Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
06
05 2022
463

Aplicația BizRadar: interacțiunea dintre mediul de afaceri și autorități

Interacțiunea dintre mediul de afaceri și autorități a devenit eficientă și mai operativă datorită noii aplicații lansate cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare – Mobile BizRadar.

 

Scopul aplicației mobile este de a facilita comunicarea mediului de afaceri cu autoritățile, de a contribui la informarea Primului ministru și a Guvernului despre percepția businessului privind suportul unui mediu de afaceri favorabil investițiilor și creșterii economice.

 

Astfel, BizRadar are 4 funcționalități de bază:


Detalii

18
04 2022
234

Digitalizarea administrării proprietății publice

Astăzi, 18 aprilie, a fost lansat proiectul de asistență pentru reforma guvernanței în cadrul întreprinderilor de stat ce urmează a fi implementat în cadrul Agenției Proprietății Publice (APP), cu suportul Fundației Soros Moldova și cu sprijinul Centrului Analitic Expert-Grup.

 

Proiectul își propune digitalizarea informației despre gestiunea proprietății publice și să consolideze capacitatea APP în vederea aplicării principiilor bunei guvernări în cadrul întreprinderilor de stat. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea comunicării APP cu publicul privind activitatea întreprinderilor de stat, precum și elaborarea unui cadru legal eficient pentru fortificarea guvernanței corporative, în corespundere cu recomandările Fondului Monetar Internațional.


Detalii

11
04 2022
990

Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul „Fișa imobilului”

Serviciul Fiscal de Stat informează despre lansarea pe pagina-web oficială a serviciului „Fișa imobilului”.

Noul serviciu are o interfață prietenoasă utilizatorului și reprezintă un instrument de informare cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte, precum și informația aferentă impozitului pe avere.


Detalii

31
03 2022
298

Sergiu Harea: Registrul membrilor CCI a RM oferă posibilitatea stabilirii parteneriatelor noi

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat la sfârșitul anului trecut o nouă versiune electronică a Registrului Membrilor CCI a RM. Acest instrument online permite companiilor interesate să găsească potențiali parteneri pentru cooperare și investiții profitabile în Republica Moldova. Criza fără precedent survenită din cauza conflictului militar din țara vecină Ucraina, a dus la apariția unor provocări serioase pentru toți antreprenorii și la necesitatea de a căuta noi parteneri pentru susținerea și dezvoltarea afacerilor. Sergiu Harea, Președintele CCI a Republicii Moldova, ne explică în acest interviu cum poate ajuta, în aceste condiții, Registrul Membrilor CCI a RM.


Detalii

30
03 2022
476

29.2.5.28 Care sunt metodele de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18)?

 În temeiul art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acționari ai fondurilor de investiţii), Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.
   
Conform pct.(3) din Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
Detalii
21
03 2022
380

Accesarea online a datelor privind obligațiile față de BPN

În Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400/2014, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 104 din 10 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial din 18 martie curent, au fost operate modificări, care sunt puse în aplicare din data publicării.

 

 

Astfel, se precizează că, pentru accesarea online a datelor privind obligațiile față de bugetul public național, contribuabilii vor utiliza sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, prin intermediul serviciului electronic „Contul curent al contribuabilului”, disponibil în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md.


Detalii

04
03 2022
331

Depozitarul public al situațiilor financiare: beneficii și impact imediat

Oferirea unui sistem unic integrat de colectare, stocare, generalizare, analiză și publicare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului ale entităților sunt scopurile conceptului sistemului informațional ”Depozitarul public al situațiilor financiare” elaborat de Biroul Național de Statistică, ținând cont de prevederile art. 8 (alin.4) din Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare, potrivit cărora BNS gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare (DPSF). Proiectul a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.


Detalii

21
02 2022
455

Digitalizarea serviciului de determinare a dizabilității și capacității de muncă

Procedurile de determinare a dizabilității și capacității de muncă vor fi digitalizate, ceea ce va permite eficientizarea interacțiunilor între toate instituțiile vizate cu beneficiarii din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, fiind create interfețe bidirecționale prin care va fi posibilă depunerea cererilor și dosarelor în format electronic și urmărirea stadiului aprobării dosarului.

În Monitorul Oficial din 18 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 50 din 2 februarie 2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Determinarea dizabilității și capacității de muncă” (SI DDCM) și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea acestuia.


Detalii