12
11 2013
2935

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20131)2) Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 s-au cifrat la 195,6 mil. dolari SUA, cu 2,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 4,6% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012. În ianuarie-septembrie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 1719,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 11,0%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1153,6 mil. dolari SUA (67,1% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 20,8% faţă de ianuarie-septembrie 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 12,8%. Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 565,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 32,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 4,7%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 790,4 mil. dolari SUA (cu 9,6% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2012), deţinînd o cotă de 46,0% în total exporturi (46,6% în ianuarie-septembrie 2012). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 40,1% (în ianuarie-septembrie 2012– 43,1%), ce corespunde unei valori de 689,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 3,4%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2012. Primele 28 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,0% din volumul total, au fost: Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Turcia (de 2,6 ori), România (+23,0%), Germania (+44,6%), Elveţia (de 5,0 ori), Ucraina (+15,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+23,6%), Federaţia Rusă (+2,5%), Grecia (de 2,6 ori), Belarus (+13,5%), Noua Zeelandă (+52,4%), Republica Cehă (+67,9%), Polonia (+7,4%), Georgia (+33,4%), Austria (+39,6%), Franţa (+4,7%), Lituania (+14,7%), Slovacia (+43,9%) şi Azerbaidjan (+27,3%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 16,7%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-21,0%), Kazahstan (-29,3%), Irak (-48,3%), Ungaria (-38,4%), Bulgaria (-10,3%), Olanda (-24,3%) şi Belgia (-29,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 4,4%. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre. Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 22,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,8% din total secţiune şi 11,4% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (19,8% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), încălţăminte (7,7% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,8% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,7% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi). Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 19,3% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (52,9% din total secţiune şi 10,2% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (28,5% din total secţiune şi 5,5% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,5% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (3,7% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,5% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), animale vii (1,5% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), hrană destinată animalelor (0,7% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi). Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (65,1% din total secţiune şi 10,5% din total exporturi), vehicule rutiere (12,1% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,3% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,3% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,6% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,8% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi). Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au plasat pe locul patru, deţinînd o cotă de 11,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (30,2% din total secţiune şi 3,4% din total exporturi), articole prelucrate din metal (24,8% din total secţiune şi 2,8% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (21,2% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (8,2% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), cauciuc prelucrat (6,4% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), fier şi oţel (3,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,2% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi). Cea mai mare parte din exportul de articole prelucrate din metal (58,2%) au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie pentru construcţie, mobilă şi autovehicule. Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 11,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (90,5% din total secţiune şi 10,1% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (9,5% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi). Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase cu o pondere de 10,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (58,3% din total secţiune şi 6,1% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (28,0% din total secţiune şi 3,0% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (5,8% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), cauciuc brut (2,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (2,3% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (61,2% din total secţiune şi 4,7% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (27,5% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (3,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte (83,9%) din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile. În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 1,0% în total exporturi. În ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (de 2,8 ori), maşini şi aparate electrice (+28,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (+49,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+22,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (de 2,2 ori), articole prelucrate din metal (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+35,7%), articole din minerale nemetalice (+42,9%), mobilă şi părţile ei (+10,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (de 2,1 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+24,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+50,5%), produse lactate şi ouă de păsări (+54,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+9,1%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+83,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+0,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+7,2%), materiale plastice prelucrate (+44,4%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+40,4%), metale neferoase (de 2,1 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 19,3%. Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-72,1%), fire, ţesături şi articole textile (-15,1%), hrană destinată animalelor (-83,1%), tutun brut şi prelucrat (-32,2%), legume şi fructe (-2,3%), încălţăminte (-13,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-29,7%), carne şi preparate din carne (-25,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-31,5%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-8,2%), vehicule rutiere (-6,4%), cauciuc prelucrat (-19,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-29,3%), animale vii (-16,4%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-43,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,4%. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 au însumat 455,8 mil. dolari SUA, cu 2,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,4% - comparativ cu luna septembrie 2012. În ianuarie-septembrie 2013 importurile au totalizat 3970,5 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 6,3%. Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1776,2 mil. dolari SUA (cu 7,4% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2012), deţinînd o pondere de 44,7% în total importuri (44,3% în ianuarie-septembrie 2012). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1207,8 mil. dolari SUA (cu 3,2% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2012), care echivalează cu o cotă de 30,4% în total importuri (31,3% în ianuarie-septembrie 2012). Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,4% din volumul total, au fost: Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din România (+13,9%), China (+19,5%), Ucraina (+11,4%), Germania (+4,6%), Italia (+4,3%), Austria (+13,4%), Franţa (+19,6%), Bulgaria (+18,7%), Ungaria (+12,8%), Israel (+24,4%), Japonia (+28,0%), Turcia (+2,0%), Belarus (+2,6%), Republica Cehă (+6,4%), Olanda (+6,0%), Spania (+6,8%), Belgia (+8,4%), India (+11,8%), Kazahstan (+11,4%), Slovenia (+20,0%) şi Serbia (+24,3%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 7,6%. Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-3,3%), Grecia (-31,3%), Statele Unite ale Americii (-10,6%), Polonia (-5,0%), Suedia (-16,4%) şi Lituania (-16,6%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,3%. Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei. Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi petrolul şi produsele petroliere (52,8% din total secţiune şi 11,6% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (35,8% din total secţiune şi 7,9% din total importuri), energia electrică (9,6% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (1,8% din total secţiune şi 0,4% din total importuri). Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (31,5% din total secţiune şi 6,5% din total importuri), vehiculele rutiere (22,6% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,1% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (14,0% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,1% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (4,0% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri). Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,5% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,3% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,6% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (14,4% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (14,0% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,7% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,2% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,6% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), metalele neferoase (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,5% din total secţiune şi 0,5% din total importuri). Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (30,5% din total secţiune şi 4,4% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (18,0% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (12,9% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (7,8% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (7,6% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,5% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), produselor chimice anorganice (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produselor chimice organice (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri). Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (23,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,1% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (8,7% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (8,3% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,2% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (7,8% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,2% din total secţiune şi 0,4% din total importuri). În ianuarie-septembrie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de energie electrică (+97,2%), maşini şi aparate electrice (+13,6%), produse medicinale şi farmaceutice (+10,7%), fier şi oţel (+16,3%), articole prelucrate din metal (+10,7%), articole din minerale nemetalice (+10,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+13,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+17,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+24,4%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+32,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+63,6%), maşini şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (+6,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+7,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+11,0%), materiale plastice prelucrate (+12,4%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+19,8%), produse lactate şi ouă de păsări (+21,6%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+26,3%), vehicule rutiere (+2,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+4,8%), legume şi fructe (+4,1%), cafea, ceai, cacao şi condimente (+6,4%), metale neferoase (+26,8%), hrană destinată animalelor (+15,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (+19,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+22,2%), produse chimice anorganice (+45,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+30,1%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 7,3%. Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-6,0%), fire, ţesături, articole textile (-3,6%), tutun brut şi prelucrat (-13,6%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-5,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-12,9%), petrol şi produse petroliere (-0,5%), fibre textile şi deşeurile (-12,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-3,2%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,4%. Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2251,1 mil. dolari SUA, cu 65,7 mil. dolari SUA (+3,0%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 985,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2012 – 931,9 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 518,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2012 – 502,5 mil. dolari SUA). Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel: Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel: Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2013 a fost de 43,3% faţă de 41,5% în perioada corespunzătoare din anul 2012. Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2013 mărfuri şi produse în valoare de 122,3 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+17,2%), cărora le-au revenit 91,9% din importurile realizate de persoanele fizice. Note: 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Datele pentru luna septembrie 2013 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate. Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.