Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

20
06 2018
27

Investitori pentru BC “Moldova-Agroindbank” S.A.

Consorțiul internațional de investitori a primit permisiunea Băncii Naționale a Moldovei pentru achiziționarea a 41,09% din acțiunile BC “Moldova-Agroindbank” S.A.

Consorțiul este format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Horizon Capital, în calitate de gestionar al fondului de investiții creat de instituții financiare internaționale notorii precum Western NIS Enterprise Fund (fondat de Trezoreria SUA prin intermediul USAID), Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale),
Detalii
21
06 2018
5

Circuitul tichetelor de masă prin prisma Codului Contravenţional

Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă propusă de un grup de deputați ce prevede completarea Codului penal și a Codului Contravențional cu prevederi referitoare la sancționarea în cazul încălcării legislației cu privire la tichetele de masă.

Astfel, autorii propun completarea Codului Contravențional cu un nou articol — 2721 care se referă la încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă pe suport de hârtie sau electronic.
Detalii
21
06 2018
4

BERD şi BEI vor finanţa reabilitarea căilor ferate

CFM a prezentat detaliile achiziției lucrărilor de reabilitare a căilor ferate și strategia de implementare a proiectului. Licitația pentru restabilirea infrastructurii feroviare a tronsonului Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești este preconizată pentru trimestrul III al anului 2018.

Şapte companii străine interesate de modernizarea a 250 de km de cale ferată rezidente ale României, Ucrainei, Federației Ruse și Kazahstanului și conducerea Întreprinderii de Stat
Detalii
21
06 2018
2

Об основе для исчисления пособия по материнству, когда часть дородового отпуска лицо находится в неоплачиваемом отпуске

Женщина, работающая на нашем предприятии по индивидуальному трудовому договору, занимается и предпринимательской деятельностью. Она является одновременно учредителем ИП. Так как она была застрахована по месту работы, фиксированные суммы взносов ОГСС и ОМС ею не уплачиваются. В то же время, за месяц до представления женщине медицинского отпуска по беременности и родам, предприятие, на котором она работала по ИТД, приостановило свою деятельность на 2 месяца, а все работники были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Detalii
20
06 2018
119

Plățile regulatorii: revenirea la metodologia veche de calculare

Se propune ca, începând cu 1 iulie 2018, mărimea plăților regulatorii pentru produsele petroliere să fie determinată din valoarea în vamă a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate importate de către titularul de licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata a benzinei şi a motorinei, precum şi de către titularul de licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat.
Detalii
20
06 2018
49

АТО Гагаузия: «Новые возможности для примэрий»

Исполнительный комитет Гагаузии объявил конкурс проектов для местных органов власти, направленных на улучшение малой инфраструктуры в регионе.

При финансовой и технической помощи Европейского Союза, исполком Гагаузии разработал программу малых грантов для местных органов власти с целью модернизации, восстановления, расширения, ремонта и строительства инфраструктуры, которая является ключевым фактором развития местной экономики.
Detalii
28
06 2018
3

Amenda pentru efectuarea decontărilor prin intermediari

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 mii lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor sunt vărsate în bugetul de stat.
Detalii
20
06 2018
71

Орех как стратегический продукт

Предварительные данные Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур свидетельствуют о том, что в 2017 г. в Молдове было убрано порядка 40 тыс. тонн грецкого ореха (в твердой кожуре). Это один из стратегических экспортных продуктов с высокой добавленной стоимостью нашей страны: прибыль от его экспорта составляет более $100 млн в год, а это около 60% от всего дохода экспортируемых фруктов при том, что из общего количества поставляемых за рубеж фруктов на его долю приходится всего 6%.
Detalii
21
06 2018
3

Modificarea procedurii de înstrăinare sau gajare de către persoanele fizice sau juridice a bunurilor supuse înregistrării

Conform prevederilor art. 290 alin.(1) din Codul civil, dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor drepturi, apariţia, modificarea şi încetarea lor sunt supuse înregistrării de stat.

Totodată, după cum rezultă din prevederile art. 212 și 468 din Codul civil, contractul ce vizează înstrăinarea sau gajarea bunurilor imobile urmează să îmbrace forma autentică. Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic.
Detalii