Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele rutiere


Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A336

13
03 2017
354

Modificările la fondul rutier, votate

Se propune ca 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumului de către autovehiculele înmatriculate în RM colectat la nivel naţional să fie considerate drept surse de constituire a fondului rutier.
Detalii
10
11 2016
500

О применении законодательства в части, касающейся сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова

С некоторыми вопросами о применении законодательства в части, касающейся сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, обращается станция технического тестирования.
Detalii
10
11 2016
630

Privind aplicarea legislației în partea ce ține de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Cu unele întrebări vizavi de aplicarea legislației în partea ce ține de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se adresează stația de testare tehnică. Rugăm respectuos să ne indicați modalitatea corectă de percepere a taxei menționate la efectuarea testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului de către persoanele fizice și agenții economici.
Detalii
14
10 2016
629

В случае если срок прохождения ежегодного обязательного технического тестирования пропущен, а именно, пройден вместо декабря 201Х в январе следующего года (201Х+1), за какой период налогоплательщик должен сдать отчет по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова?

Согласно статье 340 НК, налоговым периодом cбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, является календарный год. Сбор уплачивается за налоговый период разовым платежом и в полном объеме, за исключением случая, предусмотренного ч. (9) ст. 341 НК.
Detalii
02
07 2016
394

Privind achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru unitatea de transport, în situaţia în care aceasta staționează

Prin Decizia Consiliului local a fost stabilită cota taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători lunar — pentru fiecare unitate de transport, care prestează servicii de transport auto de călători în regim de taxi.
Detalii
02
07 2016
201

Об уплате сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров за простаивающую транспортную единицу

Решением Местного совета была установлена ежемесячная ставка сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров – за каждую автотранспортную единицу, оказывающую услуги по автомобильной перевозке пассажиров в режиме такси.
Detalii
30
06 2016
359

Ecusoanele de inspecţie tehnică vor fi aplicate pe plăcile de înmatriculare a unităților de transport

Începând cu 1 ianuarie 2017, ecusoanele de inspecţie tehnică vor fi aplicate pe numerele de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor înmatriculate în Republica Moldova, nu pe parbriz, ca și până în prezent. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, de către Cabinetul de miniștri.
Detalii
24
06 2016
1122

О переплате сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова

В целях прояснения некоторых аспектов применения сбора за пользование дорогами, вследствие многочисленных запросов, полученных от физических лиц – субъектов обложения сбором за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ, касающихся возмещения переплаченной суммы сбора, информируем о порядке проведения проверки полноты уплаты налоговых обязательств, связанных с вышеупомянутым сбором, а также о порядке осуществления возмещения в случае установления зарегистрированной переплаты.
Detalii