Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

27
11 2020
2035

Starea de urgență revine pe întreg teritoriu al țării

Pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, pe întreg teritoriul Republicii  Moldova se declară starea de urgenţă în sănătate publică.

 

Totodată, se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanţă.
Detalii

27
11 2020
106

Recreditarea agenților economici: sunt disponibile 10 mil. euro

Ministerul Finanțelor informează privind disponibilitatea imediată a resurselor primei tranșe în suma de 10 milioane Euro  din împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) acordat Guvernului Republicii Moldova pentru Suport Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii în cadrul Proiectului de 70.0 mln. Euro „Răspuns de urgență la COVID-19”, care pot fi recreditate agenților economici prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante (IFP) în baza contractelor de recreditare.

 

Partea de finanțare a sub-proiectelor din fondurile  împrumutului CEB nu va depăși 90% din suma totală a sub-proiectului, iar pentru un beneficiar pot fi finanțate câteva sub-proiecte eligibile, suma cumulativă a cărora nu va depăși în total echivalentul a 2 mil. uro. Suma unui sub-proiect separat nu va depăși echivalentul a 600 mii euro.  

Detalii
28
11 2020
15

Мировое внимание – на страны с низкими доходами

ВАШИНГТОН/ГААГАИз-за пандемии Covid-19 мировая экономика переживает самый резкий спад со времён Великой депрессии. Но хотя страдают все, наибольший урон будет нанесён беднейшим странам мира, если они не получат дополнительную помощь.
 
Примерно 1,5 млрд человек живут в развивающихся странах с низкими доходами, где государственные системы здравоохранения слабы, институциональный потенциал ограничен, а уровень долга – во многих случаях – очень высок. Все эти страны вошли в кризис, имея ограниченные возможности для борьбы с ним. Они столкнулись с необходимостью резко увеличить расходы ровно в тот момент, когда из-за пандемии упали доходы от туризма, объёмы денежных переводов частных лиц, а также цены на сырьё.
Detalii
27
11 2020
149

Ministerul Finanțelor prezintă CALM proiectul politicii fiscale pentru anul 2021

Reiterând deschiderea pentru discuții pe marginea oricărui subiect reflectat în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a organizat o ședință cu participarea reprezentanților Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) pe marginea subiectelor ce vizează măsurile de ordin fiscal, fiind puse în discuție propunerile ce se conțin în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale.
 
Acestea țin de:

Detalii
30
11 2020
7

ОГСС и ОМС на платежи, осуществляемые предприятиями страховым компаниям для обеспечения сотрудникам дополнительного медицинского страхования

Предприятие заключило со страховой компанией договор о медицинском страховании своих работников от рисков, не предусмотренных Единой программой обязательного медицинского страхования (далее – Единая программа). В соответствии с договором, предприятие уплачивает страховой компании за каждого своего работника страховые взносы в размере 1800 леев. В случае наступления страхового риска, компания погашает расходы по медицинскому обеспечению работников предприятия медицинскими услугами, не предусмотренными Единой программой. Возникают ли в этом случае обязательства по взносам ОГСС и взносам ОМС? Следует ли исчислять их из страховых взносов, перечисляемых предприятием страховой компании?

Detalii
30
11 2020
7

Legea cu privire la comerțul interior: modificări votate în prima lectură

Proiectul de modificare a Legii cu privire la comerțul interior a fost votat de Parlament în prima lectură. Acesta urmărește excluderea discrepanțelor normative existente în cadrul legislativ aferent domeniului comerțului interior, inclusiv ajustarea reglementărilor procedurale cu cele din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
 
De asemenea, în proiect sunt stabilite mai clar temeiurile de refuz pentru notificarea în comerț și a activitățile autorităților privind operarea cu notificările în comerț, precum și procedura de recepționare, prelucrare și emitere a înștiințărilor de recepționare.

Detalii
27
11 2020
236

Положения oб оценке и переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения вступили в силу

В пятницу, 27 ноября, в «Официальном мониторе» было опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства № 827 oб оценке и переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения, которым были утверждены два положения:
 –  об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения (Положение 1)
 – о переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения (Положение 2). Одновременно, утратило силу ПП № 1303/2004 об утверждении Положения об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения.

Detalii
27
11 2020
305

Unele aspecte privind lipsa obligației de a prezenta IPC18

Societatea cu răspundere limitată și-a inițiat activitatea pe parcursul anului, dar dat fiind faptul că situația economică a avut de suferit în condițiile pandemiei, entitatea nu a reușit să angajeze personal la lucru și nici să-și desfășoare activitatea preconizată (prestări servicii). Va fi obligat în aceste condiții administratorul, care este și unicul fondator al SRL, să prezinte Darea de seamă (forma IPC18)?

 


Detalii