Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
14
05 2019
487

Получите, распишитесь: порядок сообщения актов ГНС

В «Moitorul Oficial» 10 мая 2019 г. было опубликовано и вступило в силу Положение о порядке сообщения актов Государственной налоговой службы (далее – Положение). Документ направлен на реализацию положений ст. 1291 Налогового кодекса (Отправка и вручение актов ГНС), а также положений Административного кодекса, новая редакция которого вступила в силу с 1 апреля текущего года.

Положение разработано с целью определения способа получения документов, выданных ведомством. В положении прописаны процедуры извещения и сообщения актов налогоплательщикам, указанным в ст.187, ч. 21 НК, а также физическим и юридическим лицам, не указанным в этой части НК.
Detalii
13
05 2019
331

Сontabilizare 4.0 – ERP-система на базе 1С: Предприятие 8

Сontabilizare 4.0 – программа для комплексной автоматизации деятельности предприятия на платформе 1С: Предприятие 8.

Наша конфигурация внедряется и развивается на рынке Молдовы с 2005 года. Свыше 1000 предприятий стали пользователями ERP-системы Contabilizare 4.0.

Функционал – все включено: бухгалтерский, финансовый, оперативный и управленческий учет. Поэтому вам не придется принимать решение о покупке дополнительных модулей или компонент для базовой конфигурации, как это могут требовать другие конфигурации от сторонних разработчиков Республики Молдовы.
Detalii
22
04 2019
808

Modificări în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor

Organizațiile necomerciale, activitatea profesională în sectorul justiției, întreprinderile cu statut de persoană juridică și întreprinzătorii individuali, dar și persoanele fizice cetăţeni ai RM vor fi supuse înregistrării de stat de entitățile abilitate cu acest drept, anterior fiind indicată Agenția Servicii Publice. Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de vineri, 19 aprilie, Ordinul nr.142 din 29 martie curent cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Totodată, Ordinul prevede că, pentru persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul RM şi nu au obligaţii fiscale, codul fiscal va reprezenta seria, numărul și codul indicat în
Detalii
18
04 2019
157

Numărul de contribuabili care utilizează serviciile fiscale electronice, în creștere

În primele trei luni ale anului 2019, numărul contribuabililor persoane juridice și persoane fizice care au utilizat serviciile fiscale electronice a crescut față de trimestrul IV al anului trecut cu circa 10 la sută și a constituit peste 64 mii. Conform situației din 31 martie 2019, numărul total al conturilor de utilizator cu statut activ care au acces la serviciile fiscale electronice a depășit cifra de 233 mii.

Potrivit datelor furnizate de Direcția generală tehnologii informaționale în domeniul fiscal din cadrul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), care este administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS),
Detalii
16
04 2019
288

Determinarea sumei minime a impozitului unic de către rezidentul IT-parcului în cazul angajărilor efectuate pe parcursul lunii

În cazul în care persoana fizică a fost angajată în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale pe parcursul lunii decembrie a anului 2018, iar salariul i-a fost achitat în ianuarie 2019 (în decembrie nefiindu-i efectuate careva plăți salariale), acest angajat se va lua în considerație la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna decembrie a anului 2018?
Detalii
15
04 2019
186

MConnect: Regulamentul privind modul de conectare la platformă

Pentru conectarea la platforma de interoperabilitate (MСonnect), solicitantul va depune o cerere către Agenția de Guvernare Electronică. Pentru aceasta, consumatorul de date va consulta Catalogul semantic pentru a identifica activele semantice și seturile de date pe care intenționează să le consume prin platforma MConnect.

În Monitorul Oficial din 12 aprilie curent a fost publicată Hotărârea Guvernulul nr. 211 din 3 aprilie 2019 privind platforma de interoperabilitate (Mconnect), prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de conectare la platformă.
Detalii
12
04 2019
242

Recalculul impozitului pe venit al angajaților parcului pentru tehnologii informaționale

Este obligat contribuabilul, rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, să efectueze recalculul impozitului pe venit al angajaților, prin excluderea sumei scutirilor de care aceștia au beneficiat până la tranziția la regimul special sau excluderea scutirilor se va asigura prin depunerea de către angajat a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?
Detalii
02
04 2019
259

Conferință ”Educația contabilă și contabilitatea în societatea digitală”

Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea Contabilitate, în parteneriat cu KPMG Moldova, Association of Chartered Certified Accountants, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Odessa National Economic University, Полоцкий государственный университет, Belaurs și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), vă invită, în perioada 4-5 aprilie curent, la cea de-a VIII-a ediție a conferinței științifice internaționale, dedicată Zilei Profesionale a Contabilului.

Scopul Conferinței este de a oferi o oportunitate profesioniștilor contabili, auditorilor și mediului academic de a se întâlni pentru a schimba idei și bune practici aferente dezvoltării durabile a contabilității, auditului și a profesiei.

La eveniment vor participa reprezentanți ai mediului academic, mediului de afaceri, membri ACAP, parteneri de dezvoltare etc. Totodată, la conferință vor participa și reprezentanți ai Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), Camerei Auditorilor Financiari și România și ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Detalii
30
03 2019
458

Prezentarea dărilor de seamă: pe suport de hârtie și în formă electronică

Entitatea SRL „A” prezintă dările de seamă Serviciului Fiscal de Stat în formă electronică începând cu 1 ianuarie 2017 în temeiul prevederilor art.187 alin. (21) lit. d) din Codul fiscal însă pe parcursul anului 2018 numărul scriptic de salariai al entității SRL „A” s-a redus şi la 1 ianuarie 2019 acesta constituia 3 unităţi. Este obligatoriu ca întreprinderea să prezinte în continuare dările de seamă Serviciului Fiscal de Stat doar în formă electronică sau le poate prezenta şi pe suport de hârtie?
Detalii