29
03 2016
1183

Al patrulea apel de granturi al Programului „Managementul durabil al terenurilor”

Proiectul Băncii Mondiale „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), de comun cu Ministerul Mediului, lansează cel de-al patrulea apel de granturi al Programului de granturi post-investiţionale „Managementul durabil al terenurilor”, transmite Ipn. Potrivit unui comunicat de presă al echipei Proiectului MAC-P, apelul de granturi este deschis pentru producătorii agricoli din întreaga republică, cu excepţia celor din municipiile Chişinău şi Bălţi, care aplică practici de management durabil al terenurilor, asigurând menţinerea sănătăţii şi productivităţii solului. Finanţarea măsurilor de management agricol sustenabil se referă şi la compensarea cheltuielilor pentru procurarea de echipamente şi utilaje agricole performante menite să asigure exploatarea raţională a terenurilor. Conform prevederilor Programului, îşi vor putea rambursa investiţia fermierii care, începând cu 1 noiembrie 2015, au procurat utilaje/maşini agricole noi, anul producerii cărora începe cu 2014 şi au aplicat, după data de 1 noiembrie 2015, practici de management durabil al terenurilor, precum tehnologii No-till şi Strip-till, fâşii vegetative de filtrare, cultivare pe contur, management integrat al dăunătorilor, perdele forestiere de protecţie, măsuri agro-forestiere, măsuri hidrotehnice, sisteme de captare a apei de ploaie ş.a. Granturile oferite prin intermediul programului vor constitui 50% din investiţia totală, dar nu mai mult de 20 de mii de dolari per aplicant. Dosarele de aplicare pot fi depuse la oficiile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) până pe 30 iunie. Până în prezent, în cadrul celor trei apeluri de granturi organizate, 111 fermieri au primit suport financiar nerambursabil în valoare totală de 19, 5 milioane de lei, fiind compensate, în acest fel, jumătate din investiţiile făcute pentru achiziţia a 147 unităţi de tehnică şi utilaje agricole procurate în 2013-2014 (37 semănători, 32 tocătoare şi cositori, 30 stropitori, 13 combinatoare). Totodată, 3 beneficiari au primit granturi pentru implementarea măsurilor şi practicilor de management durabil al terenurilor şi anume: 2 iazuri de captare a apei pluviale şi înierbarea cu lucrarea solului numai în jurul pomilor în livezi.

via | www.ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.