21
12 2016
1791

Amenzi mai mari pentru organele de control care vor încălca legislația

Modificările operate la Codul contravențional vizează și controalele de stat asupra activității de întreprinzător. Noile sancțiuni au fost publicate în Monitorul Oficial din data de 16 decembrie, dar vor intra în vigoare abia peste trei luni. Tot de atunci, unitatea convențională va fi de 50 de lei. Astfel, inițierea controlului inopinat în afara temeiurilor stabilite expres de lege se va sancționa cu amendă de la 60 la 90 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Ceea ce înseamnă că amenda va fi până la 4,5 mii lei, cu 1,5 mii lei mai mare decât în prezent. Neînregistrarea, înregistrarea incompletă sau netransmiterea pe cale electronică pentru stocare a delegației de control și/sau a procesului-verbal de control în Registrul de stat al controalelor, dar și neutilizarea listei de verificare corespunzătoare în timpul controlului de stat de către organul de control se va sancţiona cu amendă de la 30 la 90 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Echivalentul în lei ar fi de la 1,5 mii la 4,5 mii lei. În prezent, amenda maximă pentru astfel de încălcări este de 3 mii lei. În cazul în care organul de control va admite sau va dispune prelungirea nejustificată a duratei controlului, sau dispunerea de măsuri restrictive în mod nejustificat, va fi sancționat cu amendă de până la 15 mii lei. Actualul Cod prevede o amendă maximă de 10 mii lei. De asemenea, dacă persoanei supuse controlului nu i se va transmite procesul-verbal, atunci organul de control ar putea fi sancționat cu amendă de până la 4,5 mii lei, și nu maxim 3 mii cum prevede actuala legislație. Codul contravențional va fi completat cu un articol nou – „Încălcarea legislației cu privire la ținerea condicii de înregistrare a controalelor”. Astfel, omiterea ținerii sau lipsa la sediul persoanei fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi, după caz, în subdiviziunile acesteia a condicii de înregistrare a controalelor se va sancționa cu amendă de la 12 la 24 u.c aplicată persoanei fizice, și cu amendă de la 15 la 27 de u.c aplicată persoanei juridice. Refuzul punerii la dispoziția reprezentanților organelor de control a condicii de înregistrare a controalelor se va sancționa cu amendă de la 6 la 12 u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 15 u.c. aplicată persoanei cu funcție de răspundere, și cu amendă de la 18 la 30 u.c. aplicată persoanei juridice.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.