Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

02
08 2021
3

e-Factura: în ce situații aceasta poate fi eliberată pe suport de hârtie

În anumite situații1 stabilite prin Ordinul nr. 645/2018 SFS „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronica (e-Factura) (în continuare – Lista), în scopul evitării (sau minimizării) riscurilor de neconformare fiscală, contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a e-Facturii în cazul efectuării livrărilor impozabile pe teritoriul ţării. Lista acestora poate fi vizualizată pe pagina web al SFS la accesarea subcompartimentului Utilizatori SIA ,,e-Factura”.
 


Detalii

30
07 2021
5

В Молдове преобладают инвестиции из ЕС

В экономике Молдовы преобладают прямые инвестиции из Европейского Союза, сообщили в Делегации ЕС в Молдове. Доля этих инвестиций составляет 71% от общего объема, на конец 2020 г. в суммовом выражении превышая $3 млрд.
По секторам экономики доля инвестициями из ЕС составила:
  • финансовая деятельность – 26% ;
  • торговля – 23%;
  • перерабатывающая промышленность – 22%;
  • информация и связь – 9%;

  • Detalii
30
07 2021
13

Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях

Наш журнал всегда уделял особое внимание вопросу амортизации основных средств в налоговых целях, учитывая сложность и важность данного аспекта для налогоплательщиков. Более того, в конце прошлого года „monitorul fiscal FISC.md” начал публиковать «Руководство по амортизации основных средств: налоговые и бухгалтерские аспекты» (на государственном языке), разработанное Мариной Брихунец. Руководство вышло в трех частях в nr. 7 (62), 8 (63) за 2020 год и 2 (65) за 2021.
 
После того как в редакцию поступили просьбы от десятков наших читателей о подготовке статей на данную тему на русском языке, мы решили удовлетворить пожелания подписчиков
Detalii
29
07 2021
212

„Loteria fiscală”. Lista învingătorilor celei de a II etape din anul 2021

Etapa a II-a din anul curent a concursului „Loteria fiscală”, care s-a desfășurat în perioada 1 aprilie-30 iunie, s-a finalizat. Astfel, au fost desemnați 174 de câștigători care vor primi premii în valoare a câte 1 000 de lei. Lista câștigătorilor poate fi accesată aici.

Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în maximum 10 zile după publicarea listei.


Detalii

30
07 2021
13

Achitările în numerar: sancționarea în cazul nerespectării multiple a limitei tranzacțiilor cu cetățenii

Întreprinderea X pe parcursul lunii iunie 2021 a comis contravenția stabilită la art. 293 alin. (2) Cod contravențional (CC), acceptând recepționarea plăților în numerar peste limita permisă de 100 mii lei de la persoane fizice în cazul a două tranzacții. Ce sancțiune riscă entitatea pentru încălcarea comisă?
 
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, începând cu 1 mai 2021, întreprinderea are dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.
 
30
07 2021
5

Revista „monitorul fiscal FISC.md” nr 5 (68): ce oferim în noua ediție?

În luna august P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” vine cu o nouă ediție a revistei în care punem la dispoziția specialiștilor din domeniul fiscal, contabil, finanțe, asigurări sociale, resurse umane, jurisprudență etc. articole utile și relevante.
 
În numărului 5 (68) a revistei ce va ieși în curând de sub tipar, propunem articolul „Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale”, elaborat de Marina Brihuneț, în care autorul descrie modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor de procurare a combustibilului; a reducerilor de preț aferente combustibilului procurat; de ținere a evidenței cardurilor valorice; de transmitere în gestiune a combustibilului șoferilor; de stabilire a normelor de consum de combustibil (inclusiv conform datelor calculatoarelor de bord,
Detalii
30
07 2021
14

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Articolul ce urmează încheie seria publicațiilor noastre oferite contribuabililor în scopul facilitării utilizării documentului electronic. Anterior am prezentat modul de transformare a fișierului creat în Word sau Excel în formatul PDF, de semnare a documentului transformat cu semnătura mobilă sau cu cea electronică de pe stik USB, iar stăzi precizăm cum poate fi verificată autenticitatea semnăturilor aplicate pe document.
 
Partea 4. Verificarea autenticității semnăturilor aplicate prin intermediul serviciului guvernamental MSign și/sau aplicației „MoldSign”
 


Detalii

29
07 2021
260

Opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, la alegere, care pot fi solicitate de persoanele asigurate care se află în concediu pentru îngrijirea copilului.
 
Prima opțiune. Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabilește de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului persoanei asigurate (740 lei).


Detalii

29
07 2021
126

Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor va prevedea reflectarea returului mărfii

Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.17/2017 al Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal (Registru) şi a modului de completare a acestuia (OMF nr.17/2017).  Proiectul prevede o redacție nouă a Registrului (Anexa nr. 1 la OMF nr.17/2017) care, pe lângă datele obligatorii de a fi incluse în acesta, va conține și informația cu privire la documentul de însoțire a mărfii (seria și numărul facturii fiscale, avizului de însoțire a mărfii etc.).
 


Detalii

28
07 2021
332

CESP: „Cod galben” în capitală

Ținând cont de creșterea în ultima săptămână a cazurilor de contaminare cu COVID19 cu 41,5% și a cazurilor de deces cu 5,9%, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a mun. Chișinău reiterează necesitatea respectării tuturor măsurilor impuse pentru evitarea răspândirii infecției, declarând, totodată, „Cod galben” în capitală, solicitând tuturor respectarea măsurilor de protecție, dar și reluarea patrulării străzilor de către carabinieri în sensul supravegherii respectării condițiilor stabilite de autorități.
 
Suplimentar, Comisia a luat act de disponibilitatea în toate centrele de vaccinare (per total, 70) a vaccinurilor pentru imunizarea populației.
Detalii