01
07 2015
3628

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament. Capitolul I Dispoziții generale Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 13 478 315,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 13 566 472,8 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 88 157,7 mii lei. Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri şi cheltuieli pe anul 2015 se prezintă în anexa nr. 1. (2) Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 se prezintă în anexa nr. 2. Capitolul II Reglementări privind calculul şi plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi aspecte specifice ale veniturilor şi cheltuielilor Art. 3. – Tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declarațiilor privind calcularea şi utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi tipurile de prestații sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3. Textul integral al legii este disponibil aici PDF

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.