25
06 2016
1173

Apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extins cu bani germani

Comitetul de Supraveghere a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” a aprobat decizia finală de selectare a sursei de apă pentru alimentarea regiunii vizate. Proiectul în valoare de 16,5 milioane de euro sub formă de grant va fi finanțat de către Guvernul Federal German. Implementarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Investițional va fi asigurată de către Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare KfW. Proiectul a fost declarat o prioritate de către Guvernul Republicii Moldova și este în conformitate cu Strategia Națională de alimentare cu apă și sanitație. De asemenea, proiectul va sprijini Guvernul moldovean în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în ceea ce privește apa curată și sanitația. Infrastructura de apă existentă în Moldova a fost construită în mare parte în perioada sovietică, astăzi doar 60% din populație având acces la infrastructura de apă potabilă și doar 30% la sanitație. În urma extinderii apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași peste 170.000 de mii de persoane, locuitori ai raioanelor Strășeni și Călărași, vor fi asigurați cu apă potabilă și sisteme de canalizare. În prezent, doar aproximativ 60% din populația urbană și circa 40% din populația rurală din Republica Moldova au acces la apă potabilă, iar sisteme de canalizare există doar în localitățile mari. Alimentarea cu apă potabilă a localităților din centrul Moldovei se bazează în general pe resursele de apă subterană, deficitare din punct de vedere calitativ și cantitativ. Resursele de apă subterană din raioanele Strășeni (aproximativ 90.000 de locuitori) și Călărași (aproximativ 80.000 de locuitori) sunt afectate de poluanți, iar stratul acvifer din raionul Strășeni este pe cale de a fi epuizat. În cadrul ședinței, Comitetul de Supraveghere a proiectului a analizat opțiunile de aprovizionare cu apă potabilă a celor 2 raioane vizate:
  • Opțiunea 1: Apă tratată de stația de tratare a SA„Apă-Canal Chișinău” (sursa – râul Nistru), cu două variante de traseu.
  • Opțiunea 2: Apă tratată de stația de tratare din Nisporeni (sursa râul Prut).
  • Opțiunea 3: Apă tratată de stația de captare/tratare Micăuți (sursa – ape subterane).
Conform recomandărilor experților, membrilor comitetului și reprezentanților autorităților publice, cea mai fezabilă opțiune din punct de vedere tehnic și financiar, care ar asigura o dezvoltare durabilă pe termen lung și cu un potențial minim de risc, a fost considerată Opțiunea 1. În vederea pregătirii Proiectului, în luna martie 2015, Banca de Dezvoltare a Germaniei (KfW) a semnat un acord financiar cu Ministerul Mediului, în valoare de 730.000 de euro finanțare nerambursabilă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al proiectului. Studiul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2016. Consorțiul selectat - CES Consulting Engineers GmbH / BDO Audit SRL - va evalua și completa datele existente privind regiunea de implementare a proiectului și investițiile planificate, va stabili prioritățile și va pregăti din punct de vedere tehnic diferite investiții, precum și va oferi consultanță privind fezabilitatea socio-economică, instituțională și ecologică a investițiilor. După aprobarea sursei de apă potabilă, proiectul va continua cu semnarea Memorandumului de Înțelegere între părțile implicate – Ministerul Mediului, Consiliul Raional Strășeni și Consiliul Raional Călărași, primăriile orașelor Chișinau, Strășeni și Călărași. Acesta va include planul de implementare, lista de priorități investiționale și lista localităților care vor fi conectate la apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași în cadrul primei faze a proiectului. Urmează prezentarea raportului final al studiului de fezabilitate (în decembrie 2016) și obținerea aprobărilor necesare pentru implementarea proiectului, după care vor demara lucrările de construcție (2018-2019).


via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.