Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
02
08 2021
7

e-Factura: în ce situații aceasta poate fi eliberată pe suport de hârtie

În anumite situații1 stabilite prin Ordinul nr. 645/2018 SFS „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronica (e-Factura) (în continuare – Lista), în scopul evitării (sau minimizării) riscurilor de neconformare fiscală, contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a e-Facturii în cazul efectuării livrărilor impozabile pe teritoriul ţării. Lista acestora poate fi vizualizată pe pagina web al SFS la accesarea subcompartimentului Utilizatori SIA ,,e-Factura”.
 


Detalii

30
07 2021
187

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Articolul ce urmează încheie seria publicațiilor noastre oferite contribuabililor în scopul facilitării utilizării documentului electronic. Anterior am prezentat modul de transformare a fișierului creat în Word sau Excel în formatul PDF, de semnare a documentului transformat cu semnătura mobilă sau cu cea electronică de pe stik USB, iar stăzi precizăm cum poate fi verificată autenticitatea semnăturilor aplicate pe document.
 
Partea 4. Verificarea autenticității semnăturilor aplicate prin intermediul serviciului guvernamental MSign și/sau aplicației „MoldSign”
 


Detalii

29
07 2021
334

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

După prezentarea modului de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF și a celui de semnare electronică a documentului transformat  cu semnătura electronică de pe stik USB, continuăm desfășutatea tematicii cu următorul aspect ce ține de semnarea  documentelor cu semnătura mobilă.

 

Partea 3. Semnarea electronică a documentului în format PDF, transformat din format Word sau Excel, cu semnătura mobilă


Detalii

28
07 2021
380

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Publicația noastră continuă prezentarea oportunității de implementare a  circulației  documentelor electronice în toate domeniile posibile pentru a optimiza resursele umane, de timp, materiale etc. În articolul plasat anterior am descris modul de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF, iar astăzi vom descrie procesul de semnare electronică a documentului transformat.
 
Partea 2. Semnarea electronică a documentului transformat în format PDF cu semnătura electronică de pe stik USB
26
07 2021
645

Aplicarea semnăturilor electronice simple și semnăturilor electronice avansate necalificate pe documentele fiscale și contabile

În adresa SFS tot mai frecvent este adresată întrebarea ce ține de aplicabilitatea tuturor tipurilor de semnături electronice pe documentele fiscale și contabile, recunoașterea documentelor semnate cu orice tip de semnătură electronică prevăzută de legislația RM, acceptarea spre deducere a cheltuielilor reflectate în baza documentelor interne în format electronic pentru care semnătura nu este obligatorie conform legii contabilității etc.
 
Pentru a răspunde la aceste întrebări, vom recapitula regimul juridic al semnăturilor electronice, a documentelor electronice și circulația electronică a acestora, care sunt reglementate
Detalii
19
07 2021
653

Serviciile fiscale electronice pentru persoane fizice

Accesul persoanelor fizice la serviciile fiscale electronice poate fi obținut fără deplasarea și solicitarea conectării la servicii de la subdiviziunile SFS , fără prezentarea diverselor acte și semnarea acordului de conectare. Acesta se oferă în mod automatizat în momentul accesării și autentificării în cadrul sistemului Cabinetul personal al contribuabilului (CPC) prin intermediul sistemului guvernamental MPass, cu aplicarea semnăturii electronice.

 

Aici menționăm că persoanele fizice dispun de posibilitatea accesării și utilizării unui spectru larg de servicii fiscale electronice pe portalul https://sfs.md/ro, unele fiind cu acces liber, altele – prin intermediul sistemului CPC, în conformitate cu regulamentul de utilizare a acestora, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125/2020.


Detalii

16
07 2021
479

Modul de creare a companiilor în cadrul SIA „e-Factura”: modificări la funcțional

„Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura” a fost explicată în respectivul articol, oferit recent de publicația noastră. Astăzi, întru minimizarea  erorilor comise de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, comunicăm că, la data de 8 iuie 2021, SFS a lansat modificări la acest funcțional și venim cu unele detalieri.


Detalii

08
07 2021
255

SFS a stabilit prioritățile pentru anii 2021-2026

Consolidarea culturii fiscale în Republica Moldova din perspectiva factorilor politici, economici, sociali și culturali este una din prioritățile Serviciului Fiscal de Stat pentru următorii ani, fiind inclusă în Strategia  de deservire a contribuabililor pentru anii 2021-2026  plasată recent pe pagina autorității.
 
Strategia stabilește obiectivele ce vor duce la dezvoltarea/perfecționarea procesului de deservire a contribuabililor, simplificarea unor activități și procese exercitate nemijlocit de către contribuabili, optimizarea sistemului de comunicare și crearea condițiilor optime pentru cetățeni.


Detalii

29
06 2021
1710

Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura”

În cadrul sistemului „e-Factura” sunt situații în care Furnizorii emit facturi fiscale electronice și acestea nu parvin prin ciclul lung către Cumpărători. La indicarea codului fiscal al Cumpărătorului se afișează mesajul precum că contribuabilul nu utilizează sistemul „e-Factura”, deși acesta emite și recepționează facturi fiscale prin intermediul sistemului și facturile fiscale nu se afișează la Cumpărător în statutul „Finisate”, chiar dacă au fost remise de Furnizor prin ciclul scurt. În continuare explicăm cauza și pașii parcurși eronat de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, fapt ce generează problema enunțată.
 


Detalii

21
06 2021
248

SFS lansează în regim de pilotare SIA „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”

Serviciul Fiscal de Stat lansează, astăzi, 21 iunie 2021, în regim de pilotare Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție a contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională.

Obiectivele de bază ale noului sistem informațional sunt:

Detalii