04
05 2016
1204

ANRCETI i-au fost încredințate atribuțiile de reglementare a pieței serviciilor poștale

Începând cu 29 aprilie 2016, data intrării în vigoare a Legii comunicațiilor poștale (Legea nr. 36/2016), Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a preluat, în conformitate cu prevederile legii respective, atribuțiile de reglementare a pieții serviciilor poștale. În scopul îndeplinirii noilor sale atribuții, ANRCETI a determinat acțiunile privind implementarea prevederilor Legii nr. 36/2016 ce țin de competența sa. Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 36/2016, atribuțiile menționate erau exercitate de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Noua lege vine să sprijine procesul de liberalizare a pieței serviciilor poștale, implementarea serviciului poștal universal și a regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale. Prin aceeași lege, ÎS ”Poșta Moldovei” a fost desemnată în calitate de furnizor de serviciu poștal universal. Legea stabilește setul de servicii din sfera serviciului poștal universal, cerințele și condițiile pe care trebuie să le asigure furnizorul de serviciu poștal universal la furnizarea serviciilor respective. Noile responsabilități ale ANRCETI stabilite de Legea nr. 36/2016 vizează implementarea regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale, supravegherea și controlul îndeplinirii obligațiilor impuse furnizorului de serviciu poștal universal și a condițiilor regimului de autorizare generală, aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal și a tarifelor pentru utilizarea rețelei poștale publice, în conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor elaborată și aprobată de ANRCETI, stabilirea mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal. ANRCETI este, de asemenea, responsabilă de examinarea și soluționarea reclamațiilor utilizatorilor privind furnizarea serviciilor poștale, precum și a litigiilor dintre furnizorii acestor servicii. ANRCETI planifică să încheie lucrările de elaborare a proiectelor privind stabilirea tarifelor sus-menționate și cele legate de implementarea regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale în trimestru IV al anului curent, termen stabilit de legea respectivă. În același termen, ANRCETI va crea Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, care va fi postat pe pagina web oficială a autorității de reglementare. Legea nr. 36/2016 stabileşte principalele norme și condiții de activitate în domeniul comunicațiilor poștale, cadrul legal pentru furnizarea serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul poștal universal, relațiile dintre furnizorii de servicii poștale și utilizatorii acestor servicii, drepturile și obligațiile statului, a persoanelor fizice și juridice. Punerea în aplicare a legii respective este prevăzută de Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014 - 2016.

via | www.anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.