26
01 2016
1125

Angajaţii din medicină vor primi salarii mai mari, în funcţie de performanţe

Angajaţii din medicină vor primi salarii mai mari, în funcţie de performanţe. Prevederi în acest sens se conțin în Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, proiectul căruia a fost propus pentru dezbateri de către Ministerul Sănătăţii, informează MOLDPRES. Potrivit autorilor documentului, „mecanismul actual de salarizare a devenit unul complicat în administrare. Mulţimea de sporuri şi suplimente stabilite la salariu nu reflectă real calitatea şi volumul de lucru real îndeplinit, nu este bazat pe performanţă (mai ales în sectorul spitalicesc), nu pune în evidenţă competenţa şi nu contribuie la motivarea personalului din sistemul sănătăţii. În consecinţă, salarizarea neadecvată contribuie la menţinerea plăţilor informale în sistem”. „Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la nivel european s-a constatat că, pînă în anul 2020, deficitul de medici, asistenţi medicali, stomatologi şi farmacişti va ajunge la un milion. Problemele existente afectează şi Republica Moldova şi creează premize pentru lucrătorii medicali din ţară să migreze în alte state pentru a profesa, unde condiţiile de viaţă şi lucru sînt mai bune, iar salariile – mai mari. Prin urmare, salariile mici, condiţiile de muncă nesatisfăcătoare, migraţia personalului medical pun în pericol asigurarea accesului populaţiei la asistenţă medicală de calitate”, se menționează în nota informativă anexată la proiect. Mecanismul nou de salarizare este bazat pe calitatea muncii depuse. Venitul salarial al angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se va compune din: partea fixă a salariului, partea variabilă a salariului, alte norme şi garanţii salariale, ajutorul material. Partea variabilă a salariului reprezintă un supliment de plată la partea fixă a salariului, stabilit pentru competenţe profesionale şi nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă. Alte norme şi garanţii salariale reprezintă sporurile de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, precum şi alte garanţii minime, stabilite de stat. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a majorărilor salariale prezentate, vor fi acoperite din contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, precum şi din alte surse de venit, permise de legislaţie. Conform proiectului, „pentru anul 2016, Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (Fondul de bază) se preconizează de a fi majorat cu 10,6 % sau cu circa 520 mln. lei (aproximativ 24 mln. euro), din care pentru remunerarea muncii vor fi alocate mai mult de jumătate din bani sau sau circa 300 mln. lei.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.