28
07 2016
1177

2,34 mln euro pentru Programul-pilot «Femei în afaceri»

Cabinetul de miniștri a aprobat Programul-pilot «Femei în afaceri», prevăzut în Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană. Acesta va contribui la susținerea afacerilor gestionate de către femei prin menținerea angajării și crearea noilor locuri de muncă. Programul a fost elaborat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu suportul poriectului de asistență tehnică pentru implementarea DCFTA, pentru o perioadă de pilotare de 36 de luni. Costul implementării programului este estimat la 2,34 mln. euro, echivalentul 51,5 mln. lei. O dată cu implementarea programului se urmărește creșterea gradului de implicare a femeilor în viața socio-economică, sporirea volumului de investiții în economia națională cu cel puțin 3,9 mln. euro, crearea și respectiv, dezvoltarea afacerilor fondate de femei, de asemenea, reducerea emigrării în rândul femeilor și ratei șomajului. Programul urmează să fie implementat în trei etape. Femeile vor fi astfel încurajate să își inițieze o afacere, să o lanseze sau să crească și dezvolte o întreprindere pe care o deține. Prioritate vor avea afacerile: inovative și cu potențial de export, non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidenţa criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, din domeniul industriei creative, agroturismului şi meşteşugăritului, producerii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţii şi care oferă servicii/produse companiilor mari și cele din zone rurale. În prezent, 27% din numărul total al femeilor din Republica Moldova sunt antreprenoare.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.