Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele rutiere


Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A336

16
10 2020
299

Возможность возврата сбора за пользование автомобильными дорогами, в случае незавершения процедуры вступления в права наследования на автомобиль

В июле 2020 г., на дату прохождения ежегодного обязательного технического тестирования автомобиля, за автомобиль был уплачен сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ. Однако, принимая во внимание тот факт, что процесс вступления в права наследования на автомобиль не был завершен, не представилось возможным застраховать автомобиль и провести его технический осмотр. В данных условиях, можно ли осуществить возврат сбора, учитывая, что наследодателем сбор был уплачен в июле 2019 г.?


Detalii
17
08 2020
253

Более низкие сборы за специальное разрешение на транспорт, выданное ANTA

7 августа 2020 года после публикации в «Monitorul Oficial» № 199-204, ст. 440 от 07.08.2020г, вступил в силу Закон № 163 от 20.07.2020 о внесении поправок в Налоговый кодекс №. 1163/1997.
Данный закон предусматривает изменение статьи 350 и приложения Nr. 3 «Налог за пользование дорогами транспортными средствами, зарегистрированными и незарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров» в Разделе IX «Дорожные сборы» Налогового кодекса № 1163/1997, в части снижения пошлин, указанных в этом приложении.

Detalii
17
08 2020
578

Taxe mai mici pentru autorizația specială de transport eliberată de către ANTA

La 7 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr.163 din 20.07.2020 pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997, publicată în Monitorul Oficial nr.199-204 art. 440 din 07.08.2020.  Legea dată prevede modificarea art.350 și anexei nr. 3 „Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise” la titlul IX „Taxele rutiere” din Codul fiscal nr. 1163/1997, și anume micșorarea taxelor prevăzute în această anexă.


Detalii
15
05 2019
1515

8. (8.2.7.5) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art.342 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Detalii