05
05 2017
960

ANI a extins termenul de recepţionare a dosarelor

Concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI) a fost prelungit. Membrii Consiliului de integritate au decis să prelungească până pe 15 mai termenul în care pot fi depuse dosarele. Asta chiar dacă, la concurs, s-au înscris patru candidați. Trei dintre ei sunt foști șefi ai Comisiei Naționale de Integritate (CNI), predecesoarea Autorității Naționale de Integritate. Este vorba despre:
 • Anatolie Donciu, președinte în exercițiu al ANI;
 • Victor Strătilă, fost vicepreşedinte al CNI;
 • Lilian Chişcă, şef al Direcţiei control venituri şi proprietăţi din cadrul ANI.
De asemenea, la concurs participă și Teo Cârnaț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Unii membri ai Consiliului de integritate au menționat că au sperat că se vor înscrie mai mulți candidați. Se consideră că în perioada în care a avut loc depunerea dosarelor au fost mai multe zile de sărbătoare, dar și câteva zile în care condițiile meteo au creat dificultăți în activitatea instituțiilor. Astfel, aceștia au hotărât să prelungească, cu încă o săptămână, perioada în care doritorii se pot înscrie. Potrivit Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai ANI, aprobat de Consiliul de Integritate, la concurs poate participa persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitatea de exercițiu deplină;
 • are studii superioare în domeniul dreptului, al economiei, al administrației publice sau al managementului;
 • are o vechime în muncă de cel puțin 7 ani, în cazul președintelui, și de cel puțin 5 ani, în cazul vicepreședintelui, în domeniile menționate mai sus;
 • are o reputație ireproșabilă;
 • nu este și nu a fost în ultimii 2 ani, până la anunțarea concursului, membru al unui partid politic;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
 • cunoaște și posedă limba de stat;
 • nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informații, inclusiv informator al acestor servicii până în anul 1991.
Persoanele interesate pot depune dosarul personal la sediul ANI. Acesta trebuie să conţină:
 • formularul de înscriere la concurs, conform anexei nr.1 din Regulament, cu specificarea uneia dintre opțiuni: președinte, vicepreședinte, ambele funcții (președinte și vicepreședinte, indicând prioritatea pentru una din funcții);
 • copia buletinului de identitate valabil;
 • copia sau copiile diplomei de studii superioare și postuniversitare relevante funcției;
 • CV-ul, conform modelului inclus în anexa nr.10 la Regulament;
 • copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă;
 • cazierul judiciar (certificat de cazier detaliat, valabil la momentul depunerii);
 • certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);
 • declarația pe propria răspundere privind reputația candidatului, conform anexei nr. 2 la Regulament;
 • declarația pe propria răspundere de neapartenența politică, conform anexei nr.3 la Regulament;
 • programul și prioritățile de realizare a funcțiilor în baza Legii (până la 5 pagini în formatul A4 cu mărimea caracterelor 12), conform anexei nr.8 la Regulament;
 • declarația de confirmare a acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform anexei nr.4 la Regulament;
 • declarația de confirmare a acordului pentru acceptarea și susținerea testului de poligraf ca parte a concursului, conform anexei nr.5 la Regulament;
 • declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului, comisiilor și secretariatului concursului, conform anexei nr.6 la Regulament;
 • declaraţia pe propria răspundere de integritate publică, conținând informații cu referire la avere și interese personale, conform modelului publicat pe pagina web a Autorității.
Candidații admiși la concurs vor susține o probă scrisă și un interviu. De asemenea, pretendenții la funcțiile de conducere a ANI vor fi testați cu poligraful. Candidații declarați câștigători vor fi propuși Președintelui Republicii Moldova pentru a fi numiți în funcții. Inițial, concursul a fost anunțat pe 7 aprilie, iar termenul limită de depunere a dosarelor a fost 3 mai.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.