Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

15
08 2022
5

Prețurile producătorului la produsele agricole în primul semestru

Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a s-au majorat cu 09,5%.

Astfel, în perioada menționată, preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat față de ianuarie-iunie 2021 cu 3,6% și în special la: pomușoare de cultură – cu 41,5%, legume – cu 38,7%, cartofi – cu 38,0%, floarea-soarelui – cu 19,6%, orz – cu 14,5%, grâu – cu 13,3%, soia – cu 12,9%, fructe sâmburoase – cu 10,8%, struguri de soiuri de masă – cu 10,2%. În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la fructe
Detalii

18
08 2022
6

Remunerarea angajaților din sectorul bugetar în condiții speciale

(Continuare. Partea I – în nr. 4 (74), 2022)

În sensul Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr.270/2018) salarizarea angajaților din sectorul bugetar în condiții speciale prevede:

 

Situația de exercitare temporară a unei funcții de conducere - când persoana exercită temporar o funcție de conducere pentru care are dreptul la salariul de bază corespunzător acestei funcții, stabilit în conformitate cu art. 12 din lege și beneficiază de drepturile salariale aferente funcției respective de conducere (art. 22).


Detalii

12
08 2022
327

CSE a aprobat o nouă dispoziție

Ministerul Mediului va elabora un plan de acțiuni pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru perioada rece a anului 2022-2023. Ordinul va avea caracter obligatoriu pentru autoritățile publice centrale și locale vizate.  Acțiunea este prevăzută în  Dispoziția nr. 33 din 11.08.2022, aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 


Detalii

15
08 2022
6

Перераспределение бюджетных средств для поддержки программы Prima Casă

Правительство Молдовы утвердило постановление о перераспределении части ассигнований, предусмотренных в Законе о государственном бюджете на 2022 г. В частности, из утвержденных бюджетных ассигнований на обслуживание внутреннего государственного долга 7,97 млн леев направляются на программу защиты в области обеспечения жильем, для реализации Государственной программы Prima Casă.
 
Соответствующее постановление правительства было опубликовано в Monitorul Oficial и вступило в силу 12 августа.
 


Detalii

12
08 2022
69

Stagiul de practică în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, finalizat

Astăzi, 12 august 2022, a avut loc ceremonia de finalizare a stagiului de practică organizat de Serviciul Fiscal de Stat în perioada 28 iunie – 12 august 2022, pentru studenții și masteranzii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

 

În această perioadă, 16 studenți și masteranzi au avut ocazia să își dezvolte abilitățile în următoarele domenii: conformare fiscală, control fiscal, antifraudă și sisteme informaționale ale SFS. Stagiul s-a bazat pe studii de caz, brainstorming, examinarea cazurilor reale și integrarea în echipele care lucrează la soluționarea cazurilor.


Detalii

15
08 2022
5

Legea ce prevede scutiri de la plata drepturilor de import pentru cetățenii din diasporă, publicată

Începând cu 1 octombrie anul curent, cetățenilor Republicii Moldova care revin cu traiul în RM li se va permite importul unui vehicul clasificat la poziția tarifară 8703 cu scutire de plata drepturilor de import. În Monitorul Oficial din 12 august a fost publicată Legea nr. 248 din 29 iulie 2022 privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în RM și modificarea Codului contravențional, precum și Decretul de promulgare al legii.


Detalii

15
08 2022
9

PARE 1+2: o abordare integrată de suport pentru IMM-uri

Ca urmare a evaluării Programului PARE 1+1, care s-a dovedit a fi un instrument guvernamental eficient de dezvoltare a antreprenoriatului, autoritățile au elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind Programul de atragere a remitențelor PARE1+2.
 
Programul va fi destinat lucrătorilor migranți și rudelor de gradul I ai acestora, care intenționează să investească remitențele în inițierea sau dezvoltarea unei afaceri în Republica Moldova.
 
Conform proiectului, solicitantul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
15
08 2022
5

Cu privire la sursele de venit impozabile obținute peste hotarele Moldovei

Cetățeanul Republicii Moldova a prestat servicii de consultanță de la locul său de reședință unei entității nerezidente din Elveția. Conform legislației elvețiene, plățile menționate nu sunt pasibile impozitării, deoarece au fost obținute în cadrul unui proiect internațional de dezvoltare economică. Constituie aceste plăți surse de venit ce urmează a fi declarate și supuse impozitării în RM?


Detalii
12
08 2022
1660

Noile tarife la gazele naturale, în vigoare

În Monitorul Oficial din 12 august a fost publicată Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 635 din 4 august 2022 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SA „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public. Hotărârea a intrat în vigoare astăzi, 12 august. 


Detalii

15
08 2022
11

Impozitarea premiilor și sporurilor de stimulare a salariaților

Angajatorul a decis să elaboreze un mecanism intern de premiere a angajaților săi în funcție de rezultatele obținute de la promovarea și vânzarea mărfurilor,  ce prevede acordarea plăților sub formă de premii în mărimi diferențiate și sporuri de stimulare. Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale aceste plăți?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau
Detalii