Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

24
09 2020
0

FASB упрощает учет франчайзинга для частных компаний

Американский Совет по стандартам финансовой отчетности выпустил обновление к стандартам, которое наделяет частные организации возможностью упростить себе учетную практику при определении некоторых своих обязанностей к исполнению в рамках соглашений о франчайзинге (форме организации бизнеса, при которой компания-франчайзер передает сторонней организации право на продажу товаров или услуг). В качестве базового стандарта речь, разумеется, идет об американском аналоге IFRS (МСФО) 15 „Выручка по договорам с клиентами”.

Detalii
24
09 2020
0

Legea insolvabilității: interdicția de a părăsi țara va fi limitată în timp

Completările la art. 84 („Răspunderea procesuală a debitorului”) din Legea insolvabilității nr.149/2012 care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor de stat prevăd că, interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință aplicată  debitorului sau reprezentantului organelor lui de conducere de instanța de insolvabilitate nu poate depăși 6 luni. Dacă este necesară menținerea interdicției pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate.

Detalii
24
09 2020
0

Încă doi agenți economici vor obține dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA

Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului ar putea fi completată.
 
Proiectul  de hotărâre de Guvern în acest sens este propus pentru consultare publică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Detalii
24
09 2020
1

Norma dicactică poate fi majorată la necesitate

În cazul asigurării insuficiente cu cadre, conducătorii instituțiilor de învățământ pot stabili cadrelor didactice, inclusiv auxiliare și științifico-didactice un volum maxim de lucru de până la două norme didactice.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali este inclus proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică. Astfel, volumul maxim de lucru al cadrelor didactice, în caz de necesitate, ar putea fi majorat de la 1,5 norme stabilite la momentul actual până la două.

Detalii
24
09 2020
1

Seminar practic : Contabilitatea numerarului. Evidența documentelor de casă

Cunoști cum se întocmesc formulele contabile la achitarea cu cardul sau ce consecințe fiscale te așteaptă dacă nu completezi zilnic Registrul echipamentelor de casă și control? Știi cum se completează corect documentele primare? Știi cât te costă o amendă dacă încalci regulile de utilizare ale ECC? Ține situația fluxului mijloacelor bănești sub control!

 

Te invităm la seminarul tematic să discutăm situații practice pe data de 26 septembrie!


Detalii
23
09 2020
283

Prezentarea dărilor de seamă în cazul administratorului decedat

În luna martie 2020, a decedat administratorul companiei  ,,X”. Acesta deţinea majoritatea pachetului de acţiuni şi prima semnătură pe acte. Astfel, compania ,,X” nu are posibilitatea de a prezenta dările de seamă fiscale, în lipsa administratorului împuternicit. Care este procedura de prezentare a dărilor de seamă în cazul decesului administratorului?
 
Art. 187 alin. (21) lit. b) din Codul fiscal (CF) stabilește subiecții care sunt obligați să prezinte dările de seamă fiscale utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare fiscală. Totodată, art. 187 alin. (3) din CF specifică că, darea de seamă fiscală prezentată atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, de regulă, trebuie să conţină semnătura (după caz, semnătura electronică), aplicată în modul stabilit de Guvern sau semnătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de SFS.

Detalii
23
09 2020
66

Прогноз макроэкономических показателей на 2021-2023 гг.: импортно-экспортные операции

Министерство экономики и инфраструктуры обнародовало Прогноз основных макроэкономических показателей на 2021-2023 гг., в соответствии с которым при оценке перспектив развития внешней торговли Республики Молдова были приняты во внимание экономические тенденции, зарегистрированные нашей страной в первые месяцы текущего года и отражающие последствия пандемии COVID-19, влияние внешних факторов, прогноз развития экономики стран-партнеров, а также объем международной торговли.
 
Так, по мнению авторов документа, снизится не только экспорт отечественных товаров, но и реэкспорт, в том числе резидентов свободных экономических зон.  

Detalii
22
09 2020
82

Continuitatea afacerii: reprofilare, analiza riscurilor și economie digitală

Întreprinderile din întreaga lume au fost și încă rămân afectate de consecințele negative provocate de pandemie. Totodată, acestea trebuie să elaboreze strategii eficiente pentru etapa post-criză. Ce acțiuni sunt binevenite pentru continuitatea afacerii? Cum poate supraviețui businessul în timpul unei crize? Cum ne ajută comunicarea în aceste situații? Răspunsul la aceste și alte întrebări a fost propus în cadrul unui webinar dedicat IMM-urilor organizat de Echipa Consultanță pentru Micul Business, BERD Moldova, cu suportul EU4Business a UE, în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), Consiliul Economic și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Detalii