Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

22
10 2018
2

Medicii de familie: drepturi, obligațiuni, pacienți

Medicii de familie sunt obligați să încheie contracte de reciprocitate cu unul sau mai mulți medici de familie titulari ai unor practici adiacente, pentru substituire în caz de absență pe un termen de până la 3 luni și să organizeze înregistrarea pe listele proprii a populației a practicii care i-a fost atribuită și a populației practicilor transferate. Acestea sunt unele prevederi din Regulile de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018.

Documentul stabilește că principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație. Totodată, sunt abrogate HG nr.1134/1997 cu privire la dezvoltarea asistenței medicale primare și HG nr.749/1999 pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat.

Detalii
22
10 2018
3

НБМ: чистая прибыль банков сократилась

Согласно данным Национального банка Молдовы, чистая прибыль коммерческих банков страны в январе-сентябре 2018 г. сократилась на 5,6% в сравнении с тем же периодом 2017 г. и составила почти 1,34 млрд леев. Снижение показателей обусловлены крупными убытками одного из банков.

НБМ сообщает, что 8 из 11-ти действующих банков за 9 месяцев 2018 г. добились роста объемов чистой прибыли. У двух банков чистая прибыль сократилась, а один банк понес убытки.
Detalii
22
10 2018
4

Locuri de muncă vacante în raport cu salariile

Numărul locurilor de muncă a sporit cu 1487 în primele 9 luni ale anului 2018 față de aceiași perioadă a anului 2017, informează http://anofm.md/news/2018/10/16 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2018, în baza de date a Agenției au fost înregistrate, în total, 37641 oferte de locuri de muncă.

Conform bazei de date a Agenției, 94,2% din agenții economici cu care au colaborat agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, sunt întreprinderi micro, mici și mijlocii, iar 5,8% – întreprinderi mari, cu un număr de personal ce depășește 250 de angajați. Ponderea locurilor vacante declarate de întreprinderile micro a fost 35,3%.
Detalii
20
10 2018
69

Fructe și legume: echivalarea cerințelor de comercalizare cu cele europene

În cadrul ședinței plenare din 18 octombrie, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Documentul reglementează modul de organizare și desfășurare a controlului asupra determinării calității pentru aceste produse.

Astfel, controlul va fi efectuat la toate etapele lanțului comercial până la consumatorul final și se va aplica persoanelor fizice și juridice, excepție fiind sectorul casnic. Controalele de conformitate vor fi efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care va monitoriza și stabili un sistem de control.
Detalii
20
10 2018
165

Названы 5 причин неизбежного мирового кризиса

Неделю назад произошел обвал мировых индексов. Сначала упали американские фондовые индексы, затем паника охватила рынки Азии и Австралии. Сегодня в красной зоне оказались все значимые биржи на планете. Но это еще цветочки, уверены эксперты Bloomberg. Самое грустное еще впереди.
Случившийся обвал еще нельзя назвать полноценным финансовым кризисом, однако журналисты Bloomberg уверены: кризис обязательно наступит.

Основная причина — это рекордный объем мирового долга и трудности с его выплатой. Международный валютный фонд (МВФ) оценил совокупный долг всех стран на планете в $182 трлн.
Detalii
20
10 2018
163

Curs de perfecționare profesională în contabilitate

Cursul este adresat celor care doresc să studieze avansat contabilitatea. Pentru a putea aplica în practică cunoștintele dobândite, veți obține multiple exemple și exercitii pentru fiecare pachet din curs, precum și materiale speciale dedicate unor aplicații, inspirate din practica de zi cu zi a unui contabil, și modele de documente.

Materialul este oferit în aspect practic, corespunde aşteptărilor Dumneavoastră, conține extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt axate pe aplicaţii practice excepționale.
Detalii
20
10 2018
86

FAOAM 2019: perspectiva de creștere a veniturilor

Atât veniturile, cât şi cheltuielile Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) în anul 2019 ar putea contitui peste 7,326 mld. lei, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul legii FAOAM pentru anul 2019 a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului de administrație al CNAM.

Conform documentului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă ar putea fi păstrată la nivelul ultimilor ani şi va constitui 4 056 lei. De asemenea, va fi menţinută reducerea cu 50% a primei în sumă fixă pentru majoritatea categoriilor de plătitori şi cu 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării până pe 1 aprilie 2019.
Detalii
20
10 2018
539

Контрольная закупка и электронная память ККМ

Налоговые инспекторы решили провести проверку применения контрольно-кассовой машины (ККМ) в летнем кафе. В результате контрольной закупки инспекторы установили, что кассир кафе производит продажу товара без использования ККМ.

Нарушение было зафиксировано в протоколе, который был направлен в Государственную налоговую службу для принятия решения по факту нарушения. ГНС приняла решение оштрафовать налогоплательщика за неиспользование ККМ на 5 тыс. леев, на основании ст. 254 ч. 2 НК. Предприятие оспорило наложение штрафа в судебном порядке. В суде ГНС отказалась признать претензии налогоплательщика.
Detalii
19
10 2018
38

Moldova are Reprezentanța Permanentă pe lângă Organizația Mondială a Turismului

Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică că, la 16 octombrie 2018, a fost instituită Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Organizația Mondială a Turismului (OMT), în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Spania. În calitate de reprezentant permanent a fost acreditată cumulativ Violeta Agrici, Ambasador al Republicii Moldova în țara gazdă.

Instituirea Reprezentanței Permanente va contribui la dezvoltarea turismului sustenabil și va fortifica poziția Republicii Moldova în cadrul OMT, promovând țara noastră ca destinație turistică și este un obiectiv strategic al Republicii Moldova.
Detalii
19
10 2018
41

СЭЗ: инвестиции и рабочие места

На конец сентября 2018 г.объем инвестиций в свободные экономические зоны Молдовы составил $391,4 млн, что на 15,1% большев сравнении с сентябрем 2017 г. Данные были озвучены на заседании в министерстве экономики и инфраструктуры, на котором администраторы СЭЗ представили предварительные итоги деятельности за 9 месяцев текущего года и планы на последний квартал года.

Наибольший объем инвестиций привлекла Бельцкая СЭЗ — $175,4 млн, далее следуют «Ungheni-Business» – $75,5 млн, «Expo-Business-Chișinău» — $72,1 млн, СЭЗ «Taraclia» — $24,6 млн, «Valkaneş» — $19,7 млн, «Tvardiţa» — $17,1 млн, «Otaci-Business» – $6,8 млн.
Detalii