Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele rutiere


Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A336

07
11 2018
213

9. (8.3.6.4): Arhiva

Se achită de către posesorii de autovehicule neînmatriculate în Republicii Moldova o taxă suplimentară, în cazul în care la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, termenul de şedere a autovehiculelor pe teritoriul ei depăşeşte 24 de ore?

Da, dacă în cazul tranzitării teritoriului Republicii Moldova, termenul de şedere a autovehiculelor pe teritoriul ţării depăşeşte 24 de ore, posesorii acestora vor achita suplimentar la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova o taxă de 24 de euro pentru fiecare 24 de ore următoare de şedere. Această taxă se achită pentru fiecare 24 ore de depăşire, nu pentru fiecare oră de şedere peste termen (art. 346 alin. 3 al Codului fiscal).
12
09 2018
1860

ГНС изменила сроки предоставления некоторых отчетов

В «MO» от 7 сентября 2018 г. опубликованы изменения и дополнения в несколько приказов Государственной Налоговой Службы, предпринятые с целью исполнения положений Закона о Фонде поддержки населения.

Так, изменен срок представления отчета по сбору за пользование дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (Форма TDL 13). Вместо последнего дня месяца квартальный отчет по исчисленной сумме сбора будет предоставляться до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором были получены документы, разрешающие перевозку грузов автомобилями с превышением допустимых параметров.
Detalii
31
07 2018
618

Supraplata taxei pentru folosirea drumurilor

Întreprinderea municipală a achitat pentru anul 2017 taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova eronat (dublu). Este în drept întreprinderea să utilizeze suma plătită în plus în 2017 pentru perioada fiscală 2018?
Detalii
31
07 2018
550

Sistemul de taxare în domeniul rutier

Vinieta pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se va achita la intrarea în țară. Parlamentul a votat, în ultima ședință legislativă din această sesiune, un proiect de lege ce se referă la modificarea sistemului actual de taxe pentru folosirea drumurilor.

Proiectul are drept scop concretizarea atribuțiilor de control în domeniul transportului rutier, autorizarea intrării sau părăsirii teritoriului țării, precum și stabilirea taxei sau vinietei pentru folosirea drumurilor în RM de către autovehiculele neînmatriculate în ţară, în funcție de categoria autovehiculului rutier și termenul de ședere.
Detalii
22
06 2018
610

Codul fiscal va include mecanismul de aplicare a vinietei

Codul fiscal va fi completat cu un nou articol ce va reglementa perioada și termenele de valabilitate ale vinietei. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce are drept scop concretizarea atribuțiilor de control în domeniul transportului rutier, autorizarea intrării sau părăsirii teritoriului țării, precum și stabilirea taxei sau vinietei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neîmatriculate în RM în funcție de categoria autovehiculului rutier și termenul de ședere.
Detalii
05
07 2019
4578

Particularități de calcul al taxelor locale și de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale - Forma TL 13

Conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal (CF) și Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia (MO nr. 273- 279 art. 1701 din 28.12.2012), contribuabilii – subiecți ai impunerii cu taxele locale specificate la art. 289 alin. (2) lit. a), b), c), d) e), f), g), h), i), j) şi q) din CF, au obligația de achitare a taxelor locale și de prezentare a dării de seamă precitate, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
Detalii
12
06 2018
1161

Autovehiculele hibride ar putea fi scutite de taxa pentru folosirea drumului

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede completarea art. 343 al Codului fiscal care stabileşte înlesnirile în cazul achitării taxei pentru folosirea drumulurilor, cu un alineat nou privind scutirea autovehiculelor de tip hibride de 50% de la această taxă.

La momentul actual, taxa de drum pentru această categorie de vehicule este calculată prin aceeași metodă ca la autovehiculele convenționale cu sistem de propulsie bazat exclusiv pe motorizare cu ardere internă, în funcție de capacitatea motorului cu aprindere.
Detalii