Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele rutiere


Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A336

13
10 2021
130

Виньетка в случае ввоза легкового автомобиля (на ремонт), а также его вывоза на платформе автовоза

На платформе автовоза на территорию РМ ввезен легковой автомобиль для осуществления его ремонта, после завершения которого вывоз транспортного средства с территории республики также будет осуществлен на платформе автовоза, т. е. как такового пользования дорогами РМ у легкового автомобиля не будет. Оба транспортных средства, автовоз и легковой автомобиль не зарегистрированы в РМ, в связи с чем, вопрос: уплатить виньетку необходимо за каждый из указанных транспортных средств или лишь за автовоз, который осуществляет использование автомобильных дорого РМ?   


Detalii

10
09 2021
471

8.5.5.1 Cine calculează taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Potrivit art. 356 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale şi locale în administraţia căruia se află drumurile.

10
09 2021
316

8.5.6.1 Când se achită taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Conform art. 356 alin. (2) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se achită prin intermediul băncilor, printr-o plată unică:
     a) la data depunerii proiectelor şi, respectiv, la data invitării specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi
Detalii

10
09 2021
183

8.4.3.1 Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise ?

Potrivit art. 350 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise sunt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.

10
09 2021
232

8.2.3.1 Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

În conformitate cu art. 338 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova: motociclete, mopede, scutere, motorete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.


Detalii
10
09 2021
346

8.9.2.1 Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus)?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) sunt agenţii economici care dispun de documentele ce confirmă legalitatea efectuării traficului internaţional de mărfuri sau de călători şi solicită eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (art. 7 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996.

10
09 2021
254

Ordinul SFS nr. 464 din 07.09.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

10
09 2021
255

8.2.1.7 Ce se înţelege prin “moped, scuter, motoretă” ?

  Potrivit art. 336 pct. 101) din Codul fiscal, moped, scuter, motoretă reprezintă autovehicul cu două sau trei roţi a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3, şi a cărui masă nu depăşeşte 350 kg.