icon

Filtru de căutare în catalog

Tutela și curatelaArticolul 142. Instituirea tutelei şi curatelei
(1) Tutela şi curatela se instituie asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în scopul educaţiei şi instruirii acestora, precum şi al apărării drepturilor şi intereselor lor legitime.
(2) Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vîrsta de 14 ani. La atingerea vîrstei de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, fără adoptarea de către autoritatea tutelară a unei hotărîri suplimentare.
[Art.142 al.(2) modificat prin LP134-XVI din 30.07.05, MO107-109/12.08.05 art.519]
(3) Curatela se instituie asupra copiilor în vîrstă de la 14 la 18 ani.
[Art.142 al.(2) modificat prin LP134-XVI din 30.07.05, MO107-109/12.08.05 art.519]
(4) Tutela şi curatela se instituie de către autorităţile administraţiei publice locale, în termen de cel mult o lună din momentul primirii cererii respective, în baza avizului scris al autorităţii tutelare.

COD Nr. 1316 din 26.10.2000 CODUL FAMILIEI

Etichete:

article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon