Catalogul instituţiilor

Inspectoratul General al Poliţiei

Poliţia este o instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor.

Activitatea Poliţiei se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane, prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor omului, în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în Codul european de etică al poliţiei şi în alte acte internaţionale, în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, controlului ierarhic permanent, răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării secretului de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată.

www.igp.gov.md

27
03 2017
739

Guvernul stimulează financiar agenții constatatori din cadrul IGP

Angajații Poliției, cu statut de agent constatator, vor beneficia de un adaos la salariu în mărime de 25 % din suma amenzilor încasate la bugetul de stat, urmare a întocmirii proceselor verbale privind contravențiile examinate, potrivit Regulamentului privind stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI, publicat în Monitorului Oficial din 24 martie curent.
Detalii
07
08 2013
1361

IFPS şi Inspectoratul General al Poliţiei îşi coordonează activităţile de descurajare şi combatere a evaziunii fiscale

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, şi Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Ion Bodrug, au semnat astăzi Regulamentul privind interacţiunea şi colaborarea între IFPS şi IGP în domeniul asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor economice şi evaziunii fiscale.

În cadrul evenimentului, Şeful IGP Ion Bodrug a apreciat înalt interacţiunea cu IFPS şi şi-a exprimat încrederea că, urmare a semnării Regulamentului, colaborarea dintre ambele instituţii va deveni şi mai constructivă.

În acelaşi context, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a menţionat că evenimentul de astăzi este unul de bun augur, or aprobarea Regulamentului privind interacţiunea şi colaborarea între IFPS şi IGP în domeniul asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor economice şi evaziunii fiscale vine în suportul activităţii ambelor instituţii. Practica cotidiană a demonstrat faptul că descurajarea şi combaterea fenomenelor negative necesită acţiuni comune, coordonate, şi numai conjugarea eforturilor va permite atingerea scopurilor propuse.
Vizualizează 3 fotografii →