Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
08
02 2019
406

Оборот электронных документов между ГНС, казначейством и финансовыми учреждениями

В «Официальном мониторе» опубликован Приказ Государственной налоговой службы об изменении и дополнении Приказа ГГНИ № 284 от 19.04.2012 г. об отправлении и получении электронных документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов (АИС СОЭД) между ГНС, финансовыми учреждениями и Государственным казначейством.

В новой редакции изложены общие положения инструкции об отправлении и получении электронных документов. В частности, ч. I дополнена п. 11 следующего содержания:
Detalii
22
01 2019
300

Информационная система для предотвращения и борьбы с отмыванием денег

Правительство одобрило техническую концепцию информационной автоматизированной системы по информированию и связи для предотвращения и борьбы с отмыванием денег.

Она станет аналитико-информационным ресурсом Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), обеспечит более эффективное сотрудничество и обмен информацией между Службой и подотчетными учреждениями, а также с профильными национальными и международными организациями. Информационная система (ИС) позволит вести аналитический и статистический учет, анализ информации и оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Detalii
15
01 2019
315

Impozitul funciar poate fi achitat on-line

Impozitul funciar este încă o taxă care poate fi achitată on-line începând cu această săptămână, iar subiecții impunerii o pot efectua urmând instrucțiunile:

1. Accesați pagina serviciului
2. Introduceți tipul de impozit și alte date solicitate în formular
3. Finalizați comanda și efectuați plata.

Detalii
15
01 2019
2856

Registrul codurilor IBAN

Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019 a fost aprobat prin Ordinul nr.205 din 21 decembrie 2018, documentul fiind publicat în MO.

Acesta prevede că, în scopul asigurării controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public național, este utilizat Registrul codurilor IBAN, care sunt generate și actualizate de către Ministerul Finanțelor (încasările la bugetul public national). Registrul conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I si nivelul II), BASS și FAOAM.

Ministerul Finanțelor transmite Registrul codurilor IBAN Băncii Naţionale a Moldovei şi prestatorilor de servicii de plată, Serviciului Fiscal de Stat,
Detalii
20
12 2018
350

Identificarea în sistemul AOAM

Compania Națională de Asigurări în Medicină îi va atribui fiecărei persoane fizice câte un număr de asigurare obligatorie în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, se va asigura evidența tuturor persoanelor fizice, inclusiv a celor care nu dețin număr de identificare de stat (IDNP) și se autentifică prin act de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte.
Detalii