24
02 2016
908

ANRCETI a publicat valorile parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicații electronice prestate de 153 de furnizori

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială www.anrceti.md informațiile despre valorile parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicaţii electronice măsurate de 153 de furnizori în trimestrul IV al anului 2015 și Raportul ANRCETI privind rezultatele monitorizării parametrilor respectivi. Publicarea acestor date are scopul de a-i familiariza pe consumatori cu nivelul de calitate a serviciilor de comunicații electronice pe care aceştia le folosesc sau intenţionează să le achiziţioneze. Informaţiile publicate cuprind parametrii de calitate a serviciilor măsurați de furnizori și valorile acestor parametri recomandate de ANRCETI, ceea ce oferă consumatorilor posibilitatea de a le compara și a trage concluziile cuvenite. Agenția a stabilit valorile parametrilor de calitate a serviciilor prin Hotărârea Consiliului său de Administraţie nr.278 din 17.11.2009, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestei hotărâri, furnizorii au obligaţia să măsoare trimestrial parametrii de calitate a serviciilor, să prezinte ANRCETI datele despre valorile acestor parametri şi ulterior să le publice în oficiile comerciale și/sau pe paginile sale de Internet. Potrivit raportului, numărul furnizorilor care au măsurat și au prezentat la ANRCETI valorile parametrilor de calitate a serviciilor a crescut timp de un an cu mai bine de 13% și a alcătuit 153. Astfel, rata de prezentare a informațiilor despre valorile parametrilor respectivi, în raport cu numărul furnizorilor care au obligația în cauză a atins cota de 97,5%. Autorii raportului precizează că din cei 153 de furnizori numai 31 – au publicat informațiile respective pe paginile sale electronice. În raport sunt nominalizați furnizorii de telefonie mobilă care au admis abateri de la valorile recomandate de ANRCETI pentru coeficientul de disponibilitate a rețelei și rata deranjamentelor remediate în timpul stabilit, precum și furnizorii accesului la Internet și ai serviciului de televiziune care nu au respectat termenul necesar pentru furnizarea serviciului, nivelul ratei de soluționare a cererilor de furnizare a serviciului și termenul de soluționare a reclamațiilor parvenite de la consumatori. Până la finele anului 2015, furnizorii au avut obligația să măsoare parametrii de calitate pentru şapte tipuri de servicii publice: telefonie fixă, acces la internet, comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor pe care se utilizează protocolul IP, comunicaţii electronice furnizate pe reţeaua ISDN, linii închiriate, telefonie mobilă şi televiziune. În urma revizuirii de către Consiliul de Administrație al ANRCETI a Hotărârii sale nr.278/2009, operată prin Hotărârea nr.68 din 12.11.2015, numărul serviciilor pentru care se măsoară parametrii de calitate a fost redus de la șapte la patru servicii: telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și serviciul de televiziune. Noua hotărâre a Consiliului de Administrație stabilește că procedura de măsurare, prezentare la ANRCETI și de publicare a valorilor măsurate ale parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii este pusă în aplicare cu începere din trimestrul I al anului 2016. ANRCETI publică pe pagina sa web oficială informațiile despre valorile parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicaţii electronice măsurate de furnizori cu începere din 1 ianuarie 2014.

via | anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.