Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

09
04 2020
2

Taxarea inversă la întreprinderile aflate în procedură de restructurare

Începând cu 1 ianuarie 2020, ca urmare a modificărilor operate la CF prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 privind modificarea unor acte legislative, a fost introdus un nou principiu de impozitare cu TVA – taxarea inversă. Aceata presupune că TVA se calculează de către cumpărător şi nu de către vânzător. Taxa se calculează livrărilor impozabile în situaţia în care vânzătorul este în proces de insolvabilitate şi este plătitor al TVA. În situaţia în care vânzătorul este declarat în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii nr.149/2012, dar nu este înregistrat ca subiect plătitor al TVA, pentru tranzacţiile efectuate de acest vânzător taxarea inversă cu TVA nu se aplică.
Detalii
09
04 2020
0

Представитель юридического лица в ходе уголовного преследования

Органы уголовного преследования потеряли право назначения представителя юридического лица для его представления в качестве обвиняемого в ходе начатого уголовного преследования. Напоминаем, это право было предоставлено на основании положений Уголовно-процессуального кодекса РМ (УПК), в соответствии с которым, если представитель юрлица проходил по тому же делу, открытому в отношении юридического лица, и по тому же деянию или по смежным деяниям, орган уголовного преследования мог назначить другого представителя.

Изменения в УПК, вступившие в силу 7 апреля 2020 г. после публикации в МО Закона №1 от 6 февраля 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты предусматривают,
Detalii
09
04 2020
0

ЕИБ о поддержке реального сектора экономики

Возможность финансирования малых и средних предприятий для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией, и развития проектов в области энергетики и транспортной инфраструктуры при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) были обсуждены в ходе видеоконференции между министром экономики и инфраструктуры РМ Сергеем Рэйляном и главой представителя ЕИБ в РМ Антонио Кастильо.

Стороны обсудили этапы реализации проектов, поддерживаемых ЕИБ, рассмотрели ход восстановления электрических транспортных сетей, реструктуризацию железнодорожных дорог, объединение энергосистем Молдовы и Румынии, повышение энергоэффективности общественных и жилых зданий, линии кредитования банковской системы РМ и т.д.
Detalii
08
04 2020
154

Semnătura electronică de la CTIF va fi valabilă doi ani

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), în calitate de centru de înregistrări al Centrului unic de certificare al Guvernului, anunță că a extins termenul de valabilitate a semnăturilor electronice pe care le eliberează până la doi ani. Până în prezent, CTIF elibera semnături electronice doar cu termenul de valabilitate de un an.

Directorul instituției, Vitalie Coceban, a relatat că oportunitatea de a obține semnătura electronică pe un termen de doi ani este mai avantajoasă pentru solicitanți din punct de vedere al costurilor, dar și al necesității de reînnoire a acesteia. Din data de 8 aprilie, persoanele interesate pot solicita, în funcție de necesitate, eliberarea semnăturii electronice pe un termen de un an sau de doi ani, a precizat Coceban.
Detalii
09
04 2020
2

Sancțiunile mai dure pentru ținerea neconformă a evidenței contabilile

Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 pusă în aplicare la 1 ianuarie 2019 reiterează obligația entității de a ține contabilitatea și de a întocmi situațiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate și de alte acte normative, iar răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine persoanei fizice (conducătorului / administratorului/ directorului/ fondatorului), cu stabilirea obligațiilor și drepturilor acesteia și care poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală în cazul nerespectării prevederilor legale.

Ținând cont de necesitatea actualizării tipurilor de încălcări a regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor financiare prevăzute în Codul Contravențional (CC), este impusă expunerea art.295 din CC în redacție nouă.
Detalii
08
04 2020
93

Informație privind încasările la bugetul de stat sub formă de donații pentru combaterea COVID-19

În conturile deschise de Ministerul Finanțelor pentru donații destinate combaterii COVID-19, la situația din 07 aprilie 2020, au fost încasate mijloace bănești în sumă totală de 13 548 423,69 lei, dintre care: 13 546 717,80 lei și 85 euro.

La moment, mijloacele financiare acumulate nu au fost utilizate, acestea urmând să fie repartizate conform dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
Detalii
09
04 2020
4

Securitatea informațională va fi asigurată de un Consiliu coordonator

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Documentul va fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali astăzi, 9 aprilie 2020. Potrivit proiectului, funcția de bază a Consiliului este promovarea și coordonarea politicilor de securitate informațională şi cibernetică.

Componenţa Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale este divizată în 4 paliere:
Detalii
08
04 2020
42

Reducerea costurilor de transport prin aplicarea metodelor de eficientizare a resurselor

Transportul modern a trecut printr-o schimbare majoră, cu o modificare în viziune, de la o funcție operațională la una strategică. Actualmente, transportul necesită o căutare constantă a metodelor pentru a se asigura că produsele clienților vor ajunge la ușa lor, atunci când este necesar, în cantitățile corecte și în stare intactă. În plus, transportul trebuie să îmbunătățească în mod continuu flexibilitatea și capacitatea de a răspunde cerințelor pieței, într-un timp scurt,oferind în același timp căi mai bune de comunicare și, de asemenea, de reducere a costurilor. Acest lucru transformă transportul într-o activitate continuă, mai degrabă decât un exercițiu de o singură dată.
Detalii
08
04 2020
74

Modul de reflectare în VEN12 a mijloacelor bănești obținute din fondurile speciale și cheltuielile adiționale suportate

Entitatea care are ca activitate de bază producerea și comercializarea mărfurilor, a primit pe parcursul anului o subvenție pentru procurarea mijloacelor fixe în sumă de 56 000 lei. Totodată, a mai primit un grant în mărime de 10 000 lei, destinat serviciilor de reclamă cu scopul de a promova pentru export mărfurile produse în Republica Moldova. Însă dat fiind faptul că costul efectiv al mijlocului fix procurat depășește suma subvenției acordate, entitatea a contribuit la achiziționarea acestuia cu 10% din valoarea lui. Totodată, a mai suportat și cheltuieli adiționale privind reclama în mărime de 5000 lei. Cum urmează a fi reflectate sumele date în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12)?
Detalii
08
04 2020
69

Reflectarea în VEN12 a înstrăinării utilajului exploatat parțial

Întreprinderea ține evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale pe fiecare obiect în parte. Pe parcursul anului 2020 aceasta a decis să vândă un tocător care a fost exploatat parțial în anul 2019. Cum urmează a fi reflectat rezultatul înstrăinării acestui mijloc în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12)?
Detalii