Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

20
01 2020
0

Contribuțiile la BASS pot fi achitate prin MPay

Casa Națională de asigurări Sociale comunică că, în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice (Serviciul MPay) a fost dezvoltat şi implementat serviciul de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale, care face posibilă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, inclusiv majorările de întârziere şi amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, prin intermediul mai multor modalități de plată cum ar fi carduri bancare, terminale de plată, sisteme e-banking și plăți în numerar.

Cum se achită prin Serviciul MPay plăţile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat?
Detalii
17
01 2020
29

Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale aferente tichetelor de masă

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că, prin Legea nr. 122/2019 pentru modificarea unor acte legislative au fost operate modificări și în anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999 (Tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii), fiind abrogat pct. 39)cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Conform art. VIII alin. (1) din Legii nr. 122/2019, aceste prevederi au intrăt în vigoare la 1 ianuarie 2020. În acest context, CNAS prezintă unele explicaţii aferente calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi răspunsuri la unele întrebări parvenite de la plătitorii de contribuţii la BASS.
Detalii
20
01 2020
0

Новое в Положении об администрировании бюджетной классификации

В «Monitorul Oficial» 17 января 2020 г. опубликована новая редакция Положения об администрировании бюджетной классификации и все связанные с ним приложения, согласно приказу МФ №187 от 31.12.2019 г.

В обновленном документе уточняются правила изменения бюджетной классификации в процессе разработки бюджета на следующий год; определен порядок внесения изменений организационной классификации на местном уровне; скорректирован порядок аннулирования кодов. Кроме того, увеличилось число приложений к приказу: введен новый бланк №8 «Бланк о признании организационной классификации недействительной».
Detalii
20
01 2020
1

3. (29.1.7.7.10) Care este suma neimpozabilă al cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive?

Potrivit modificărilor aprobate la art.20 lit. p1) din Codul fiscal, prin Legea nr. 115 din 15 august 2019 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Monitorul Oficial nr. 274-278 din 6 septembrie 2019), cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în parte în care valoarea fiecărui cîștig nu depășește 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin. (1) din Codul fiscal se consideră surse de venit neimpozabilă.
20
01 2020
0

1. (29.2.5.24) Este obligată persoana fizică să declare venitul obținut sub formă de cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive?

Dat fiind faptul că reținerea impozitului pe venit din cîștigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive este una finală, art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, persoana fizică nu va fi obligată să includă veniturile date în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18).
20
01 2020
1

Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă, publicată

Agenții economici vor fi verificați în domeniul raporturilor de muncă în baza unei liste de verificare ce conține 67 de întrebări. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1463 din 20 decembrie 2019 cu privire la aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă.

Aceasta conține întrebări ce țin de respectarea garanțiilor oferite salariaților, compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului, la angajarea femeilor însărcinate, beneficierea de înlesniri și compensații a salariaților concediați în legătură cu reducerea statelor de personal, respectarea cuantumului remunerației orare a zilierilor, ținerea Registrului de evidență a zilierilor etc.
Detalii
20
01 2020
1

Правила бухучета в индивидуальных кабинетах семейных врачей

Методические указания по бухгалтерскому учету в индивидуальных кабинетах семейных врачей (Методические указания) вступили в силу 17 января 2020 г. Документ разработан на основании Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 г. (Закон № 287/2017), Закона об охране здоровья №411/1995 (Закон №411/1995) и Налогового кодекса (НК).

Опубликованные Методические указания, как уточняется в документе, распространяются на семейных врачей – физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (физическое лицо) и применяющих кассовый метод.
Detalii