Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

06
07 2020
7

MPay: distribuirea de plăți de la BPN către cetățeni

Serviciul MPay va fi dezvoltat pentru a asigura distribuirea de plăți de la bugetul public național (BPN) către cetățeni, iar beneficiarii plăților de la BPN vor avea libertatea și comoditatea de a alege orice prestator de servicii de plată conectat la serviciul Mpay prin orice metodă de plată legal disponibilă și în orice locație din țară. Astfel, serviciul va conține componenta de distribuire a plăților, elemente noi de ordin tehnic de facilitare a plăților, precum și elemente noi de ordin financiar privind modelul de aplicare a comisioanelor aferente MPay.
 
Proiectul Conceptului serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Documentul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu Agenția de Guvernare Electronică. Conform autorilor, MPay va deveni un sistem informațional utilizat în calitate de mecanism unic de încasare a plăților cetățean - guvern și de distribuire a plăților guvern – cetățean. Conceptul urmează a fi aprobat prin hotărârea Executivului.

Detalii
06
07 2020
5

1. (5.9.2.2) Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar?

Reieşind din prevederile art. 283 alin. (1) al Codului fiscal, de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare/imopozitului funciar beneficiază categoriile de persoane fizice indicate la lit. h)–l), respectiv:

 h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate); 


Detalii
06
07 2020
5

Statul va împrospăta rezervele de grâu alimentar

Agenţia Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va elibera din rezervele materiale de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, 16855,916 tone de grâu alimentar agenţilor economici, în bază de contract, cu prezentarea unei garanţii bancare sau financiare.
 
În Monitorul Oficial din 3 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.454 din 1 iulie 2020 cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat.

Detalii
06
07 2020
15

Компенсационная надбавка за работу в условиях повышенного риска для здоровья

Правительство РМ поддержало проект о введении в законодательство постоянных регламентов о предоставлении надбавки за работы, выполненные в условиях повышенного риска для здоровья, считая необходимым распространить право предоставления соответствующей надбавки на все ситуации, связанные с объявлением чрезвычайного, осадного и военного положения или чрезвычайного положения в области общественного здоровья.
 
В МО было опубликовано заключение кабмина по проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Так, была поддержана инициатива о дополнении Трудового кодекса статьей (1391), в соответствии с которой может быть введено вознаграждение за работу, выполненную в условиях риска для здоровья.
Detalii
06
07 2020
12

Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства. Новая структура в поддержку фермерам

Публичное учреждение «Организация по внедрению и управлению проекта роста продовольственной продукции» будет реорганизовано путем преобразования в публичное учреждение «Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства» (Агентство).  Это предусматривает постановление правительства, опубликованное в пятницу, 3 июля, в «Официальном мониторе».
 
Документом установлено, что функцию учредителя Агентства от имени государства будет осуществлять Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Утвержден и устав Агентства, в соответствии с которым его миссией является
Detalii
06
07 2020
6

Portalul guvernamental al antreprenorului

Hotărârea Guvernului nr. 412 din 24 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului oferă business-ului din Moldova posibilitatea accesării informației necesare activității, inclusiv a datelor despre relațiile antreprenorului cu organele fiscale, pe un nou portal. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 3 iulie curent.
 
Portalul reprezintă un sistem informațional constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune, destinat să ofere persoanelor juridice și celor fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător un mecanism eficient, fiabil și modern de obținere, prin intermediul unui punct de acces,
Detalii
06
07 2020
5

Comercializarea bunurilor infracționale, altfel

Serviciul Fiscal de Stat va putea comercializa bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere. În Monitorul Oficial din 3 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 424 din 24 iunie 2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).
 
Modificările au drept scop îmbunătățirea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării și valorificării bunurilor sechestrate, anterior fiind constatate lacune în procesul de aplicare a normelor existente.

Detalii
03
07 2020
222

Primarii, invitați la instruiri online privind managementul finanțelor publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță că, începând cu ziua de luni, 6 iulie, va desfășura în parteneriat cu Ministerul Finanțelor un ciclu de seminare online cu genericul „Introducere în managementul finanțelor publice” pentru primarii localităților din țară.
 
Seminarele cu tema nominalizată au fost lansate în decembrie 2019 și au scopul de a consolida cunoștințele și de a dezvolta capacitățile primarilor în organizarea managementului finanțelor publice locale, în particular a procesului bugetar la nivel local. Seminarele sunt gratuite pentru participanți, acestea fiind finanțate de către Ministerul Finanțelor.

Detalii