21
06 2014
1202

AO “Ecofin Consult”- 10 ani de promovare a calității

Asociația Auditorilor și Consultanților în Management din Republica Moldova, AO Ecofin Consult a înmplinit, pe data de 21 iunie 2014, 10 ani de activitate. Pe parcursul acestui deceniu Asociația a activat în spiritul și în interesul membrilor săi, avind ca principiu de bază protecția drepturilor și promovarea intereselor auditorilor, contabililor, consultanților în managementul calității, precum și promovarea reformelor economice în domeniul serviciilor de audit, contabilitate și de consultanță în management. Constituită prin liberă manifestare a voinței persoanelor asociate și în vederea realizării în comun a scopurilor și sarcinilor acesteia, AO Ecofin Consult resprezintă o asociație obștească neguvernamentală, apolitică și non-profit, care își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Protecția drepturilor și promovarea intereselor auditorilor, contabililor și consultanților în managementul calității resprezintă scopul principal al Asociației. Iar prin dezvoltarea serviciilor profesioniste de informare, consultare, asistență și instruire, Ecofin Consult promovează reformele economice din domeniul respectiv. Referitor la politica de dezvoltare, aceasta este orientată, în special, spre promovarea profesiilor de auditor, de contabil și profesiilor din domeniul managementului calității pe piața autohtonă. Aspectele importante ale activității se definesc și prin identificarea și promovarea celor mai noi cerințe legate de formare și perfecționare profesională, a calității, protecției mediului, sănătății și securității în muncă, siguranței informaționale și creării unui mediu de lucru stimulativ, toate acestea în conformitate cu normele internaționale din domeniul ISO. Asadar, unul din vectorii principali în activitatea Asociației este promovarea concepției infrastructurii calității in toate domeniile. Conștientizînd că pentru relansarea economiei anume calitatea este indicatorul satisfacției necesităților și așteptărilor consumatorilor, ale mediului de afaceri și ale societății în ansamblu, AO Ecofin Consult prin intermediul revistei lunare științifico-consultative în management, “Fin-Consultant”, și-a adus aportul la promovarea concepției infrastructurii calității, fiind promotorul acesteia prin abordarea subiectului principal pe paginile revistei “Societatea moldovenească în căutarea conceptului national al calității…”. Cu prilejul împlinirii a primului deceniu, partenerii doresc conducerii și membrilor acesteia să atingă noile perspective în activitatea lor rodnică pentru dezvoltarea profesională și bunăstarea societății în general.

La mai mult și la mai mare!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.