Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
15
09 2017
11788

A fost semnat Ordinul privind aprobarea formularului Facturii fiscale

Ordinul privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală, precum și Instrucțiunea de completare a acesteia a a fost semnat de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Reamintim, că începând cu 28 octombrie curent,toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală".
Detalii
08
09 2017
189

Госзакупки «на ладони»: новый модуль для развития системы MTender в Молдове

Очередное знаковое событие для развития сектора государственных закупок в Молдове. Международный фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) объявил о готовности поддержать реформу системы госзакупок в Молдове, которая была запущена в прошлом году. В частности, фонд покроет расходы на разработку и внедрение электронного модуля «Business Intelligence» (около $90 тыс.) в национальную систему госзакупок MTender. В настоящее время финансовую поддержку этой реформы уже предоставляют Европейский банк реконструкции и развития и Делегация ЕС в Молдове.
Detalii
26
08 2017
103

10. (29.2.5.1) Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unitatile de măsură, lei si bani? De asemenea, apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal si numele contribuabilului?

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) (în continuare Declarația) precum si Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit sînt reglementate de prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.102 din 3 iulie 2017.
Detalii
25
08 2017
177

Privind uzura sigiliilor furnizorului, aplicate pe carcasele MCC cu memorie fiscală

Punctul 8 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin HG nr. 474 din 28 aprilie 1998, stabileşte obligația contribuabilului – utilizator al maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) de a folosi MCC în stare bună de funcționare.

Stare bună de funcționare se consideră starea în care MCC corespund următoarelor cerințe:
Detalii
23
08 2017
1917

Atenție! Ultimele zile de raportare fiscală a lunii august

Se apropie perioada de raportare și trebuie să reușiți în termen să prezentați dările de seamă către Serviciului Fiscal de Stat?

Raportați electronic și scăpați de griji, pentru că on-line e mai simplu și mai comod. Utilizați la maximum serviciile fiscale electronice și beneficiați de o serie de avantaje, precum:

• Accesarea serviciilor 24/24 ore, 7 zile în săptămână
Detalii
23
08 2017
741

Об использовании кассового чека в качестве документа, подтверждающего оплату

Физическое лицо, в целях подтверждения скорректированного стоимостного базиса проданного капитального актива, приложило к другим подтверждающим документам кассовый чек, выданный при покупке строительных материалов. Вправе ли физическое лицо при определении прироста/потери капитала использовать в качестве подтверждающего документа кассовый чек?
Detalii
17
08 2017
158

3. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?

În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.

Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA, solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit de Serviciul Fiscal de Stat la subdiviziunea din aria de deservire, luîndu-se în consideraţie dreptul subiectului solicitant de prezentare a cererii în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”.
Detalii
14
08 2017
1556

Новая Инструкция об электронном документообороте

Ответственными за отправление и получение электронных документов посредством автоматизированной информационной системы, создание и оборот электронных документов (АИС СОЭД) между Государственной налоговой службой, финансовыми учреждениями и Государственным казначейством стали начальники подразделения Государственной налоговой службы и администратор ГП «Fiscservinform». Это предусматривает вступивший в силу 1 апреля 2017 г. и опубликованный 11 августа в МО Приказ № 537 от 31 марта текущего года директора ГНС об изменении Приказа № 284 от 19.04.2012 г.
Detalii
11
08 2017
185

Banca Naţională va remite SFS actele de control ale unităţilor de schimb valutar

Serviciul Fiscal de Stat va avea dreptul să întocmească procesul verbal în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări la utilizarea mașinilor de casă și control, constatate în actele de control ale Băncii Naționale a Moldovei. Un proiect în acest sens a fost susținut de Guvern.
Detalii