Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (37)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
23
09 2017
2410

Referitor la regulile de aplicare a TVA la prezentarea cumpărătorilor a unei remunerații bănești sub formă de bonus

În vederea susținerii loialității cumpărătorilor la atingerea anumitor volume de vânzări pe parcursul unei luni calendaristice (trimestru, an), vânzătorul premiază cumpărătorul cu o remunerație bănească sub formă de bonus calculat în expresie procentuală din volumul mărfurilor livrate pe parcursul perioadei corespunzătoare.
Detalii
12
04 2017
1329

Некоторые аспекты по заполнению Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ 15) за 2016 год

Физическое лицо – гражданин Республики Молдова является работающим пенсионером. В течение 2016 года оно получило следующие доходы:

  • пенсия;
  • заработная плата с основного места работы;

  • проценты от депозита в банке (депозит сроком на 6 месяцев. В течение 2016 года депозит с учетом начисленных процентов был снят физическим лицом);
  • доход от продажи недвижимости.

Detalii
12
04 2017
1318

О вычете некоторых видов личных расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей

Для выезда за пределы Республики Молдова на автомобиле лицу нужно иметь при себе, помимо традиционных биометрического паспорта и техпаспорта, также автостраховку и зелёную карту. Будут ли данные расходы считаться личными расходами лица, если оно оплатило из своих личных денежных средств автостраховку и зелёную карту, а выезд за границу произведён в целях служебной командировки? Вправе ли экономический агент при оплате данных расходов отнести их к категории обычных и необходимых и вычесть из своего налогооблагаемого дохода?
Detalii
12
04 2017
1356

Referitor la folosirea scutirii personale neutilizate din cauza neachitării salariului

Angajatorul ca urmare a situației financiare complicate nu a achitat pentru perioada fiscală 2016 salariul angajaților săi. Vor avea oare dreptul angajații entității să beneficieze de scutirile neutilizate pentru perioada fiscală 2016 și care este modalitatea trecerii sumei scutirilor nefolosite de lucrător din cauza neachitării salariului, dintr-o perioadă fiscală în alta?
Detalii
12
04 2017
1467

О ставках пени, исчисляемой за неуплату в срок налоговых обязательств и других обязательных платежей в бюджет, применяемых в 2017 году

Какие ставки пени, исчисляемой за неуплату в срок налоговых обязательств и других обязательных платежей в бюджет, применяются в 2017 году?
Detalii
02
03 2017
1618

Particularitățile activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, precum și posibilitățile de activitate sub alte forme organizatorico-juridice în contextul modificării unor acte legislative

Inițial este de menționat că prin Legea nr. 278 din 16 decembrie 2016 au fost efectuate unele modificări și completări la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15 iulie 1998 (MO, 2016, nr. 472-477) (în continuare – Lege), în același timp, prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (în vigoare din 01.01.2017) prevederile Codului fiscal au fost completate cu o noțiune nouă „activitate independenta”, iar regimul fiscal aferent acestuia a fost stipulat în Capitolul 102 din Codul fiscal.
Detalii