Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
27
07 2022
692

Diminuarea tarifelor pentru unele servicii prestate de ASP

Tarifele pentru o serie de servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP) urmează a fi actualizate. Proiectul hotărârii de Guvern ce prevede modificarea HG nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de ASP a fost susținut de Guvern în ședința de astăzi, 27 iulie.

 

După cum a menționat directorul ASP, Mircea Eșanu, în scopul susținerii populației și stimulării utilizării serviciilor prestate de către ASP în mod electronic, a fost efectuată o analiză suplimentară, în urma căreia au fost identificate rezerve pentru diminuarea tarifelor pentru unele servicii prestate de către ASP, precum și de extindere a listei beneficiarilor de înlesniri la obținerea serviciilor publice.


Detalii

20
06 2022
423

Analiza veniturilor generate de tranzacțiile efectuate cu criptomonede

Piața criptomonedelor a înregistrat în ultimii ani o creștere în ceea ce privește interesul investitorilor, datorită randamentelor ridicate pe care aceste instrumente le oferă, dar și potențialului pe care acestea le manifestă.


La data de 10 noiembrie 2021, criptomoneda Bitcoin (BTC) ajunge la maximumul istoric absolut de tranzacționare de peste $69 mii, ceea ce provoacă un nou val de mediatizare a acesteia în special, dar și interesul persoanelor ce sunt departe de „lumea criptomonedelor” în modul de tranzacționare și obținere a veniturilor ca urmare a efectuării operațiunilor cu criptomonede, numărul cărora este în permanentă creștere, pe lângă BTC cele mai cunoscute fiind Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) etc. 


Detalii

17
06 2022
354

Accesarea SIA „Cabinetul Personal al Contribuabilului”

Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul Personal al Contribuabilului” (SIA „CPC”) este parte componentă a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și are ca obiectiv de bază stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și interacțiunea acestora cu Serviciul Fiscal de Stat.

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul SIA „CPC” aceasta fiind disponibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat.

Pentru a accesa SIA „CPC” este necesar de efectuat următorii pași:


Detalii

07
06 2022
338

1.1.30 Ce resurse informaționale cu privire la determinarea obligațiilor fiscale urmează a fi consultate de către contribuabil la inițierea activități de întreprinzător?

Potrivit art. 5 pct. 16) din Codul fiscal, activitate de întreprinzător, afacere (business) este orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, având drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.


Aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal se efectuează în dependență de obiectul impunerii și specificul activității de întreprinzător desfășurate.


Detalii
31
05 2022
282

Zilieri, nu doar în agricultură?

Prevederile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care se aplică la moment beneficiarilor de lucrări în agricultură, ar putea fi extinse și pentru persoanele care prestează servicii de curierat.

 

Continuăm prezentarea  proiectului de lege ce vizează activitatea comerțului electronic. Amintim, documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei cu suportul cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova.


Detalii

27
05 2022
586

Schimbarea conducătorului: procedura de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” (SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”), accesibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat.

Datele aferent administratorilor se înregistrează la Agenția Servicii Publice, iar oferirea accesului la serviciile fiscale electronice este totalmente automatizată.


Detalii

26
05 2022
431

29.2.1.21 Care este regimul de impozitare a venitului obținut de persoana fizică rezidentă а RM din înstrăinarea criptovalutei?

Legislația Republicii Moldova nu reglementează statutul cryptomonedei (monedă virtuală sau cryptovalută) și nu recunoaște aceste instrumente drept monede electronice de plată în sensul Legii nr 114/2012 privind serviciile de plată și moneda electronică.
 Însă, în lipsa unor reglementări speciale vizavi de statutul cryptovalutei în Republica Moldova, aceasta (cryptovaluta) se califică drept o proprietate (un activ) a persoanei fizice care o deține.


Detalii

23
05 2022
321

SFS: comunicare eficientă cu contribuabilii

Serviciul Fiscal de Stat pune la dispoziția contribuabililor mai multe modalități de comunicare, pentru eficientizarea interacțiunii cu funcționarii fiscali și facilitarea onorării obligațiilor de ordin fiscal de către cetățeni.

Canalele de comunicare utilizate de către autoritatea fiscală națională sunt: pagina-web www.sfs.md, paginile autorității de pe rețelele de socializare, poșta electronică, telefon, scrisori, mass-media. Datele de contact a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat pot fi găsite aici.


Detalii