Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (22)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
12
11 2014
2540

Об определении дохода на предприятиях игорного бизнеса

Вопросы признания и оценки доходов чрезвычайно важны для представления и раскрытия информации в финансовой отчетности и для налогообложения, и поэтому имеют первостепенное значение в бухгалтерском учете. Настоящая статья посвящена вопросам определения дохода от предоставления услуг залов игровых автоматов.
Detalii
12
11 2014
2626

Cu referire la unele prevederi din hotărîrile de Guvern nr. 546 din 9 iulie 2014 și nr. 1117 din 22 august 2002, în vigoare din 11 iulie 2014

Care este termenul de utilizare a tichetelor (taloanelor) și cartelelor volumetrice (cantitative) pentru procurarea produselor petroliere?

Comercializarea și livrarea cu amănuntul a produselor petroliere în baza tichetelor procurate prin intermediul Agenției Achiziții Publice se va efectua pînă la 31 decembrie 2014, iar comercializarea acestora în baza tichetelor și cartelelor volumetrice (cantitative), procurate prin intermediul altor vînzători cu amănuntul /ridicata a produselor petroliere, a putut fi efectuată pînă la 30 septembrie 2014 (pct. 2 din HG nr. 546 din 9 iulie 2014).
Detalii
12
11 2014
5001

О методологических подходах к проблеме вычета расходов, связанных с предоставлением субъектом предпринимательства работнику, в производственных и/ или рекламных целях, одежды, отличной от индивидуальных средств защиты труда

В настоящее время на практике субъекты предпринимательства, в производственных и/ или рекламных целях, часто предоставляют своим работникам одежду (костюмы, куртки, ботинки т.д.), отличную от специальной одежды (индивидуальное средство защиты труда, упомянутое законом об охране здоровья и безопасности труда № 186 – XVI от 10.07.2008 (МО № 143-144/587 от 05.08.2008 (далее – Закон), приобретение и использование которого непосредственно связано с родом деятельности и используется для защиты здоровья работников, и без которого последние не имеют права и/или не могут приступать к выполнению своих функциональных обязанностей).
Detalii
11
11 2014
3756

Финансовая отчетность в свете новых НСБУ

Представление об эффективности работы любого предприятия дает финансовая отчетность — совокупность форм отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского (финансового) учета.

Финансовая отчетность позволяет пользователю оценить имущественное состояние, финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и другие результаты, необходимые для обоснования многих решений (например, целесообразность предоставления кредита). Финансовая отчетность должна удовлетворять требованиям внешних и внутренних пользователей.
Detalii
11
11 2014
4412

Нормативное регулирование для предприятий, переходящих на новые НСБУ с 1 января 2015 года

Согласно приказам Министерства финансов № 118 и № 119 от 6.08.2013 г., с учетом изменений и дополнений от 28.11.2013 г., рекомендуются предприятиям к применению с 1.01.2014 г. и обязательны к применению с 1.01.2015 г.
Detalii
11
11 2014
2693

Лилиана Агаркова: Налогообложение доходов творческих работников

Налогообложение подоходным налогом – действительно многогранная сфера, и если выбрать целью больший охват граждан, добровольно платящих налог с доходов, то её можно достичь, если не нарушать налоговых принципов, а также учитывать при принятии решений накопленный мировой опыт в сфере налогообложения подоходным налогом и в частности налогообложения творческих работников.
Detalii
11
11 2014
2761

Centrul de apel – instrument de deservire a contribuabililor prin excelență

„Nu veți avea niciodată a doua șansă ca să faceți o primă impresie bună”

Coco ChanelCentrul de apel (call-centru) este o unitate independentă sau în cadrul unei organizații care se specializează în procesarea adresărilor și informarea prin intermediul telefoanelor. În formele sale mai avansate, centrele de apel mai procesează și adresările în formă electronică și fizică, precum și adresările prin intermediul online chat-urilor.
Detalii
11
11 2014
3056

Mariana Voloh: Conformarea fiscală benevolă a contribuabililor

În contextul administrării și întrebuințării resurselor financiare publice într-un mod rațional, SFS a stabilit în activitatea sa, că unul din obiectivele principale este conformarea benevolă a contribuabililor.

Raționamentul fiind axat pe faptul, precum că conformarea benevolă contrar celei forțate asigură rezultate mai înalte la costuri mici. Creșterea gradului de conformare presupune ca SFS să anticipeze în permanență așteptările contribuabililor, îndrumîndu-i în aplicarea prevederilor legislației fiscale, astfel încît aceștea sa-și îdeplinească în mod voluntar și la timp obligațiile fiscale. În așa mod va spori și gradul încrederii contribuabililor față de SFS.
Detalii
11
11 2014
2952

Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. Procedura simplificată a falimentului

Conform prevederilor art. 2 al Legii insolvabilității (în continuare – Lege), procedură simplificată a falimentului este o procedură prin care debitorul intră direct în procedura falimentului după o perioadă de observație sau odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate.Procedura simplificată a falimentului în cadrul procedurii de insolvabilitate este prevăzută de Secțiunea a 4-a din Capitolul IV al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.
Detalii