator economic care realizează tranzacții externe de import despre Declarația valorii în vamă?

Potrivit Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2016 (Regulament), Declaraţia pentru valoarea în vamă se întocmește și se prezintă pe un formular D.V.1, pentru cazurile în care valoarea în vamă se determină în baza valorii de tranzacţie, respectiv în baza preţului efectiv plătit sau de plătit, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (Legea nr. 1380/1997).
Detalii
04
12 2019
184

Serviciul Vamal are un nou director interimar

Noul director interimar al Serviciului Vamal este Sergiu Burduja. Ieri, 3 decembrie, acesta a fost prezentat colaboratorilor autorității vamale de Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, care în cadrul unei ședinței scurte a formulat așteptările Guvernului față de noul conducător.

Deoarece Serviciul Vamal este prezent practic pe întreg teritoriul țării și interacționează atât cu agenți economici, cât și cu persoane fizice, cer să desfășurați activitatea în strictă conformitate cu legislația. Vă rog să concentrați toate eforturile pentru a determina ca procedurile Serviciului Vamal să fie prietenoase și oneste”, a menționat Serghei Pușcuța.
Detalii
26
11 2019
290

Внесены коррективы в некоторые таможенные назначения и процедуры

Вступили в силу изменения в приказ Таможенной службы №346 от 24 декабря 2009 г. об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации. В частности, внесены изменения в Коды таможенных процедур (приложение №11 к приказу).

Так, по всему тексту приложения формулировка «или в свободном международном аэропорту «Мэркулешть» исключена. Одновременно наименование таможенного назначения «Международный порт «Джурджулешть» заменено на «Международный свободный порт «Джурджулешть» или Международный свободный аэропорт «Мэркулешть».
Detalii