25
07 2015
914

ANRE respinge solicitarea Apă-Canal Chișinău de majorare a tarifelor

La data de 13 iulie curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a recepționat solicitarea privind examinarea posibilității aprobării noilor tarife pentru serviciul public de alimentare cu apa și canalizare și a respins-o. Poziția reglementatorului este determinată de prevederile metodologiei în vigoare care stipulează că pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, cheltuielile de bază pentru prima perioada de reglementare a tarifelor, pentru fiecare tip de serviciu reglementat, se examinează, avizează și aprobă de Agenție. În acest context, este de menționat că S.A. „Apă- Canal Chișinău”, pentru înaintarea cererii de avizare a tarifelor, conform procedurii, urmează să prezinte Agenției cheltuielile de bază, consumul tehnologic, pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, cât si alte materiale justificative. Luând în considerare faptul că operatorul nu a întrunit condițiile expuse mai sus și reieșind din cadrul legal existent, ANRE a informat printr-o scrisoare oficială operatorul că în prezent nu există temei pentru examinarea și aprobarea noilor tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de S.A. “Apă- Canal Chișinău”, atâta timp cât nu s-a respectat cadrul legal.


via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.