18
10 2013
818

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2013 1

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-august 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2012 a constituit 106,3%2. În luna august 2013 faţă de august 2012 acest indice a marcat 105,4%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-august 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 18,6% şi 7,3% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,4% şi 6,2%.

În ianuarie-august 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,3% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%).

Volumul producţiei a crescut în special la activităţile:
  • fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 44,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,6%);
  • fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 34,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%);
  • fabricarea vinului – cu 8,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%);
  • fabricarea produselor lactate – cu 7,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%);
  • fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete– cu 6,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%);
  • prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 5,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%);
  • producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,9% (motivîn creşterea pe total industrie cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 88,6% (generînd descreşterea indicelui general cu 2,0%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 9,5% (generînd descreşterea indicelui general cu 0,1%).

În ianuarie-august 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 44,5%; industria metalurgică – cu 35,0%; industria chimică – cu 26,8%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 24,4%; producţia de mobilier – cu 2,6%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-august 2012 la activităţile: edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 19,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 19,4% (cauzînd reducerea – cu 0,6%); fabricarea produselor de tutun – cu 14,0% (cauzînd reducerea – cu 0,2%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 11,0% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 4,6% (cauzînd reducerea – cu 0,01%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 4,2% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 4,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor textile – cu 1,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%).

În ianuarie-august 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 2,7% faţă de ianuarie-august 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 5,1%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 1,9%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-august 2013
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul, metadatele pot fi accesate pe adresa www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf


via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.