Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

23
04 2018
2

Деятельность НЦБК за истекшую неделю

Национальный центр по борьбе с коррупцией представил очередной еженедельный отчет. Согласно опубликованной информации, за истекшую неделю Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества при НЦБК наложило арест на имущество общей стоимостью порядка трех млн леев, а также провело финансовый анализ в четырех ситуаций.

Ведомством было возбуждено 17 уголовных дел по факту коррупции, был проведен оперативный анализ по шести уголовным делам, а также направлено четыре запроса различным государственным структурам.
Detalii
24
04 2018
2

Despre obligația debitorului privind eliberarea facturii fiscale creditorului său care a primit bunurile în proprietate

Debitorul „X” SRL a transmis bunuri către creditorul său în baza unei hotărâri judecătorești privind încasarea sumelor bănești în contul stingerii datoriilor debitorului. Este obligat debitorul să elibereze factura fiscală creditorului său care a primit bunurile în proprietate?
Detalii
23
04 2018
96

Система ОМС: новая форма отчета № 1-23/d

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальная медицинская страховая компания внесли изменения в совместный Приказ МЗ и НМСК № 196/86-А от 17.03.2014 г. «Об утверждении форм первичного медицинского учета и отчетов в рамках системы обязательного медицинского страхования».

Напоминаем, что вышеуказанным документом были утверждены формы первичного медицинского учета и отчетности в рамках обязательного медицинского страхования, которые были введены в действие для частных и ведомственных медико-санитарных учреждений в рамках системы ОМС.
Detalii
24
04 2018
4

Referitor la unele completări privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești

În conformitate cu prevederile statuate de art. 170 din CF, stingerea obligației fiscale se face prin: achitare, anulare, prescripție, scădere, compensare sau executare silită.

Potrivit reglementărilor imperative ale art. 175 din CF, stingerea obligaţiei fiscaleprin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită.
Detalii
23
04 2018
10

Industria din stânga Nistrului s-a dublat

În trimestrul I al anului curent, întreprinderile industriale din regiunea Transnistreană au produs mărfuri şi servicii în valoare de 3,283 mld. ruble, ceea ce de 2,1 ori depăşeşte volumul producerii din aceeaşi perioadă a anul trecut, estimate în preţuri curente.

Conform datelor oferite de Serviciului de Statistică al regiunii, în preţuri comparabile, volumul producţiei a crescut cu circa 39%, până la 2,714 mld. ruble, echivalentul a $206,1 mil. dolari SUA sau cu 52,2%.
Detalii
23
04 2018
53

Termenul de prescripție de trei ani pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nu se modifică

Guvernul nu a susținut o inițiativă legislativă prin care se propune micșorarea de la 3 ani până la un an bugetar a termenului de prescripție extinctivă pentru stingerea restanţelor la plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a penalităților aferente acestora și pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate.

Hotărârea cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.
Detalii
23
04 2018
24

О регистрации в ГЭРНН налоговых накладных по освобожденным поставкам

Налоговая накладная выписана на поставку товаров, услуг, по которым применяется освобождение от НДС c правом вычета, и их стоимость превышает 100 000 леев. Должна ли
эта налоговая накладная быть зарегистрирована в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?

Detalii
23
04 2018
81

О применении санкций за невыдачу налоговой накладной к хозяйствующему субъекту, не зарегистрированному в качестве плательщика НДС

В результате изменений, внесенных ПП № 238 от 25 апреля 2017 года (в силу – 28 октября 2017 года) (МО № 134–143, 2017, ст. 317), в ПП № 294 от 17 марта 1998 года о выполнении Указа Президента Республики Молдова N 406-II от 23 декабря 1997 года, начиная с даты вступления в силу изменений, 28 октября 2017 года, из Перечня типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденного на основании приложения № 1 к ПП № 294 от 17 марта 1998 года, были исключены формы «Накладная» и «Приложение к накладной», а также положения, касающиеся этих форм.
Detalii
23
04 2018
149

Об отражении в Декларации по НДС налоговых накладных по товарам, которые не используются в предпринимательских целях

Нужно ли указывать в Декларации по НДС налоговые накладные по товарам, которые не используются в предпринимательских целях?
Detalii