image

Despre achitarea impozitului pe bunurile imobiliare on-line prin Mpay cu sau fără aviz de plată

Etichete:

impozit pe bunurile imobiliare

La data de 30 iunie 2023 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. În cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite după 31 martie a anului curent, termenul de achitare survine la data de 25 martie a anului următor anului de gestiune. 

În următorul video aflați mai multe detalii despre achitarea impozitului pe bunurile imobiliare on-line prin Mpay cu sau fără aviz de plată.

 

 

Nou
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon