04
08 2016
966

A demarat procesul de reformare a sistemului de pensii

Premierul Pavel Filip a semnat decizia de aprobare a conceptului de reformă a sistemului actual de pensii. Inițial el a avut o serie de consultări cu membrii grupului de lucru pentru elaborarea reformei sistemului de pensii din Moldova, din componenţa căruia fac parte reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ai patronatelor, ai sindicatelor, ai partenerilor de dezvoltare, ai sectorului asociativ, precum şi experţi în domeniu. Pavel Filip a solicitat organelor de resort să elaboreze împreună cu partenerii sociali și de dezvoltare, precum și cu specialiștii în domeniu, legislația necesară reformei, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Totodată, premierul a cerut grupului de lucru ca în baza elaborării noii legislații cetăţenilor să le fie garantat dreptul la un trai decent la bătrâneţe şi să fie excluse inechităţile sociale dintre diferite categorii de beneficiari de pensii. Conceptul de reformă a sistemului de pensii prevede reducerea inechităților din sistemul de pensii şi racordarea la principiile de asigurări sociale, crearea unui sistem de pensii atractiv, cu un nivel sporit al beneficiilor, asigurarea unei guvernanțe transparente și cu capacități consolidate de administrare a sistemului de pensii. În urma analizei efectuate, membrii grupului de lucru au identificat trei probleme majore: inechitatea în stabilirea pensiei între diferite categorii de cetățeni, nivelul redus al beneficiilor și faptul că sistemul de pensii nu este sustenabil. În opinia specialiştilor, dacă sistemul de pensii nu va fi reformat, decalajul dintre câștigurile persoanelor și pensiile lor va crește. Grupul de lucru a apreciat că nu este echitabil ca pensia unor categorii să constituie 75% din salariul mediu, pe când la marea majoritate a pensionarilor această rată de înlocuire este de trei ori mai mică, de doar 26% raportat la salariul mediu. În măsura în care reformele și capacitățile bugetare vor permite, beneficiile pensionarilor se propun a fi majorate nu doar prin indexarea anuală, ci și prin instituirea valorizării venitului asigurat, cu recalcularea pensiilor, precum și instituirea concomitentă a pensiei de bază. Toate aceste deziderate pot fi realizate prin asigurarea funcționării unui sistem de pensii sustenabil, în primul rând din punct de vedere financiar. Astfel, urmează să fie create condiţii pentru creşterea numărului de contribuabili şi lărgirea bazei impozabile inclusiv prin combaterea fenomenului achitării salariilor în plic. Potrivit datelor statistice, în Moldova sunt circa 679,9 mii de pensionari.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.