Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
23
01 2018
251

Serviciile fiscale electronice au înregistrat mai multe accesări în 2017

Lansat în anul 2008, site-ul www.servicii.fisc.md reprezintă o sursă importantă de informare și o platformă comodă de utilizare a serviciilor fiscale electronice pentru contribuabilii din Republica Moldova. Pe parcursul anilor funcționalitățile portalului au fost permanent îmbunătățite, fiind totodată lansate noi servicii electronice.
Detalii
22
01 2018
1846

Ajustarea sistemului de evidență contabilă pentru exportul IPC18 și DSA18

Raportarea electronică devine tot mai solicitată și utilizată de către contribuabili, în acest context, curând, urmează a fi lansat un serviciu nou „Ghișeul Unic de Raportare Electronică„ — o platformă unde va fi posibilă raportarea centralizată electronică către mai multe instituții publice.
Detalii
03
01 2018
3224

Отчет IPC18 претерпел изменения

Министерство финансов внесло изменения и дополнения в Отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования (Форма IPC18), а также Инструкцию о порядке его заполнения.
Detalii
02
01 2018
2143

Зачисление и учет платежей в национальный публичный бюджет в 2018 г.

С 1 января 2018 г. вступил в силу и применяется Приказ №156 от 22 декабря 2017 г. о порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2018 г. Стоит отметить, что его положения не применяются к доходам публичных учреждений на самофинансировании, которые обслуживаются посредством единого казначейского счета Министерства финансов.
Detalii
29
12 2017
189

7. (32.1.43) Este obligat contribuabilul să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea contului bancar?

Conform art. 167 alin. (1) din Codul fiscal, despre deschiderea conturilor bancare (cu excepția conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social))
Detalii
29
12 2017
373

5. (32.1.45) Persoana care oferă servicii contabile la întreprindere și este responsabilă de ținerea contabilității este obligată sa te înregistreze la SFS în calitate de contabil şef a întreprinderii respective?

Conform art. 13 alin. (3) lit. a) din Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine conducerii, partenerilor, proprietarului sau conducătorului entității, care au dreptul să numească şi să elibereze din funcție contabilul șef în baza contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
Detalii